Fra venstre: Daglig Leder i Tøyen Unlimited, Helga Øvsthus Tønder, ansvarlig for effektmåling og Impact Manager, Laura Marano og Glenn Andersen, støttespiller

Vil la sosiale entreprenører måle «impact» med nytt verktøy

I samarbeid med Accenture har Norge Unlimited, som investerer i sosiale entreprenører, utviklet et system som skal hjelpe grundere å enklere måle samfunnseffekt.

Publisert

– Sosiale entreprenører og andre endringsagenter står for viktig verdiskaping - altfor ofte i all hemmelighet!

Det sier Helga Øvsthus Tønder. Hun er daglig leder i Tøyen Unlimited.

Det finnes tre nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen: Tøyen Unlimited på Tøyen, Søndre Unlimited i bydel Søndre Nordstrand og og Storhaug Unlimited i Stavanger.

Unlimited støtter lokale ildsjeler med innovative ideer, i å løse lokale sosiale utfordringer, gjennom etablering og videre drift av ideelle sosiale virksomheter.

Daglig leder i Tøyen Unlimited, Helga Øvsthus Tønder, forteller at Unlimited er en satsing på stedsbasert sosialt entreprenørskap.

Nå har de i samarbeid med konsulentene i Accenture utviklet et verktøy som heter Visdet, som gründere kan bruke for lettere å vise samfunnsnytten de gir.

Sosiale entreprenører opererer med minst to bunnlinjer. Den økonomiske lar seg enkelt vise frem på slutten av året, mens den viktigste, den sosiale effekten, er mer komplisert å dokumentere, og dermed også underkommunisert, ifølge Tønder.

Norge Unlimited satt dermed i gang med arbeidet for å utvikle et system, som skal gjøre det enklere for gründere å måle effekten av det sosiale entreprenørskapet.

Ønsker mer reell støtte til sosiale entreprenører

Tønder beskriver Visdet som et praktisk digitalt verktøy som er utviklet for å støtte sosiale entreprenører og andre på veien til å måle effekten arbeidet deres har på samfunnet - steg for steg.

– Sosiale entreprenører er ofte pionerer som fremmer helt nye løsninger på problemer i samfunnet. For å synliggjøre denne verdiskapningen er det viktig at flere viser frem hvilken effekt arbeidet deres faktisk har, sier Tønder.

– Det håper vi på sikt også skal føre til mer reell støtte til sosiale entreprenører. Bedre rammevilkår for dem som tør å ta i de vanskeligste problemene med nye løsninger, er til vårt felles gode, sier hun.

Verktøyet bygger på internasjonalt anerkjente verktøy og ressurser.

– En av gullbitene, synes jeg, er en rullegardinmeny i delen "Undersøk Det!". Her kan du velge det effektområdet som passer ditt prosjekt best, og så endringen du ønsker å oppnå.

Videre får brukeren forslag om tre indikatorer man kan bruke som utgangspunkt målingen. Alle indikatorene er hentet fra en internasjonal indikator-matrise laget av den ledende organisasjonen The New Economics Foundation.

– Å sette sammen en slik plan er veldig ofte en stor barriere for folk når de skal måle. Vi har forsøkt å rett og slett fjerne den hindringen, ved å lage et verktøy som er enkelt og lett tilgjengelig, og samtidig basert på robuste, internasjonalt anerkjente, verktøy og ressurser, sier Tønder.

Skreddersydd sosialt entreprenørskap

Det globale konsulentselskapet Accenture har bistått Tøyen Unlimited pro-bono i å utvikle Visdet. Prosjektleder i Accenture, Marte Granli, forteller at Accenture samarbeider med Tøyen Unlimited fordi de ønsker å bidra til å fremme konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer, «også innenfor den sosiale dimensjonen».

Prosjektleder Marte Granli i Accenture

Teamet fra Accenture har utfordret Tøyen Unlimited til å tenke nytt i det digitale verktøyet, i tillegg til å bidra med kompetanse innen prosjektledelse, design og teknologi.

– Det digitale verktøyet Visdet er et godt eksempel på hvordan teknologi kan benyttes til å skalere en løsning som nå kan hjelpe et stort antall lovende sosiale entreprenører. Verktøyet fungerer som en akselerator for gode historiefortellinger og mer gjennomtenkte forretningsmuligheter - spesielt innen sosialt entreprenørskap, sier Granli.

Gratis for brukerne

Tønder mener det er to grunner til å måle samfunnseffekten med Visdet:

1) som styringsverktøy: du får en bedre forståelse av om de aktivitetene du gjennomfører faktisk fører til at du oppnår målene dine (for eksempel: fører mentorordninger til at veien til å skaffe seg en jobb blir kortere, og hvorfor?)

2) som kommunikasjonsverktøy: du kan med større tydelighet vise andre verdien av innsatsen din, og få flere kunder, partnere og støttespillere.

Verktøyer er gratis å bruke og har i utgangspunktet to målgrupper:

– Først og fremst tidlig fase sosiale entreprenører som jobber for samfunnsendring i sine nærmiljøer, men verktøyet passer også for andre som jobber for positiv samfunnsendring: aktivister, offentlig ansatte, private virksomheter som har uttalte samfunnsmål.

Den andre gruppen er de som støtter sosiale entreprenører med kapital eller andre ressurser, og som vil vite hvilken verdi investeringer deres faktisk bidrar til, ut over antall deltakere på en aktivitet - hvilke resultater på kort sikt, og endringer på lang sikt.

– Økende behov for etterrettelighet

Gründere tilknyttet Ulimited har nå begynnt med Visdet. Målet er at sosiale entrepenører over hele Norge skal ta verktøyet i bruk, forteller Tønder.

Den største støttespilleren for sosiale entreprenørskap, Ferd Sosiale Entreprenører, sier det er et stort og voksende behov for digitale verktøy som Visdet.

– Med den økende interessen for impact investeringer øker også behovet for etterrettelighet. Selskapene må stå til ansvar for effekten de skaper med sine aktiviteter og det samme må vi investorer. Det holder ikke lenger med bare gode intensjoner. Visdet er en etterspurt og lavterskel inngang til dette, sier Utviklingssjef i FSE, Henriette Skretteberg.

– Jo, før du får et forhold til å måle de sosiale resultatene, desto bedre kan du styre din virksomhet når den blir større. Målet er å gjøre mer at det som funker og mindre av det som ikke funker, sier hun.