7Analytics-teamet. Nede fra venstre: Mathusha Sivapalan, Sarumathy Soosaipillai og Jonas Aas Torland Oppe Fra venstre: Rolf Monsen, Helge Jørgensen, Lars Sperrevik og Werner Svellingen.

Klimastartup går til kamp mot flom og ødeleggelser: «Den perfekte stormen»

Nyoppstartede 7Analytics får gigantkonsernet Multiconsult og Trond Riiber Knudsen på eiersiden.

Publisert

Styrtregn og flom påfører samfunnet stadig større og flere skader, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Mens klimaendringene gjør sitt og urbaniseringen fortsetter i høy takt, svekkes kapasiteten til å håndtere såkalt overvann. Samtidig stiller myndighetene stadig strengere krav til utbyggere.

– Den perfekte stormen, sier medgründer og kommersiell leder i oppstartsselskapet 7Analytics, Jonas Aas Torland.

Selskapet har utviklet et verktøy som ved hjelp av kunstig intelligens kan modellere og beregne overflatevann i dag og inn i fremtiden. Slik vil de gi brukerne, alt fra utbyggere til kommuner, bedre beslutningsgrunnlag når nye bygg skal føres opp og byplanlegging gjennomføres.

– Omstillingsfarten er viktig. Du skal ikke spole langt tilbake før det hadde vært fryktelig vanskelig å omsette en slik teknologi. Uønskede hendelser og bærekraftsmål slår nå inn samtidig. Hadde vi startet opp tre år tidligere, ville veien til markedet vært mye tyngre.

Henter penger og sikter på milliarden

Nå får 7Analytics et knippe bunnsolide investorer i ryggen. Blant dem er ringrev Trond Riiber Knudsen, Norsk Solar-gründerne Øyvind Laugen Vesterdal og Petter Selvikvåg Berge, samt Stavanger-baserte Link Venture Capital. Selskapet har også fått en av de største konsulentselskapene, milliardkonsernet Multiconsult, på eiersiden.

Til sammen skyter disse, i tillegg til engleinvestor og styreleder Bjarte Fagerås, inn 10 millioner kroner i selskapet. 7Analytics prises til 50 millioner kroner i transaksjonen. Fra før er også Startuplab investor.

Nå tar selskapet sats og har en ambisjon om milliardomsetning innen fem år.

Kompetent team

I tillegg til Torland, består gründerteamet av Helge Jørgensen (CEO), Werner Svellingen (CTO) og Rolf Monsen (CDO). Alle har geologi-bakgrunn, og de jobbet sammen i olja for noen år siden.

– Vi satt med disse tankene da vi jobbet sammen også. Vi hadde klare visjoner om håndtering og bruk av data, i tillegg til innovative beslutningsverktøy, sier Torland.

I fjor satte gründerkvartetten planene ut i livet.

– Vi har klatret noen fjell i utviklingsløpet. Du kommer til et punkt der du tenker at du ikke kommer videre. Så løser man det. I ettertid ser vi at det er mange faktorer som skulle til for å klare det, sier Torland.

Erfaringen i gründerteamet var avgjørende.

– Fluidmodellering i undergrunnen er mye mer komplekst enn på overflaten. Vi har erfaring fra å jobbe med enorme mengder data. Det er ikke lett å gå denne veien etter oss, sier gründeren.

Teamet brukte seks måneder på å bygge første versjon av produktet Flomkuben, og gikk ut i markedet i desember 2020. Deretter har det gått slag i slag.

Bred kundegruppe

Selskapets første produkt, Flomkuben, har fått 15 kunder fordelt på piloter, betalende og innovasjonspartnere. Blant de største er Bergen kommune, som kjører et stort utviklingsprosjekt basert på teknologien. Dette blir avgjørende for det videre innsalget mot kommuner og offentlige etater.

Ellers har 7Analytics både ingeniørselskaper, utbyggere og arkitektkontor på kundelista.

– Vi jobber med hele bransjen. Men ingeniørene og kommunene er hovedkundene til Flomkuben, for de sparer tid og leverer mer presist med vår teknologi, sier Torland.

Likevel fyller teknologien ulike behov. Mens en arkitekt kan benytte kuben til å løse utfordringer rundt overvann på en utviklingstomt, bruker utbyggeren Heldal Eiendom i Bergen teknologien til å vurdere hvilke tomter de bør kjøpe og ikke.

– Vi løser helt spesifikke problemer i dag, og gir ny innsikt, sier Torland.

Lager verktøykasse

Gründeren drar paralleller til den norske teknologisuksessen Spacemaker, som gjør lignende analyser for arkitekter. Spacemaker ble solgt til det amerikanske it-selskapet Autodesk for 2,2 milliarder kroner i fjor.

– Spacemaker har vært veldig viktig for å sette fart på innovasjonen i planleggingsfasen. Vi har mange av de samme ambisjonene, som inkluderer å bryte ned siloer og ta i bruk mer data, bare at vi fokuserer på problemstillinger innen geologi- og hydrologi, sier Torland.

– Det finnes noen konkurrerende verktøy, men forskjellen er at disse kun løser en del av problemet. Det vi har gjort med Flomkuben, er å starte med oppgaven. Hva krever egentlig kommunen? Så har vi bygget oss tilbake fra det. Det har gitt oss et unikt verktøy.

7Analytics mener de skiller seg ut ved å samle verktøyene for beregning, analyse og samhandling på én og samme plattform.

– Så vil jeg tro at det kommer masse konkurranse på banen. Men akkurat nå er vi litt alene om denne retningen. Ta bort Spacemaker fra ligningen - da hører man altfor lite om innovasjon innen planlegging i byggenæringen, sier Torland.

Nye produkter til høsten

Selv om selskapet så vidt er i gang med kommersialiseringen av første produkt, står nye på trappene.

– Overvann, skred og naturmangfold. Alt dette er veldig tett knyttet sammen, samtidig som ny teknologi nesten er fraværende. Vi utvikler et økosystem for planleggingsfasen, sier Torland, og avslører at de allerede jobber med to nye kuber, deriblant en som tar for seg skred.

Amerika

Samtidig er en inntreden i Sør- og Nord-Amerika rett rundt hjørnet. Det skal skje i samarbeid med Stormgeo, selskapet som ble gründet av Nysnø-sjef Siri Kalvig og solgt til en verdsettelse på 3,6 milliarder kroner tidligere i år.

– Flomproblematikk finnes i de aller fleste land, men forholdene varierer basert på flere faktorer. I USA er problemet megastort, sier Torland.

Sammen med StormGeo er målet å kombinere AI-basert flom-modellering med værmodeller.

7Analytics forventer å ha inntekter på andre siden av Atlanteren allerede i høst.

«Must have»

De friske pengene som nå er skutt inn i 7Analytics skal holde i mellom 12 og 18 måneder. Deretter vil gründerne snuse på en Serie A-runde, allerede neste sommer.

– Det blir en del ganger mer enn denne runden, sier Torland, uten å ville binde seg til konkrete tall.

– Men først skal vi trykke på knappen og levere resultater både i Norge og internasjonalt. Vi er allerede i gang med å skalere opp og har ansatt flere dyktige kolleger de siste ukene.

Og ambisjonene står det ikke på.

– Skal man klare milliardomsetning innen fem år, så må man ha et verktøy som alle må ha. Det er litt det dette handler om. SaaS er i vinden, men det hjelper lite om man ikke er unike; da koster det dyrt å skalere. Hvis man bygger et skalerbart verktøy som myndighetene nærmest krever og verden virkelig trenger, derimot ...