Jakob Retvedt Bakkerud i investeringsselskapet Våren.

Gründerfabrikken har «distriktskontor» ved Youngstorget, men nå vil de bruke millioner på grønne selskaper på bygda

Utstyrt med friske millioner, og inspirert av startupfabrikken Askeladden. Investeringsselskapet Våren vil skape flere vellykkede tech-gründere i bio- og sirkulærøkonomien på bygdene.

Publisert Sist oppdatert

De fire gründerne av Våren, har alle vokst opp på gård i henholdsvis Vestland, Viken og Troms og Finnmark. Alle kommer fra gård, noen av dem har flyttet tilbake, mens andre har planer om å gjøre det i løpet av de neste årene.

Kunnskapen, den praktiske forståelsen og evnen til problemløsning har de tatt med seg fra landbruket, inn i utviklingsselskapet Våren.

– Selskapet skal utvikle grønne selskaper i tidlig fase. Vi skal bruke kompetanse, ideer, praktisk forståelse og kapital, i samarbeid med gründere til å utvikle gode ideer. Vi arbeider aktivt med casene våre, mye av inputen vår vil være timene vi bruker, kombinert med noe kapital, forteller daglig leder og medgrunnlegger Jakob Retvedt Bakkerud.

Selskapet ser for seg rundt seks investeringer i løpet av to år, og vil gå inn med en halv million kroner i hvert case, i tillegg til arbeidskapitalen som legges inn.

Våren har distriktskontor på de nye lokalene i Mesh ved Youngstorget i Oslo, samt kontorer i Balsfjord, Bergen og Krøderen. Bakkerud pendler fra Ringeriksområdet der han skal ta over et småbruk om noen år. De andre kommer også langveisfra for å møte hverandre, gründere og investorer i Oslo.

Har troa på bygda

– Vi er sikre på at det finnes en haug med flinke folk som har valgt å bosette seg utenfor Oslo. Flere av disse vil ha et noe annet tankesett, noe som trengs når vi skal utvikle fremtidens selskaper, samt har stor arbeidskapasitet, sier Bakkerud.

– Disse ønsker vi å knytte til oss, og legge til rette for at kan ha meningsfylt arbeid fra der de ønsker å bo, utdyper han.

Bakkerud forteller at Våren ikke er et rent investeringsselskap. De vil heller kalle seg et aktivt utviklingsselskap, kanskje noe inspirert av Askeladden & Co.

– Det som inspirer oss ved Askeladden er at de har en rigg som øker sannsynligheten for at selskapene lykkes. Vi er inspirert av dem og ønsker at Våren skal ha noe av den samme betydningen for utvikling av samfunnsnyttige selskaper innenfor bio- og sirkulær økonomi.

–Våre viktigste kriterier til et mulig case er at vi ser at det vil bidra til å løse dagens største utfordringer, altså klima og ressursutnyttelse. Når det gjelder folkene vi skal arbeide med, må vi se et genuint engasjement kombinert med skaperevne og gjennomføringskraft.

Ser mot primærnæringene

Arbeidende styreleder og forretningsutvikler i Våren, Knut Skinnes, forteller at siden alle grunnleggerne har bakgrunn fra gårdsliv, har det vært førende for hvilke typer selskaper de vil satse på.

Han forteller at gården han bor på, i Krødsherad, har vært hjemmet og levebrødet til slekten hans i ti generasjoner. For at det skal være mulig å drive gården i 10 generasjoner til, mener han at vi må endre måten vi lever på og utvikle selskaper som tar tar samfunnet gjennom en nødvendig omstilling.

–Det skal være selskaper som har en forretningsmodell det er mulig å tjene penger på, og som bidrar til et betydelig push i en grønn retning. Vi ser også etter ideer som på en positiv og disruptiv måte endrer disse tradisjonelle markedene, som vi ofte opererer i. Det kan være landbruk, skogbruk, fiskeri, ulike typer industri og avfallsbransjen, hvor det trengs aktører som tenker nytt og samtidig jobber tett med aktørene som allerede finnes.

Men, Våren er også åpne for selskaper som ikke nødvendigvis treffer helt på primærnæringer.

– Blant dagens selskaper arbeider vi blant annet med ombruksløsninger for tekstil- og friluftsnæringen, deling innen landbruksutstyr og sirkulær grønnsaksproduksjon. Vi er åpne for alle løsninger knyttet til det grønne skiftet, sier Skinnes.

– Sweet-spoten til Våren er veldig tidligfase-selskaper

I juni 2021 lukket Våren en emisjon på 6,5 millioner kroner. Investorene inkluderer impact investorene Project Sandwater og New & Company. I tillegg var åtte enkelt investorer med.

–Vi er svært fornøyd med å ha samlet et svært kompetent sett investorer der alle viser et engasjement for Våren og selskapene, og der alle er nyttige sparringpartnere for oss. For oss var det viktig å ha aktive investorer som gir en merverdi utover kapitalen de kom med.

Så langt har Våren fire selskaper i porteføljen: tre av dem har de utviklet selv. Det fjerde er utviklet i partnerskap med en gründer, som har kommet inn utenfra.

Bakkerud forteller at de har et mål om å investere i 2-3 selskaper årlig, med forbehold om at de finner riktig case. Våren er en tidligfase-investor hvor fokuset vil være å hjelpe selskapet opp og frem, og finansiere drift og utviklingen i 6 til 12 måneder.

Hvis selskapet har livets rett, vil de trekke på nettverket sitt, blant annet i Project Sandwater og New & Co, for å ta selskapene til neste fase.

–Som grunder trenger du ikke ha et ferdigutviklet forretningscase for å være aktuell for å samarbeide med Våren. Vi ønsker å være involvert i de tidlige fasene og være med på å sette retning og utvikle forretningsmodell. Sweet-spoten til Våren er veldig tidligfase-selskaper. Vi er ganske tolerante. Det trenger ikke være en ferdigutviklet ide, men vi må ha tro på folkene og ideen. Vi forventer ikke nødvendigvis et ferdigutformet pitch-dekk. Det vil vi uansett være med å utforme, sier Bakkerud.