Proptech-boom hos storinvestorene:

Jan Fossgård, direktør i Construct Venture, AF Gruppen og OBOSs venturesatsning.

Obos og AF Gruppen vil ha en «åpen dør»-politikk, men da må du kunne svare på disse spørsmålene

– Vi har fortsatt godt med rom for å gjøre enda flere investeringer, sier Construct Venture-lederen som vil lokke startups med bransjekunnskap.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen og OBOS lanserte Construct Venture i fjor, og så langt har Spacemaker, Minuendo og Vixel hentet penger fra potten på 80 millioner kroner.

– Vi har fortsatt godt med rom for å gjøre enda flere investeringer i spennende tidligfase- og vekstselskaper innenfor bygg og anlegg, sier Jan Fossgård, som leder storselskapenes investeringer i startups.

Han mener de gjør en "tradisjonell vurdering" av prosjektene:

– Vi vurderer teknologi, mulighet for kommersiell suksess, team og unikheten i disse, sier han, men legger til:

– Det som skiller oss fra andre investorer er nok at vi sitter mye tettere på bygg og anleggsbransjen, sier han og viser til "en svært kompetent kunnskapsbase".

– Hvordan jobber dere frem hver enkelt investering?

– Den jobbes frem i felleskap med partnerne i Construct Venture, OBOS og AF Gruppen. Potensialet i hver enkelt investering blir evaluert sammen med kompetente mennesker som til daglig jobber i og med bransjen.

– Hva kjennetegner de dere allerede har investert i?

– Construct Venture investerer primært innenfor bygg- og anleggssektoren i selskaper som har kommersialiserbare produkter, teknologier eller løsninger, men hvor det kan gjenstå ytterligere (fin)justering av produkt og /eller videreutvikling, og/eller bredde nedslagsfelt, sier Fossgård.

Fossgård understreker fondets intensjon: å bidra til vellykket kommersialisering og vekst.

– Det å få de første kundene og derigjennom validering av produktene eller tjenestene, er en betydelig milepæl for mange oppstartsselskaper. Til syvende og sist må produktet ha potensiale for å få OBOS og/eller AF Gruppen som kommersiell kunde i konkurranse med andre leverandører.

– Hva bør man ha klart før man eventuelt tar kontakt?

– Man må ha gjort seg opp noen egne tanker om hva produktet eller løsningen som selskapet har utviklet, eller er i ferd med å ferdigstille, løser for en potensiell kunde, og kunne forklare dette på en lettfattelig måte, sier han og fortsetter:

– Man bør også ha en oppfattelse av hvem som er den egentlige kunden. Videre bør man ha en klar egen oppfattelse av hvor selskapet produktmessig- og kommersielt står i dag, og hvordan veien fremover ser ut.

– Hvordan ser et første møte ut med dere?

– Som regel er et første møte en generell presentasjon av partene. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ha en «åpen dør»-politikk. Da er det viktig at selskapet har forberedt seg og evner å gå igjennom produktet, og skape begeistring rundt det.

– Hvordan ser prosessen ut i etterkant?

– Den kan nok være noe ulik mellom de ulike selskapene. Noen ganger kommer selskapet gjennom de respektive eierne, AF Gruppen og OBOS, andre ganger kommer selskapene direkte til Construct Venture, eller vi oppsøker dem aktivt.

– Som regel forsøker vi å involvere fagspesialister – medarbeidere i OBOS og/eller AF Gruppen som faktisk kan ende opp med et kundeforhold – for å få en første vurdering av produktet og det kommersielle.

– Hvor lang er en typisk investeringsprosess?

– Det er veldig avhengig fra mulighet til mulighet. Fra vi trykker på knappen til det er gjennomført kan det gå fort, men som regel ønsker begge parter å bli noe bedre kjent før man eventuelt går i gang med en formell prosess.

– Hvilke krav stilles det ved en ev. investering?

–Selskapene skal ha et produkt/løsning/tjeneste som er applisertbart innenfor bygg og anlegg. Vi som investor må tro at det er en finansiell oppside ved å investere.

– Hvor mye investerer dere?

– Vi investerer i selskaper hvor eiere har et realistisk forhold til verdsettelsen av sitt eget selskapet og der Construct Venture kan oppnå et meningsfullt eierskap, ti prosent, pluss.

– Hva er din turn-on?

Lidenskap for eget selskap og kunnskap.

– Hva er ditt verdiforslag overfor startups?

– Vi sitter tett på bransjen og er en fin «sparringpartner» for å optimalisere produkt og løsning, samt å introdusere til potensielle kunder, og kan fungere som en døråpner. Videre er vi i posisjon til å vurdere hvordan et salgsbudskap inn i bygg og anleggsbransjen fungerer. Samtidig hjelper vi til med det formelle.

– Tar dere styreposisjoner i selskapet dere investerer i?

– Vi tar som regel en styreposisjon og/eller observatør. Hovedmålet er å sette opp en struktur hvor bidraget vårt som investor kan optimaliseres.

– Hva bidrar dere med fra en ev. styreposisjon?

– Foruten formell styrekompetanse, så jobbes med mye med å bidra for å optimalisere prosesser rundt produktutvikling, kommersialisering, finansiering, etc.

– Hva syns du er det mest spennende som skjer på dette området nå?

– Noe av det mest spennende er veksten i og tilfanget av investeringsmuligheter innenfor bygg og anlegg. Vi opplever at det de siste årene har vært en positiv utvikling i antall selskaper som utvikler løsninger, produkter og tjenester innenfor bygg og anlegg, en bransje som muligens fra tidligere har rykte på seg for å være noe traust.

– Nevn en smertefull ting du har fått erfare som investor?

Mengden av tid, krefter, ressurser, og ikke minst kapital som ofte trengs for å slå igjennom som selskap med nye produkter/løsninger. Ofte kan man gjøre alt rett, men så er timingen feil.