Henning Meier og Svein Øverland i Overvinne App

Pandemien gir gründer-boom innen mental helse: Startupen Overvinne tilbyr en «psykolog i lomma»

Organisasjonen Mental Helse ønsker all innovasjon velkommen, men mener forbrukerne likevel må være kritiske.

Publisert

– En dag fikk jeg selv utfordringer. Da jeg skulle be om hjelp selv, oppdaget jeg at det var lang ventetid og det var vanskelig å finne en psykolog jeg matchet med, sier gründer og daglig leder i Overvinne, Henning Meier.

Han forteller at han ikke identifiserte seg med måten psykologhjelp og praktiske, konkrete råd ble presentert på. Det var da ideen om appen Overvinne kom.

– Målet er tilby et lavterskeltilbud uten barrierer, som er så fleksibelt og enkel at flere enn dem som det tradisjonelle tilbudet og fastlegene fanger opp, kan ta det første steget mot bedre mental helse, sier Meier som kaller appen «en psykolog i lomma».

Digital psykolog på abonnement

Overvinne er en SaaS-løsning der brukeren abonnerer på tjenesten for 280 kroner i måneden. Bedriftskunder betaler en lisens for sine ansatte.

Brukeren får et behandlingsløp med skreddersydd støtte for vanlige psykiske vansker i en app. På kundelisten i dag er blant annet forsikringsselskapet If og Vertikal Helse. Meier forteller at selskapet har flere« hundre private brukere» i dag.

Selskapet hadde i 2018/19 sin første emisjon og har totalt hentet 15 millioner kroner fra investorer og Innovasjon Norge.

– Vi er i godt driv med nye brukere og ser en jevn og god inntektsstrøm fremover. Nå ønsker vi å ta et steg videre. Vi er derfor i prosess med å hente inn ytterligere 15 til 20 millioner kroner i ny kapital, sier Meier.

Mental helse ønsker innovasjon velkommen

Mental Helse, en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte, forteller at det er et stort marked for tjenester som Overvinne. Under koronapandemien har også flere tilsvarende selskaper sett dagens lys.

– Digitale tjenester knytte til mental helse er noe vi har sett stor fremvekst av de siste årene. Mer vil det nok bli fremover. Satt litt på spissen, er det et uendelig marked. Alle mennesker har en psykisk helse og flere vil gjennom livet føle på utfordringer. At bedrifter tenker nytt og kreativt for å tilby et lavterskeltilbud til dem som kanskje kvier seg mot å oppsøke hjelp, er veldig bra, sier rådgiver Veronica Pedersen. Hun jobber med digitale tjenester hos Mental Helse.

Hun ønsker utviklingen velkommen.

– Alt som kan hjelpe med å senke barrierer og gjøre det enklere for folk å ta tak i egen psykisk helse, er bra. Folk er forskjellige og jo flere selskaper som har produkter, desto enklere er det for brukerne å finne det som passer ens behov, sier Pedersen.

Et godt alternativ for mange

Selv har Mental Helse planer om å lansere en egen app.

– Vi er veldig opptatt av forebygging. En app kan for eksempel være et godt produkt som kan hjelpe mennesker før små plager utarter seg til å bli mer alvorlige.

Pedersen er klar på at det digitale aldri vil kunne erstatte menneskelig kontakt, men både nye og gamle apper som tilbyr nye, innovative behandlingsformer, er et godt supplement og alternativ for mange.

Men i jungelen av aktørene, mener Pedersen det er viktig at man er kritisk.

– Det vil alltid være kvalitetsforskjeller. Jeg tror man kommer langt med nettvett. Er man i tvil vil jeg anbefale at man sjekker hjemmesidene til for eksempel det offentlige helsevesenet for anbefalinger.

Problem at bransjen mangler «svanemerking»

Meier i Overvinne er enig i at det er mange aktører på markedet og at det er viktig at forbrukerne er kritiske til hvilke digitale tjenester de bruker.

– Etter Covid-19 har mange forstått det vi hele tiden har sagt at digital psykologi er effektivt og at brukerne ønsker det. Samtidig har nye regler innen personvern og manglende kvalitetssikring av app-markedet medført at det er en del useriøse aktører som lett kan ødelegge for bransjen.

Meier mener det er et problem at bransjen mangler «svanemerking» av innhold og aktører. Det gjør at det er vanskelig for forbrukeren å manøvrere seg i markedet og utfordrende for seriøse aktører.

– Vi har brukt mye ressurser på å utvikle en sikker og sterk løsning som tilfredsstiller personvern og høy psykologisk kvalitet. Vi har testet våre løsninger grundig for å lete etter sikkerhetshull. Det har vært krevende, men vi har klart å løse det, sier helse-gründeren.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer