#ikkealene

Ekspertene om psykisk uhelse blant gründere: Slik kan det gå ut over startups

NHH-professor Marius Jones og Kari Mette G. Solheim ved Høyskolen Kristiania mener flere aktører må ta psykisk uhelse blant gründere på alvor.

Marius Jones ha skrevet en doktorgrad om samarbeid i startups.
Publisert Sist oppdatert

Det er bred enighet om at det å være gründer og leder for en oppstartsbedrift, innebærer både opp- og nedturer. 

Psykisk helse og gründere: #ikkealene

Denne høsten ønsker Shifter å belyse temaet psykisk helse under kampanjen #ikkealene. I den forbindelse har vi snakket med flere gründere om deres tøffeste utfordringer i løpet av karriere for å normalisere utfordringene de står i. Les 23 gründere fortelle om sin erfaringer i denne saken!

En lang rekke norske gründere har denne høsten fortalt Shifter om sine tøffeste prøvelser. Flere har blant annet fortalt om tunge perioder med utbrenthet og depresjon. 

Marius Jones, forsker ved senter for næringslivsforskning ved Norges Handels Høyskole (NHH), forteller at studier ikke tegner et entydig bilde om hvorvidt gründere har dårligere psykisk helse enn andre grupper. Samtidig, er det helt klar ting som gjør gruppen utsatt: 

– Det er mye med det å være gründer som kan slå begge veier. Blant annet kan man oppleve at man får større autonomi, frihet og opplevelse av mening, sier han og fortsetter: 

 – Samtidig er det stress og mye som står på spill. I tillegg jobber gründere gjerne veldig lange dager som kan gå ut over andre ting som søvn, tilstedeværelse hjemme og sosiale relasjoner, som gjerne fungerer for buffere mot psykisk uhelse.

Vanskeligere å lede

Å ha det vanskelig kan utvilsomt også gå ut over evnen til å være en god leder for et selskap: 

– Jeg tenker det avhenger av hvordan vi håndterer dette. Det mest åpenbare er jo de negative effektene, og de er reelle. Vi blir dårligere i stand til å ivareta virksomheten vår og folka våre. Man kan få kortere lunte for eksempel, sier Jones. 

En av dem som har fått kjenne på det er gründer Hallgrim Bjørvik som forteller til Shifter at han var en kjempedårlig leder. Han hadde høye ambisjoner og ønsket et høyt tempo, men manglet struktur. Dette tror han var vanskelig for de ansatte å forholde seg til. 

Jones mener derfor det er viktig å skape selskaper der man kan være åpne og å snakke om ting som er vanskelig. 

– Det har blitt forsket på hva som skjer med folk dersom de stenger ting inne hele tiden. Da er det større sjanse for å bli utbrent, utvikle risikoatferd og det er økt skilsmisserate. Når man er i et miljø der det er et sterkt emosjonelt press som i en startup er det da viktig å møte hverandre på en god måte.

I tillegg er det mulig å trekke noe positivt ut av å gå gjennom tøffe perioder, påpeker han:

– Man kan for eksempel bli litt mer empatiske ovenfor andre av å selv oppleve at ting kan være vanskelig og at det da blir enklere å normalisere det.

Må ta ansvar 

– Jeg synes institusjonene ikke har tatt nok ansvar for dette. De burde sette det på dagsorden i større grad enn de gjør i dag, sier Jones.

Han er altså klar på at mye mer må gjøres for å ivareta den psykiske helsen til gründere og ledere for oppstartsbedrifter, og at det er stort behov for at flere tar ansvar. 

– Investorer og inkubatorer er nok tjente med å ta dette på alvor. 

– Akademiske institusjoner og organisasjoner som fremmer entreprenørskap, særlig blant unge, har et ansvar for å belyse hva slags belastning dette kan medføre og gi støtte der det trengs

– Dersom vi oppfordrer til entreprenørskap, bør det også komme med en advarsel om at det kan være tøft.

Etterlyser mer forskning 

Høyskolelektor Kari Mette Solheim ved Høyskolen Kristiania i Bergen er både gründer, forsker og formidler. Gjennom 25 år i næringslivet har hun jobbet med innovasjon , ledelse og HR hos blant andre Q-meieriene, Orkla, Kavli og TV2. Hun mener det forskes for lite på gründere og ledelse. 

– Gründere er utrolig viktige for Norge i de store omstillingene næringslivet står i. Vi burde vite mer om gründere og lederskap, sier Solheim. 

Hun tror det kan være vanskelig for de ansatte å stille på lik linje med gründeren. 

– Det er ikke sikkert medarbeiderne brenner like mye for ideen som gründeren selv. Det er utrolig viktig at medarbeiderne vet hvorfor de går på jobb og at de opplever psykologisk trygghet og kan bidra med tørre å feile og skape innovasjon i selskapet, sier Solheim. 

En vei å gå: Forsker og gründer Kari Mette G. Solheim mener gründere må bli bedre på selvledelse.

Selvledelse og rekruttering 

Hun mener det er særlig to ting gründere med fordel kan bli bedre på, både for sin egen del og for selskapet sin del - selvledelse og rekruttering. 

Solheim viser til at mange av de 23 gründerne Shifter har intervjuet om psykisk helse, forteller at de ser på seg selv og selskapet som ett. 

– Alle gründere burde hatt et kurs i selvledelse. Det er altfor mange som jobber døgnet rundt og mangler en balanse mellom jobb og fritid. Entreprenører må lære å skille mellom seg selv og selskapet, sier Solheim. 

Når det gjelder rekruttering mener Solheim det i dag gjøres en for slett jobb. 

– Riktige ansettelser er veldig viktig for et oppstartsselskap. Vi vet det er altfor mange tilfeldigheter som styrer rekruttering generelt i dag. Når de ansatte først er kommet inn i selskapet er det viktig å gjøre en grundig kartlegging av kompetanse i teamet. Når de ansatte får gjøre det de er best på, blir resultatet det beste, sier Solheim. 

Nettverk og mentor 

Hun viser til forskning som viser at 60 prosent av oppstartsselskaper feiler på grunn av problemer i teamene. Hun råder gründere om å skape et godt team og nettverk rundt seg og få en kompetent mentor som kan støtte og stille de kritiske spørsmålene underveis. 

Og til alle gründere som usikre på om de er den rette som daglig leder: 

– Hvis man fortsetter i feil rolle, ender det gjerne med dårlig ledelse og man blir utbrent selv.

Denne høsten ønsker Shifter å belyse temaet psykisk helse under kampanjen #ikkealene. I den forbindelse har vi snakket med flere gründere om deres tøffeste utfordringer i løpet av karriere for å normalisere utfordringene de står i. Les 23 gründere fortelle om sin erfaringer i denne saken!

Ta kontakt!

Har du lyst til å dele dine opplevelser? Shifter er opptatt av å dekke temaet psykisk helse, og tar gjerne i mot tips over epost: mia@shifter eller kristine@shifter.no. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.