sirkulærøkonomi

Derfor solgte han seg ut av egen startup-fabrikk

– Det er vemodig å tre ut, og rent finansielt ville det trolig vært smartere å bli værende, sier Anders Waage Nilsen.

Anders Waage Nilsen har solgt seg ut av New i Bergen og satser nå som en uavhengig «grønn» forretningsutvikler.
Publisert

Han var en av flere kjente profiler bak fire år gamle New; det Shifter i 2019 omtalte som en «startup-fabrikk» med mål om å bygge skalerbare oppstartsselskaper fra Bergen.

I fjor solgte Anders Waage Nilsen seg imidlertid ut som partner i selskapet, kort tid etter at de hadde avlet suksessbedrifter som Carrot, tidligere WasteIQ, Imove og ZTL.

– Tiden i New har vært et intenst eventyr. Vi startet på null, men vi har skapt nye tjenester, bygget spennende teknologi og enorme verdier, sier han og legger til:

– Det er vemodig å tre ut, og rent finansielt ville det trolig vært smartere å bli værende. Men jeg liker å lytte til magefølelsen.

En selverkjennelse

Fordi flere av selskapene i porteføljen nå er inne i en skaleringsfase, ville det kreve av ham en annen form for kompetanse og motivasjon enn Waage Nilsen selv besitter.

– Jeg har alltid vært en tidlig fase-fyr og ønsker å fortsette med det, sier han - som allerede i tjueårene startet ski-magasinet Fri Flyt og etter hvert Fjellfilmfestivalen.

Han ledet også oppbyggingen av Netlife i Bergen, har skrevet bok om sirkulær-økonomi, i tillegg til å være sentral i utviklingen av flere næringsklynger på Vestlandet.

– Jeg gir fortsatt gode råd til Carrot, men de er superkompetente og handlekraftige. Jeg blir jo nesten rørt av å se hvordan både de og Imove nå virkelig endrer verden på den måten vi opprinnelig hadde tenkt, sier Waage Nilsen.

– Men nå skal jeg fokusere på nye prosjekter i stedet, legger han til.

– Skulle ikke New, i kraft av å være en startup-fabrikk, skape nye selskaper på løpende bånd, da?

– Tanken var å ha en type startup-fabrikk-modell, og det lyktes vi med.

– Men suksessen skaper jo et dilemma; hva skjer når du virkelig treffer blink på flere av prosjektene dine? Teamet i New har vist seg veldig gode både på å utvikle og å skalere.

Waage Nilsen fortsetter:

– Jeg fungerer best med å være en katalysator for å få ting i gang, så det var rett og slett en selverkjennelse. Det er andre som er bedre enn meg på å bygge noe størst mulig, sier han og understreker at de har ambisjoner om å samarbeide også fremover.

– Hele spillet endres

Nå satser Waage Nilsen som en uavhengig «grønn» forretningsutvikler i stedet, primært innen eiendomsteknologi og bioøkonomi. Han har blant annet gått inn som en aktiv investor i Resourcer AS, et to år gammelt oppstartsselskap som sammen med både store og små industriaktører jobber for å øke utnyttelsen av biologisk rest-råstoff.

Resourcer ble initiert av investeringsselskapet Våren som følgelig opererer under målet om å skape flere vellykkede tech-gründere i bio- og sirkulærøkonomien på bygda.

Selskapet ledes av Håvard Hansgård fra Balsfjord i Troms.

– Det er enormt mye verdifulle ressurser som går tapt på grunn av manglende oversikt og markedskoblinger, sier Waage Nilsen - og viser til at den norske bioøkonomien i dag er preget av stor virksomhet langs kysten, i landbruk og skogbruk.

– Nå skjer det enormt mye på prosess- og teknologisiden, og det endrer hele spillet. I en sirkulær økonomi er det også behov for agenter som kobler ulike miljøer sammen og får sirkelen til å snurre, og jeg har alltid vært en indie-fyr, sier han.

Kritisk til startup-kultur

Waage Nilsen er også åpen for å investere i flere startups, fortrinnsvis som en aktiv medspiller eller sparringspartner.

Han er i jakten kritisk til «elevator pitch»-kulturen og kunne ønske seg en litt mer «utforskende og filosofisk» startup-scene når han nå retter blikket utover igjen.

Nøkkelen til ideer er gode spørsmål, mener Waage Nilsen, og ikke påståelige svar.

– Det er noe med denne casting-prosessen der investorer gir tommel opp eller ned; et fokus på fremtoning og iscenesettelse fremfor substans. Vi skal selvsagt forenkle, men de interessante, grønne ideene er ikke nødvendigvis mulig å forstå løpet av en heistur.

Han foretrekker startups som tenker scenarisk rundt systemeffekter og rammebetingelser, og som er åpne om at de driver med læring i en omskiftelig verden.

– For meg er det å skape et nytt selskap den ultimate designutfordring. En god strategi krever at man finner en effektiv angrepsvinkel med riktig timing, og at man legger en god taktisk spilleplan som bygger opp momentum over tid. Jobben i tidlig fase handler om å bevise hypotesene på en kostnadseffektiv måte, sier Waage Nilsen - som likevel erkjenner:

– Enkelte synes jeg er for abstrakt og stiller for mange spørsmål.

– Andre mener jeg er for konkret og teknologi-spesifikk. Selv tror jeg evnen til å kombinere fugleperspektivet med praktisk arbeid og forståelsen av for detaljene er min styrke. Jeg vil forstå både teknologi og den verden teknologien virker i, sier han.