#Ikkealene

Slik jobber 16 startups med å forbedre folks psykiske helse

Få en oversikt over hvilke norske oppstartsselskaper som jobber med mentale helse-problemstillinger. 

Publisert Sist oppdatert

En lang rekke modige gründere har denne høsten fortalt om oppturer og nedturer i startupverdenen i forbindelse med Shifters kampanje #ikkealene. 

I tillegg til at mange gründere selv forteller om egne opplevelser, er det også en lang rekke oppstartselskaper som jobber med ulike problemstillinger rundt psykisk helse. 

I denne saken har Shifter derfor skaffet en liten oversikt over noen av dem.

Psykisk helse og gründere: #ikkealene

Denne høsten ønsker Shifter å belyse temaet psykisk helse under kampanjen #ikkealene. I den forbindelse har vi snakket med flere gründere om deres tøffeste utfordringer i løpet av karriere for å normalisere utfordringene de står i. Les 23 gründere fortelle om sin erfaringer i denne saken!

1. Lifekeys

Shifter har skrevet om Lifekeys, som ble startet opp av psykolog og gründer Gudmundur Ebenezer i 2017, en rekke ganger. Hovedkontoret til psykolog-startupen ligger i Bergen. 

Lifekeys: Gudmundur Ebenezer startet selskapet i 2017.

Lifekeys har utviklet en helseteknologisk løsning for å ivareta psykisk helse og bygge resiliens for både bedrifter og individer. 

Løsningen leveres som SaaS løsning i B2B-markedet (bedrift til bedrift). Tiltakene inkluderer digitale kurs, øvelser og tilgang til psykologer.

Lifekeys jobber direkte med bedrifter og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt. Blant kunder og samarbeidspartnere er blant annet Gjensidige, ANSA, Advania og Marine Benefits. Lifekeys deltar også i forskning hvor målet er å dokumentere kost-nytte av løsningen for næringslivet.

Selskapet har blant annet en avtale med Gjensidige og Sats. I tillegg gikk Lifekeys i 2020 i gang med en kampanje for å hjelpe gründere på Startuplab. 

Det islandske investeringsselskapet Infocapital kjøpte opp 20 prosent av aksjene til selskapet i 2022 for en ukjent sum. 

Regnskapet for 2022 viser at selskapet hadde en omsetning på i overkant av 7,5 millioner kroner. Resultatet før skatt gikk 4,4 millioner kroner i minus. 

2. Mepo

Psykolog-startupen Mepo ble startet i 2020 av de fire psykologstudentene Sigurd Nord Andresen, Selma Øfsthus Gravir, Johan Agerup og Edona Zilkiqi. 

CEO: Sara Grette er daglig leder for Mepo i dag.

Mepo er også en psykolog-plattform som kobler pasienter med psykologer. Selskapet holder til i Trondheim, men tilbyr også psykolog-tjenester i Oslo. 

For pasientene er plattformen en plass der de kan booke psykologtime, og bli matchet med den psykologen som passer. 

– For psykologene tar vi oss av alt av det administrative som fakturering, journalsystem og timebooking, sier CEO og gründer Sara Grette, som selv har bakgrunn fra Entreprenørskolen ved NTNU

I følge henne har Mepo inngått samarbeid med 27 psykologer i Oslo og Trondheim siden oppstart. 

Ambisjonen med startupen er å gjøre køene for å få psykolog-hjelp kortere, samt gjøre det enklere for psykologer å drive privat. 

– Vi jobber altså for å optimalisere og utnytte de ressursene vi har. Sånn det er i dag får ikke folk den hjelpen de trenger raskt nok, samtidig som det er stort press på psykologene, sier Grette. 

De har også ambisjoner om å tilby verktøyet til det offentlige. 

Mepo fikk en omsetning på 566.240 kroner i 2022, mens resultat før skatt gikk 26.623 kroner i minus. 

Selskapet har tidligere deltatt i 6AMs akseleratorprogram. De har også inngått en bedriftsavtale med 6AM. 

3. Norse Feedback

Helseteknologiselskapet Norse Feedback holder til i Førde og ble startet i 2018 av Christian Moltu og Sam Nordberg. 

Gründerne: Christian Moltu og Sam Nordberg står bak Norse Feedback.

Joachim Vie er i dag daglig leder i selskapet. 

Selskapet har utviklet en programvareløsning for kartlegging av mental helse. Produktet blir brukt av offentlige helsetjenester, sykehus og andre helseinsitusjoner. 

– Ved at pasienter tidlig blir presentert for en rekke strukturerte spørsmål som er relevant for sin psykiske helsesituasjon; som ressurser, utfordringer og hvordan man fungerer i sin situasjon, så vil hjelperne kunne gjøre bedre vurderinger av hjelpebehov, sier Vie. 

Målet til selskapet er altså å forbedre helsevesenet gjennom pasientinvolvering og implementering av pasientrapporterte data i klinisk behandling.

I 2019 mottok selskapet Innovasjonsprisen fra Helse Vest. 

– Vi skal styrke helsetjenesten med ressursene som er nødvendige for å gjøre data om til kunnskap og nye handlinger, sier Vie. 

Shifter skrev om selskapet i fjor etter at det hentet inn 36 millioner i privat kapital. 

I fjor fikk Norse en omsetning på i overkant av 7,5 millioner kroner. Resultat før skatt endte på litt over 12,9 millioner kroner i minus. 

.

4. My Moods

Haugesund-startupen My Moods holder på å utvikle en applikasjon for å trene mentale muskler med enkel brukeropplevelse og moderne teknologi. Selskapet ble startet av Thara Østensvik og Elene Espeland i 2022

Visjonen til selskapet er å treffe folkets behov – og gi folk det de trenger, der de er, når de trenger det. 

Ny bransje: Thara Østensvik forlot eiendomsbransjen til fordel for helsebransjen.

Artist Sandra Lyng er en av investorene i selskapet. Hun har selv vært åpen om utfordringer knyttet til psykisk helse. 

– Jeg valgte å gå inn i My Moods for at jeg vet det er mange som sliter, mange er i kø i psykiatrien og mange trenger et bedre verktøy i hverdagen. Det er jeg overbevist om at My Moods vil gi. Unge som voksne, lavterskel og lett tilgjengelig hjelp, sier Lyng. 

Selskapet har foreløpig ingen inntekter og vise til, mens resultatet før skatt i 2022 endte på såvidt over 26.000 kroner. Appen som selskapet utvikler skal være klar i mars 2024. 

5. Youwell

Youwell holder til i Bergen og ble gründet av Jonny Klemetsen og Per Kåre Otteren i Sonat-gruppen i 2015

Selskapet har utviklet en digital helseplattform der 50 ulike digitale behandlingsprogrammer tilbys. 

Selskapet har nettopp vunnet et nasjonalt anbud for internettstøttet behandling. Helseforetakene vil gjennom Youwell-plattformen i første rekke tilby sju ulike programmer gjennom eMeistringsklinikkene. 

Skyfri himmel: Daglig leder Øyvind Grimsgaard har forsert mange utfordringer på vei til den nasjonale anbudsseieren.

Programmene er for blant annet sosial angst, panikklidelse, depresjon og alkoholavhengighet. Behandling for insomni, spillavhengighet og ADHD er det neste som skal lanseres. 

– Til nå har det vært jobbet med ulike prosjekter og programmer i alle kriker og kroker av Norge, uten at man har jobbet sammen. Det er ingen tvil om at man vil oppnå mer av å samarbeide på tvers av regioner på en felles plattform, sier Øyvind Grimsgaard, daglig leder i Youwell.  

Youwell har i tillegg laget ulike apper for ulike målgrupper, blant annet tre apper for psykisk helse rettet mot ungdom. Dette er anbud vunnet gjennom Helsedirektoratet og selvhjelpsappene skal tilbys ungdom i hele landet gratis. 

Årsregnskapet for fjoråret viser omsetning på 7,9 millioner. Resultatet endte på 1,3 millioner. 

6. Overvinne

Overvinne er en app som tilbyr digital psykologbehandling, og ble startet opp i 2017 av gründerne Henning Meier og psykologspesialist Svein Øverland

Shifter har tidligere skrevet om selskapet som blant annet har forsikringsselskapet If og Vertikal helse på kundelisten. 

Gründerne: Henning Meier og Svein Øverland

– Overvinnes visjon er å revolusjonere måten psykisk helsehjelp blir tilbudt på, ved å gjøre den mer tilgjengelig, effektiv og mindre stigmatisert, sier Meier. 

De ønsker videre å bidra til et samfunn der mental helse blir like mye prioritert som fysisk helse. 

Trondheim-startupen fikk en omsetning på i overkant av 6,9 millioner kroner i fjor. Resultatet havnet på litt over tre millioner i minus før skatt. 

7. Ember

Stavangerselskapet er det ferskeste i denne oversikten. Det ble startet i august 2023 av gründerne Jon Sakarias Liknes og Johan Haugstad

De har begge jobbet med organisasjonsutvikling og ledelse i andre selskaper tidligere, og har en bred bakgrunn fra blant annet utdanningsfeltet og byggenæringen. 

I sitt nye selskap tilbyr de coaching og rådgivning innen ledelse. 

Ferske: Jon Sakarias Liknes (til venstre) og Johan Haugstad startet nytt selskap i august i år.

Visjonen til selskapet er å frigjøre potensialet i mennesker slik at de skaper resultater de virkelig er stolte av. 

CEO Liknes trekker frem hvor viktig selvledelse er. 

– Vi vet at dette er særlig viktig for gründere. Vi ønsker å hjelpe mennesker å bli bedre på dette. 

De to gründerne er også sertifisert innen Giant, som Liknes beskriver som «verktøy og metoder som er utviklet for å møte lederbehovene i den digitale tidsalderen».

– De som ikke har mulighet til å ta coaching, kan abonnere på Giant Os-plattformen. Dette er en online plattform hvor en får tilgang til ressurser og verktøy man kan ta i bruk på egenhånd, forteller han. 

8. No Isolation

Karen Dolva i No Isolation.

No Isolation jobber for å redusere ensomhet og sosial isolasjon blant eldre og langtidssyke gjennom teknologi. 

Blant annet har selskapet utviklet en robot ved navn AV1, som elever kan bruke til å delta i undervisning hjemmefra. 

Shifter har skrevet om selskapet en rekke ganger, som ble startet i 2015 av Karen Bechmann Dolva og holder til i Oslo

– Det å være sosial og del av en gruppe er en av hjørnesteinene innen psykisk helse, så vi har jobbet aktivt med eksterne forskere for å bevise den positive effekten produktene våre har, sier Dolva og legger til:

– Det er utrolig kult å vite at man påvirker tusenvis av mennesker positivt.

Hun mener behovet for å ta psykisk helse på alvor er helt åpenbart:

– Det blir som å forklare hvorfor man må huske å spise mat. Verdens flinkeste folk kan slutte å fungere hvis de sloss mot eget hode, og man møter ofte sin sterkeste motstander i seg selv. Psykisk helse er minst like viktig som fysisk helse og de to finnes ikke uten hverandre, understreker hun.

I fjor ble selskapet priset til en verdi på 310 millioner kroner etter en kapitalinnhentingsrunde, der selskapet hentet 90 millioner kroner. 

Under pandemiåret 2020 doblet selskapet inntektene sine (fra 23,3 millioner kroner i 2019 til 56,6 millioner året etter). 

 Samme året vant det Oslo Innovation Award.

Selskapet hadde inntekter på 49,2 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt endte på 33,7 millioner kroner i minus. 

9. Digleefy

Sarpsborg-selskapet Digleefy utvikler en spillbasert tjeneste som skal skape mer effektive team. Løsningen er ifølge Digleefy å hjelpe team å bygge psykologisk trygghet.

Kvartetten: Jens Petter Skaug (fra venstre), Arild Lindeflaten, Emil Olai Tødenes, Johanne Eikå Bergill.

Selskapet ble startet i 2021 av CEO Jens Petter Skaug og CTO Arild Lindeflaten

I fjor høst gjennomførte selskapet sin første emisjon, og hentet tre millioner. Blant investorene var Sagene Tech Ventures, Trond Riiber Knudsen (TRK Group), Martin Kværnstuen (KAM Holding) og Thomas Falck (Sølen AS).

I fjor dro Digleefy inn 1,3 millioner kroner i inntekter. Resultatet gikk litt over én million kroner i minus. 

10. Atcampus

Atcampus holder til i Oslo og er en invitasjons- og meldingsapp universitetene kan bruke for onboarding av førsteårsstudenter. 

–  Nylig kom det ut en rapport som viser at hver tredje student kan ha en psykisk lidelse. Det blir viktigere og viktigere å ta tak i dette samfunnsproblemet, dessverre, sier gründer Jonathan Mylvaganam. 

Selskapet ble etablert av Mylvaganam i 2020. Han jobbet tidligere som produktsjef i Vipps. 

Fra bank: Jonathan Mylvaganam jobbet i Vipps før han startet Atcampus.

Visjonen til selskapet er hjelpe mennesker til å få flere og bedre menneskelige relasjoner, gjennom blant annet å forebygge ensomhet. 

– Følelsen av å sitte bom fast med en oppgave er kjip, men det er enda verre hvis du tar nettstudier og har en ensom og isolert studiehverdag. Derfor ser vi at vårt anonyme diskusjonsforum brukes daglig av nettstudenter. Den senker terskelen for at ensomme studenter kan stille hverandre spørsmål og hjelpe hverandre, sier Mylvaganam.  

Selskapet har også en invitasjonsapp. 

– Her kan studenter enkelt hive ut spontane forslag som å møtes for en løpetur, en pils, leseøkt på biblioteket eller lignende. Denne løsningen blir spesielt viktig for nervøse førsteårsstudenter som er i fare for å falle utenfor allerede ved studiestart og fadderuken. 

Selskapet har tidligere hentet tre millioner kroner fra investorer, deriblant seriegründer Murshid Ali og Karlander Invest, i tillegg til 700 000 kroner fra Innovasjon Norge.

Selskapet fikk en omsetning på 710.000 kroner i fjor. Ordinært resultat før skatt havnet på 1,3 millioner kroner i minus. 

11. Konfidens/ Mindcare

Shifter skrev om Konfidens tidligere i høst etter at selskapet hadde fått inn 300 betalende psykologer som kunder på kun elleve måneder. 

Oslo-selskapet ble etablert i 2020 av Aleksander Erichsen, Tomas Fagerbekk, Henrik Nerdrum, Aslak Hollund og Morten Noddeland. 

Konfidens er en SaaS-plattform (programvaretjeneste) for privatpraktiserende psykologer, som skal forenkle arbeidshverdagen deres og å forberede tilbudet innen psykisk helse. 

– Behandlere får tilgang til et revolusjonerende brukervennlig verktøy som automatiserer brorparten av det administrative arbeidet. Klienter får tilgang til et stort nettverk av behandlere fra en felles portal og matches basert på predikert sannsynlighet for et positivt utfall, sier Erichsen. 

Konfidens har tidligere også hentet inn fire millioner kroner i investorkapital, fra blant annet flere tidligfase-investorer som Oslo Venture Company og Weseed, samt tidligere finansdirektør i ABG Sundal Collier Tore Grøttum og flere engleinvestorer fra utlandet. 

– Mental helse har dessverre altfor lenge vært en nedprioritert del av helsevesenet. De digitale systemene som finnes er som oftest utviklet for andre deler av helsevesenet og er dårlig egnet for små klinikker og private praksiser, sier Erichsen og fortsetter:

– Vi tror veien til å gjøre en forskjell er å hjelpe behandlere med å digitalisere praksisen sin og gjøre det enklest mulig å yte helsehjelp av høy kvalitet.

Regnskapet for i fjor viser ingen inntekter. Ordinært resultat før skatt havnet på 8.700 kroner. 

12. Generasjon M 

Generasjon M jobber med å bekjempe ensomhet og fremme aktivitet blant eldre, ved å organisere ulike aktiviteter der ungdom tilbys en vei inn i arbeidslivet gjennom deltidsjobber.

De såkalte «M-vennene» besøker sykehjem og omsorgsboliger hver uke og arrangerer aktiviteter som brettspill og sykkelturer for de eldre.

Selskapet ble startet som en ungdomsbedrift ved Foss videregående skole i Oslo 2011 av gründer Anne Stine Hole, som den gang var 17 år. 

I 2013 ble selskapet et ideelt aksjeselskap. 

–På den ene siden bruker vi deltidsjobber som et verktøy for å bygge robuste ungdommer. På den andre siden får eldre på sykehjem og omsorgsboliger mulighet til å delta på meningsfylte aktiviteter. Jeg mener også at det er en egenverdi i generasjonsmøtene. Unge og eldre får være ressurser for hverandre, sier Hole. 

Startupen har blant annet fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og har samarbeid med flere kommuner, deriblant Moss og Indre Østfold. 

Fjorårets regnskap viser inntekter på 5,9 millioner kroner, og resultat før skatt var på minus 740.000 kroner

– Uansett om man er 17 år eller 87 år - det er god folkehelse å være i fysisk aktivitet, å bli sett og å ta del i et fellesskap, sier Hole.

13. WeMe Facilitators

WeMe utvikler digitale systemer for oppfølging av medarbeidere og for å skape dialog mellom ledelse og ansatte. 

WeMe ble etablert i 2020 av gründerne Linda Krog Ødegaard, Jan Strøm og Rune Kroken. Selskapet holder til i Oslo. 

Trio: Linda Krog Ødegaard, Jan Strøm og Rune Kroken gründet selskapet sammen.

– Etter samtaler med hundrevis av mennesker på tvers av roller og bransjer, har vi erfart at dagens løsninger ikke hjelper oss tilstrekkelig. WeMe har følgelig utviklet et verktøy som ligger i grenselandet mellom innsikt, mikrolæring og endringsledelse for bedrifter som ønsker å sette i system hvordan de jobber med å øke trivsel og gjennomføringsevne på arbeidsplassen, sier Ødegaard. 

WeMe jobber særlig med å styrke psykologisk trygghet på arbeidsplassen. 

– Vi tror på kraften i menneskeheten og i menneskelig godhet. Vi tror at vi kan og vil endre oss til det bedre – gjennom bevissthet, vekst og utvikling av nye atferdsmønstre. Bærekraft gjennom værekraft, sier Ødegaard og legger til et utropstegn. 

WeMe hadde driftsinntekter på 292.000 i fjor. Resultatet gikk 993.000 kroner i minus. 

(Rettelse: Tallene her var først feil, men ble rettet 19.50 17.november.) 

14. Selah Sleep

Selah utvikler en søvnassistent og jobber med psykisk helse ved å gjøre det enklere å etablere gode søvnvaner over tid. Selskapet selger altså en søvnklokke ved navn «Selah», som skal gjøre det enklere for folk å legge bort mobilen og lytte til lydspor for å sovne inn.

Bedre søvn: Christine Øvstedal og Maria With Hoen har utviklet en klokke som skal gi deg bedre søvn.

Det er Christine Øvstedal og Maria With Hoen som startet opp Oslo-selskapet i 2020. 

– Søvn og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig. I følge FHI er søvnproblemer kanskje landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem og det er også et debutproblem ved de fleste psykiske lidelser, påpeker Øvstedal. 

Siden den gang har de hentet rundt seks millioner fra blant andre Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Oslo, Stiftelsen Dam og andre investorer. 

Selah Sleep fikk 1,2 millioner kroner i inntekter i 2022. Resultat før skatt havnet på 368.000 kroner i minus. 

15. Friskus

Voss-startupen Friskus ble startet i 2017 av gründer Sigrid Petersson Nedkvitne, som blant annet er utdannet barnevernspedagog. Hun sa opp jobben som helseleder i en kommune for å starte Friskus. 

Friskus er en aktivitetskalender som skal bidra til at folk i lokalsamfunn skal kunne delta og bidra i felleskap. 

Solgte selskapet: Sigrid Petersson Nedkvitne og John Tonheim i Compilo under Arendsalsuka i august.

– Målet vårt var å bygge verdens kuleste aktivitetskalender. Vi har klart det. Vi har brukt 25 millioner kroner og utallige timer for å få det til, sier Nedkvitne. 

Visjonen til selskapet er at det skal bli enklere å delta i positive fellesskap, bidra som frivillig og høre til i lokalsamfunnet. 

– En viktig del av folkehelsearbeidet handler om at folk må være aktiv og sosial. Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan ta gode valg for seg og familien sin. Nok, rett og lett tilgjengeleg informasjon samt økonomisk støtte, gir trygghet og motivasjon til å delta. Det blir enklere å ta vare på helsen sin selv, sier Nedkvitne. 

I tillegg til aktivitetsplattformen, har selskapet også Friskus Fritidskonto, som er en ordning der barnefamilier kan få støtte til å betale for fritidsaktiviteter uten at det oppleves som stigmatiserende. 

Høsten 2023 ble selskapet solgt til teknologibedriften Compilo

Selskapet fikk 3,9 millioner kroner i omsetning i fjor. Ordinært resultat før skatt havnet på 354.000 kroner i minus

16. Fornix 

Fornix tilbyr VR-løsninger for eksponeringsterapi innen en rekke ulike diagnoseområder for eksempel mot fobier. Gjennom å bruke VR-brillene kan man altså eksponeres for frykt i konstruerte virtuelle miljøer.  

– Vi har et mål om å skape livsmestring og tilgjengelig helsehjelp for alle. Derfor jobber vi både med å forebygge at milde symptomer utvikler seg til mer alvorlige lidelser, og med å tilgjengeliggjøre effektiv behandling, sier Amanda Heffermehl, CMO i Fornix. 

Trondheim-selskapet ble startet i 2020 av Viktor Munch Akse, Markus Haraldseud og Elise Rimer, med bakgrunn fra blant annet NTNUs Entreprenørskole. 

Mer mestring: Fornix-teamet er opptatt av mestring for studenter, barn og unge.

VR-løsningene utgjør en «virtuell verktøykasse» og adresserer utfordringer innen angstlidelser, sosial deltakelse, ferdighetstrening og psykoedukasjon.

Nylig lanserte selskapet en løsning for studenter ved samtlige studentsamskipnader i Norge som skal brukes for å motvirke presentasjonsangst

– Målet er å øke studentenes mestringsevne og selvtillit i sosiale interaksjoner. Liknende løsninger benyttes også av flere kommuner i Norge, i arbeid med barn og unge, sier Heffermehl. 

I følge selskapets nettside har de også en rekker partnere, deriblant 6AM, NTNU, Innovasjon Norge og Kirkens Nødhjelp, i tillegg til Studentsamskipnaden. 

Selskapet har deltatt i 6AMs akseleratorprogram i Trondheim. 

Regnskapet i fjor viser at selskapet dro inn i overkant av 2,6 millioner i inntekter, med et negativt resultat før skatt på 444.000 kroner. 

Ta kontakt!

Vil du snakke med Shifter om #ikkealene-kampanjen eller har du tips til andre oppstartselskaper som jobber med psykisk helse? Tips oss ved mia@shifter.no eller kristine@shifter.no

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.