gründerne går

Investor om sjefsbytter i startups: – Undervurderer verdien av å ha gründeren på topp lenge

Norske gründere gir seg som toppsjefer i eget selskap. Det kan gi uheldige konsekvenser, mener flere. 

Når Karl Munthe-Kaas går av som Oda-sjef, føyer han seg i den lange rekken av gründere i profilerte startups, som bare i år har forlatt sjefsstolen.
Publisert Sist oppdatert

Når Karl Munthe-Kaas går av som Oda-sjef, føyer han seg i den lange rekken av gründere i profilerte startups, som bare i år har forlatt sjefsstolen. 

Mars alene har gitt oss seks omtalte rollebytter, på toppen av allerede mange i 2024. 

Shifter har tidligere i år vist hvordan de etter hvert mange historiene, ligner hverandre

Per Einar Dybvik, daglig leder i Startuplab, er usikker på om vi vitner en trend, og understreker at sjefsbytter alltid har forekommet i selskaper, men sier: 

– Det som har vært merkbart i den siste tiden, er at noen av de mest profilerte gründerne har trukket seg som toppledere av ulike årsaker. Dette har naturligvis skapt en del oppmerksomhet.

Han fortsetter: 

– Noen gjør det fordi det er det beste for selskapet, andre er utmattet etter mange års intensivt arbeid, mens noen ønsker å starte på nytt fordi de trives best i en tidlig fase av selskapsbyggingen. Det er også mange av de som forblir i selskapene, men i en annen rolle.

– Det å miste sjefen, som trolig har vært drivkraften og kulturbæreren i selskapet, kan være utfordrende, sier Per-Einar Dybvik, daglig leder i Startuplab.

Dybvik mener det generelt sett er positivt at talentfulle personer forlater sine roller i et selskap for å starte nye virksomheter eller ta på seg andre roller, som investorer, mentorer, eller på andre måter engasjerer seg i økosystemet.

– Hos Startuplab observerer vi et betydelig økende antall seriegründere som returnerer med vesentlig mer erfaring, sier han.

– Og de negative konsekvensene?

– Det å miste sjefen, som trolig har vært drivkraften og kulturbæreren i selskapet, kan være utfordrende. I mange selskaper er gründeren den som har visjonen, staker ut kursen og motiverer ansatte. Jo mindre selskapene er jo mer sårbær vil selskapet være. Det er alltid en risisko for at en ny sjef ikke deler de samme verdiene og retningen for selskapet. 

– Enkelt å sitte i etterkant og mene at de burde gjort ting annerledes

Kjetil Holmefjord, partner i Sondo Capital, mener nordmenn generelt er for kjappe til å tenke at det skal komme inn en «profesjonell» CEO.

– Man undervurderer verdien av å ha gründeren som CEO lenge, sier han. 

Holmefjord viser til at de største selskapene i verden, som Facebook, Amazon, Google, Nvidia, Microsoft og Apple, har vært drevet av en gründer i lang tid, og noen hele veien. 

– Jeg tror veldig på de unike ferdighetene en gründer har i en slik rolle. De har eierskap til selskapet på en helt annen måte, og med det en vesentlig større evne til å tenke lenger enn neste kvartalsrapport.

Tross en tilsynelatende kompetent erstatter, sliter Holmefjord med å se noen andre enn Munthe-Kaas selv, være bedre egnet til å lede Oda mot langsiktig suksess. 

– Slik jeg kjenner Karl er han en ekstremt dyktig, ambisiøs og hardtarbeidende gründer, og når han selv ønsker det, skulle jeg gjerne sett at han tok selskapet videre. Oda har gjort veldig mye bra, men naturligvis ikke alt riktig. Samtidig er det veldig enkelt å sitte i etterkant og mene at de burde gjort ting annerledes, men man har ikke alltid den informasjonen når beslutningene ble truffet, og på det tidspunktet virket det riktig. 

– Dytter man ut CEO er det stor sjanse for at man mister de langsiktige perspektivene, sier Kjetil Holmefjord.

– Flere gründere burde sitte lenger

Holmefjord understreker at ovennevnte er et perspektiv fra avstand. 

– Jeg hevder på ingen som helst måte at jeg vet bedre enn styret i Oda, som naturligvis er både bedre informert og tettere på selskapet. Men det er mitt generelle perspektiv at flere gründere burde sitte lenger som CEO, hvis de selv ønsker det. 

Hvis gründeren selv ønsker å gå, kan man ikke annet enn å applaudere, mener Holmefjord. 

– Å være CEO er ensomt og innebærer brutalt hardt arbeid, og det å stå i jobben i typisk fem til syv år, er jo imponerende i seg selv. 

Holmefjord mener likevel hele økosystemet er tjent med at man i større grad bygger oppunder CEO'ene, slik at de ønsker å stå i rollen lenger. For eksempel ved å ansette en erfaren COO istedenfor å dytte gründeren ut av sjefsstolen. 

– Det kan være en person som avlaster og gjøre oppgaver gründeren ikke nødvendigvis er så god på, eller ønsker å være god på, samtidig som gründeren forblir CEO og er den som setter visjonen, rekrutterer og går i front, sier han. 

– Dytter man ut gründeren er det stor sjanse for at man mister de langsiktige perspektivene.