Easeekrisen

Easee kjempet et halvt år for å overbevise tyske eksperter om at den innovative løsningen var sikker nok, men så varslet svenskene omkamp

Gründer Jonas Helmikstøl deler nye oppsiktsvekkende detaljer fra prosessen før og etter salgsforbudet.

Jonas Helmikstøl i Easee.
Publisert Sist oppdatert

Easee skal allerede i 2018 ha startet dialogen med sertifiseringsbyåret TÜV om den nye løsningen som Elsäkerhetsverket nå mener ikke er i tråd med standarden. I første omgang var også den tyske giganten kritisk til om jordfeilløsningen til gründerbedriften fra Rogaland oppfylte kravene.

– I 2019 frem til 2020 diskuterte vi det berømte "rele-gapet" siden det var blitt tydeliggjort i den nye ladestandarden som skulle tre i kraft. Vi måtte derfor gjøre flere tester for å vite at produktet var i henhold til de nye kravene, forteller gründer Jonas Helmikstøl.

Etter et halvt år med en rekke møter og et lass av e-poster skal tyskerne ha godtatt at den mye omtalte isolasjonsavstanden på 2,3 millimeter mellom releene på jordfeilvernet var tilstrekkelig sikker på den måten Easee hadde utført det.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

– Det var en nokså omstendelig prosess for å avklare kun dette ene punktet, sier Easee-sjefen.

Shifter har fått innsyn i e-post-dialogen mellom TÜV og Easee, der det blir gitt klarsignal på bruk av den alternative releløsningen.

Skjebnedag

Helmikstøl mener «omkampen» med Elsäkerhetsverket ligner mye på dialogen med TÜV, og håper at det etter hvert vil synke inn også der at løsningen til Easee faktisk er bedre enn standarden.

Spørsmålet nå er hva Elsäkerhetsverket sier til den nye dokumentasjonen Easee sendte inn etter beslutningen om et salgsforbud.

Det norske selskapet har i sin anke til Forvaltningsretten i Karstad krevd at salgsforbudet oppheves, helst helt, men i det minste til saken er ferdigbehandlet - med tanke på de store konsekvensene prosessen har fått. Easee viser blant annet til at det fra Elsäkerhetsverket sin side ikke er påpekt noen umiddelbar fare med bruk av de allerede installerte laderne.

– Dere hadde 15 uavhengige tester og 9 interne som Elsäkerhetsverket allerede satt på, men så kjørte dere en ny analyse som dere nå sendte inn. Hvorfor?

– Den nye rapporten går spesifikt på noe av det Elsäkerhetsverket adresserer med tanke på jordfeilvernet og de “spesielle scenarioene”, der vi følte at vi måtte få på plass ytterligere dokumentasjon for å være sikre på at de forsto at vi hadde alt på det rene, sier Helmikstøl.

Etter det Shifter forstår er den nye dokumentasjonen en risikoanalyse fra et annet tysk selskap enn TÜV, den aktøren som gjennomførte de tidligere omtalte testene. Selskapet skal ha utført den nye testen ved et tysk universitet for å bekrefte oppførselen til laderen i en gitt feilsituasjon - det var ikke direkte relatert til saken med ESV.

Bestått eller ikke bestått

Helmikstøl er overrasket over at avstandsproblematikken ikke ble tatt opp av Elsärkerhetsverket på et tidligere tidspunkt enn først i konklusjonen. Han viser til at Easee hadde hatt en så grundig gjennomgang med TÜV på akkurat dette tidligere.

– Vi har ikke fått spørsmål om dette underveis i prosessen, hevder han.

I rapporten fra TÜV i 2019 består Easee det de mener er en test som beviser at jordfeilløsningen er sikker med en releavstand på 2,3 millimeter i stedet for 3 millimeter.

Ladeselskapet hevder det er en misforståelse at kravet er 3 millimeter. Det som betyr noe er den elektriske sikkerheten, og at kravet derfor er knyttet opp mot et visst spenningsnivå. Åpningsavstanden skal være tilstrekkelig til å isolere en spenningspuls på 4 kilovolt. Dersom man har en åpning på minst 3 millimeter er kravet automatisk akseptert som oppfylt. Hvis man ikke har det, må man utføre en praktisk test for å bevise at det er tilstrekkelig isolasjon.

I den tyske testrapporten som Shifter har fått delvis tilgang til, går det frem at det er blitt utført en slik impulstest mellom inngang og utgang på laderen. Tabellutdraget viser en «P» på resultatet, altså «Pass», at kravet er oppfylt.

Dette er tabellen i TÜV-rapporten som skal vise at rele-avstanden er sikker.

For sent

Jonas Helmikstøl har tidligere innrømmet at de ikke har vært gode nok på dokumentasjon, og at de burde gjort en bedre jobb på dette. Den nye risikoanalysen ble bestilt i desember, og resultatene skal ha kommet inn til Easee kun en time eller to etter at Elsäkerhetsverket gjorde sitt endelige vedtak om salgsforbud.

– Er det bare uflaks at det ikke kom før, hvis det kunne endret på noe?

– Pakka var ikke ferdig før samme dag, så det var uansett altfor sent. Nå får vi virkelig ryddet opp i det, og setter opp alt på en strukturert måte. Den nye dokumentasjonen blir dødsbra, og vi skal sørge for at dette aldri skjer igjen. Det er jo helt ok å gjøre ting på siden av standarden, men da må det dokumenteres skikkelig at det er like godt eller bedre. Hadde vi visst om dette, ville vi gjort det for lenge siden, hevder Helmikstøl.

Han innrømmer at han ble kvalm da vedtaket fra Elsäkerhetsverket kom.

– Men jeg har lært meg å beholde roen, og jeg svitsjer over på noen sekunder, og begynner å tenke på løsninger. Dette kom til å bli heavy, men «for fuck’s sake, brett opp ermene, og get to work».

Elsäkerhetsverket forklarte i forrige uke at de nå avventer svaret fra Forvaltningsretten i Karlstad før de kommenterer saken ytterligere.