Easeekrisen

Skjebnedag nærmer seg for Easee: Dette er veien videre

17. april får gründer Jonas Helmikstøl svar på om svenskene vil la seg rikke, men sier at kundene er det viktigste nå.

Jonas Helmikstøl i Easee.
Publisert Sist oppdatert

– Uavhengig av dette kommer vi til å jobbe videre med å få 100 prosent kontroll og orden i sysakene våre, og ikke minst med å vinne tilbake tilliten til folket. Det aller viktigste for oss nå er at kundene våre, både eksisterende og nye forstår at produktet vårt er sikkert og at dette omhandler dokumentasjon. Om noen uker eller måneder håper vi at de aller fleste har forstått at vi ikke bare er i henhold til standardene, men at det er vi som faktisk setter standarden på sikkerhet, sa Easee-sjef Jonas Helmikstøl.

Forvaltningsretten i Karlstad har gitt Elsäkerhetsverket frist frem til 17. april til å svare på om anken og den nye dokumentasjonen fra de norske gründerne kan endre på deres oppfatning om at det mye omtalte salgsforbudet var riktig vei å gå. I tillegg til den allerede innsendte dokumentasjonen har Shifter tidligere skrevet at Easee har sendt inn en ny risikovurdering gjort av en tredjepart nå i vinter.

Målet til det norske selskapet er å få opphevet salgsforbudet så fort som mulig, i det minste få det utsatt til saken er ferdig ankebehandlet, går det frem av rettspapirene i den svenske domstolen.

Mer om Easee-saken:

  • Kjempet et halvt år for å overbevise tyske eksperter, men så varslet svenskene omkamp

  • Elsäkerhetsverket sjekker nye «bevis» fra Easee

    1. Easee-Jonas innrømmer feil, men slik skal han få ladeboksen «frikjent»

  • Jonas Helmiksstøl: – Her er det et statlig organ som misbruker makten sin - og som ikke gjør den jobben de egentlig skal gjøre

  • Ladeekspert ikke overrasket over at Easee-laderne ble stoppet

  • Tibber setter salg av Easee-ladere på pause

  • Easee-salget stanses i Sverige

  • NKOM: «Et omsetningsforbud i et EØS-land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS-land»

Vurderer eksperthjelp

Avhengig av svaret fra Elsäkerhetsverket vil Forvaltningsretten bestemme seg for om det er behov for ytterligere kommunikasjon mellom partene. Blant annet kan Easee igjen få kommentere på det tilsynet har kommentert til Eeasees anke.

– Om det kommer nye opplysninger eller omstendigheter kan det etter dette bli akutelt med ytterligere kommunikasjon mellom partene. Domstolen har ansvar for at saken blir så godt utredet som det trengs, men skal samtidig sørge for at det ikke dras inn noe unødvendig i behandlingen, skriver registrator Ellen Hansson i Forvaltningstretten i Karlstad i en epost til Shifter.

Hun viser til at domstolen dessuten kan komme til å innhente en uttalelse fra en uavhengig sakkyndig dersom det kreves spesiell kunnskap for å fatte et riktig vedtak. Det kan også bli aktuelt med en muntlig behandling, der en slik ekspert spørres ut.

– Forvaltningsretten har ikke tatt stilling til om dette skal gjøres, og foreløpig har det ikke kommet noe begjæring om at vi skal ha en slik muntlig behandling, skriver Hansson.

Varsler norsk rapport

Nylig erkjente gründer Jonas Helmikstøl overfor Shifter at selskapet ikke har hatt god nok kontroll på dokumentasjonsarbeidet, men mente samtidig at laderen var sikrere enn standarden Elsäkerhetsverket mener at Easee ikke følger. Tross erkjennelsen har stormen har fortsatt.

Like før påske meldte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) her i Norge at de jobber med en rapport der de går gjennom dokumentasjonen som foreligger fra Elsäkerhetsverket. Shifter kjenner til at Easee allerede i en tid har vært i en dialog med Nkom på dette.

—Vi har i samme forbindelse også bedt om eventuell annen dokumentasjon som er relevant for saken fra Easee. Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom i en pressemelding.

Nye tester

Nkom understreker at det imidlertid kan ta noe lengre tid avhengig av hva som avdekkes i gjennomgangen av saken.

—Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet, fortsetter Velure.

Parallelt med gjennomgangen av dokumentasjonen rundt Easee starter Nkom arbeidet med å teste 5-6 andre ladebokser i Norge. Det er for tidlig å si noe om hvilke ladebokser som vil bli undersøkt.

— Hvilke ladebokser vi velger å undersøke vil basere seg på markedsandel og eventuelle innrapporterte hendelser. På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene, sier Velure.

Nederlandsk varsel

Også andre myndigheter følger nå nøye med på utfallet av den svenske prosessen mot Easee. Danske myndigheter skriver til Shifter at de ikke vurderer det som farlig å bruke laderne. De har sågar brukt Easee-laderne i informasjonsvideoer overfor elektrikere - blant annet om nettopp jordfeilsløsninger.

– Vi avventer at produsenten informerer myndighetene i landene hvor ladeboksene er solgt, hva de planlegger å gjøre. Deretter vil vi avgjøre om det er nødvendig med konkrete tiltak i Danmark, forteller kommunikasjonskonsulent Lone Hansen i den danske Sikkerhedsstyrelsen.

I løpet av påsken ble det også kjent gjennom Stavanger Aftenblad at nederlandske myndigheter vurderer å følge det svenske Elsäkerhetsverket, som har nedlagt salgsforbud.

– Vi forstår meldingen slik at Nederland har kommet med et varsel om salgsforbud, og at vi har fått frist til 18. april med å svare, sa Ellingsen til avisen skjærtorsdag.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!