Marius Jones er i gang med en doktorgrad om samarbeid i startups.

Forsker ved NHH: Effektene av å få på plass strukturer og prosesser i en startup

Startups har tydelig avklarte roller, stor grad av spesialisering og klare rutiner på plass, øker sannsynligheten for å lykkes.

Tanken om at formelle strukturer er et hinder for kreativitet og innovasjon, går helt tilbake til 1961, da Burns og Stalker kom opp med begrepet organisk struktur, som beskriver en flat og fri måte å samarbeide på.

Ideen om at startups bør unngå formelle strukturer for å sikre fart og fleksibilitet har satt seg. Det er ikke så rart, for ideen har en klar intuitiv appell: rutiner, roller, og prosesser kan høres ut som en hindring for den kreativiteten og autonomien som kreves for at en startup skal lykkes.

Men når organisasjonsforskere har sett på sammenhengen mellom struktur og prestasjoner i startups, viser det seg at strukturer fremmer prestasjoner i startups.

Dersom startups har tydelig avklarte roller, stor grad av spesialisering og klare rutiner på plass, øker de også sannsynligheten for at de lykkes.

Hvorfor fungerer det?

Strukturer og prosesser kan bidra til økt fokus og hastighet, samtidig som usikkerhet reduseres.

Tvetydighet og usikkerhet vil alltid være en del av hverdagen i en startup, men struktur og rutiner kan bidra som motvekt til denne usikkerheten.

På den måten slipper teamet å lure på hvor de er på vei, hvem som skal gjøre hva eller hvordan beslutninger skal tas.

Struktur skaper forutsigbarhet og retning, som igjen er en forutsetning for autonomi og initiativ.

Klare prosesser kan i sum bidra til å skape en viss grad av orden i kaoset som kjennetegner livet i en startup.

Vil du lære mer om hvordan du setter opp struktur og prosesser i din egen startup? Scroll litt lenger ned...

Tydelighet = suksess

At struktur og prosesser kan være nyttig også for mindre organisasjoner, er ikke nytt.

Forskning på både SWAT-og sykehusteam tyder på at klare mål, roller, og rutiner hjelper teammedlemmer koordinere innsatsen hver enkelt legger inn, slik at teamet som helhet lykkes. SCRUM og andre agile arbeidsprosesser kan fremme både effektivitet, autonomi, og kreativitet i utviklerteam og ledergrupper.

Startups står likevel overfor en unik utfordring når de skal bygge og utvikle sine rutiner og prosesser.

Strukturer bør nemlig være tilpasset problemet en organisasjon skal løse, og for en startup kan dette endre seg raskt. En pivotering kan snu opp-ned på verdiforslaget, og onboarding av nye teammedlemmer kan bety at størrelsen på startupen er en helt annen enn den var i går.

Startups bør derfor bygge en struktur som reduserer usikkerhet og skaper autonomi for teammedlemmer, men som også kan endres raskt når organisasjonen vokser eller omgivelsene endrer seg.

Vil du lære mer?

Onsdag 14. april utforsker Arne-Morten og Lasse (gründerne av Bookis) og Marius Jones (PhD candidate, NHH), sammen med Shifter, hvordan oppstartsselskapet Bookis har vært helt avhengige av å utvikle struktur og prosesser basert på OKR og Scrum, for å oppnå den suksessen de har hatt så langt.

De vil også dele de største feilene de har gjort på veien.

Dette vil webinaret gi deg svar på:

1. Hvordan sørge for at alle drar i samme retning?

2. Hvordan eksekvere målene på daglig basis?

3. Hvordan skape autonome ansatte som er trygge på seg selv?

Meld deg på webinar 14. april om hvordan du kan fremme struktur og autonomi gjennom prosesser og rutiner.

Lasse Brurok og Arne Morten Willumsen i Bookis.

Kilder:

1: Sine, W. D., Mitsuhashi, H., & Kirsch, D. A. (2006). Revisiting Burns and Stalker: Formal structure and new venture performance in emerging economic sectors. Academy of management journal, 49(1), 121-132.

2: Grimpe, C., Murmann, M., & Sofka, W. (2019). Organizational design choices of high‐tech startups: How middle management drives innovation performance. Strategic Entrepreneurship Journal, 13(3), 359-378.

3: Meijaard, J., Brand, M. J., & Mosselman, M. (2005). Organizational structure and performance in Dutch small firms. Small Business Economics, 25(1), 83-96.

4: Baron, J. N., & Hannan, M. T. (2002). Organizational blueprints for success in high-tech start-ups: Lessons from the Stanford project on emerging companies. California Management Review, 44(3), 8-36.

5: Okhuysen, G. A., & Bechky, B. A. (2009). 10 coordination in organizations: An integrative perspective. Academy of Management annals, 3(1), 463-502.

6: Valentine, M. A., & Edmondson, A. C. (2015). Team scaffolds: How meso level structures enable role-based coordination in temporary groups. Organization Science, 26(2), 405-422.

7: Rigby, D., Sutherland, J., & Takeuchi, H. (2016). Embracing agile—Harvard business review.