De er kongelige, milliardærer og lokale ildsjeler: Disse satser på gründere som gjør en sosial forskjell

Investorene som står klare til å hjelpe sosiale entreprenører opp og frem med kapital, bistand og nettverk. Dette er kravene de setter for å komme gjennom nåløyet.

Publisert Sist oppdatert

Ferd Sosiale Entreprenører ble startet i 2007, med formål å investere i selskaper som skal gi sosiale og/eller miljømessige resultater, i tillegg til finansiell avkastning.

Selskapet er i dag den største investoren og en av de mest aktive pådriverne for sosialt entreprenørskap i Norge.

Direktør Katinka Greve Leiner og investeringssjef Espen Daae har tidligere fortalt Shifter hva slags selskaper de ser etter, hvor mye de går inn med og hva som skal til for å få Ferd på eiersiden til sin bedrift.

Det er derimot flere andre aktører det siste tiåret som har startet opp. Noen er mer rettet mot spesielle segmenter eller geografiske områder.

Samfunnssentralen

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet TDVeen etablerte Samfunnssentralen i 2015, med mål om å bidra til bærekraftige løsninger som gagner samfunnet.

Daglig leder Anja Moen Hareim forteller at etableringen av Samfunnssentralen var inspirert av Ferd Sosiale Entreprenører.

De har derimot valgt en mer lokal forankring:

– TDVeen har en historie i å investere i lokalt næringsliv. Så de vi støtter, må ha et ønske om å flytte inn i våre lokaler og realiserer ideen sin i Rogaland. Men kan de skalerer til resten av Norge, eller utenfor landegrensen, er det veldig positivt, sier hun.

Samfunnssentralen investerer rundt syv millioner kroner i sosiale entreprenører årlig.

Selskapet har fire hovedpunkter som vektlegges når de leter etter selskaper å investere i: Barn og unge, ren mat, sirkulærøkonomi og arbeidsinkludering.

– Det er ønskelig at selskapet har en så tydelig forretningsmodell som mulig, hvor vi ser at det er potensial til å stå på egne bein.

Anja Moen Hareim
Anja Moen Hareim

– Hvor mye investere dere?

– Det varierer veldig fra case til case, men støtten vi gir er ofte på mellom 200.000 og en halv million kroner årlig. Vi pleier å reduserer støtten litt på andre og tredje året for at pengene fra oss ikke skal bli en hvilepute.

– Noen case dere har investert i du vil trekke frem?

– Lone Koldby og selskapet hennes Aktivitetsdosetten var det første som flyttet inn hos oss. Ideen var en dosett, lik den med piller, men som heller hadde individuelt tilrettelagte aktiviteter systematisk uke etter uke. De leverer nå dosetter på abonnement til sykehjem over hele landet.

– Hva tilbyr dere utenom kapital?

– Som en del av Samfunnssentralen kan man trekke på kunnskap og erfaring fra hele TDVeen. Vi hjelper med selskapsstruktur, strategi og å kapre de første kundene.

– Vi har også ulike avtalepartnere som bistår med gratis og subsidiert hjelp med juridiske utfordringer, kommunikasjon og markedsføring.

– Men det aller viktigste er at vi har et kontorfellesskap hvor man kan dele kunnskap og erfaringer med andre sosiale entrepenører. Gründerlivet kan være ensomt, men hos oss er du under samme tak med andre entreprenør som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet.

– Hvordan tar man kontakt? Hva bør man ha klart før man kontakter dere?

– Vi har et søknadsskjema på nettsiden vår. Legg ved en kortfattet forretningsplan som sier litt om hovedpunktene, samt et budsjett.

Entreprenørene hos Samfunsentralen holder hus i egne lokaler tilknyttet TDVeen
Entreprenørene hos Samfunsentralen holder hus i egne lokaler tilknyttet TDVeen

Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001.

Daglig leder Irene L. Lystrup forteller at fondet ble startet fordi Kronprinsparet ønsket å bruke sin posisjon til å støtte og løfte frem prosjekter som kommer ungdom til gode.

Irene L. Lystrup i Kronprinsparets Fond.
Irene L. Lystrup i Kronprinsparets Fond.

– Bakgrunnen var Kronprinsparets ønske om å bruke livene sine på noe mer enn bare de rene konstitusjonelle oppgavene som følger rollene de har. De har et sterkt engasjement for ungdom, og derfor arbeider fondet for å bidra til at unge i Norge skal kunne føle tilhørighet og delta i samfunnet, sier hun.

Fondet er en langsiktig støttespiller for sosiale entreprenører som arbeider med ungdom som målgruppe. Kronprinsparets Fond bistår med kompetanse, kapital og nettverk. Fondet har 24 millioner kroner i kapital.

– Hva slags selskaper ser dere etter?

– Felles for alle selskapene og prosjektene vi går inn i, er at de jobber med ungdom i Norge. Vi er særlig opptatt av de som kan tilby gode løsninger for å bekjempe utenforskap innen utdanning, arbeid og fritidsarenaer.

– Hvor mye investere dere?

– Det varierer veldig fra case til case, fra hundre tusen til opp til et par millioner i enkelte tilfeller. Den økonomiske støtten er ofte ikke den viktigste grunnen til at prosjekter søker støtte fra oss, oppfølging og nettverk er minst like viktig. Vi støtter gjerne prosjekter som også får støtte fra andre.

– Hva tilbyr dere utenom kapital?

– Vi er en langsiktig partner som jobber aktivt med prosjektet over flere år. Vi jobber direkte med prosjektet, både operasjonelt og strategisk. Vi vet at det er krevende å være sosial entreprenør, og vi vil være en partner som bistår dem på daglig og ukentlig basis.

– I tillegg har vi mange samarbeidspartnere i næringslivet, som byr på sin kompetanse pro bono. Det inkluderer for eksempel design – og merkevarebygging fra TRY, juridisk bistand fra Wiersholm, hjelp med forretningsstrategi fra McKinsey og kommunikasjonsfaglig bistand fra Apeland.

Under lanseringen av Flyt-programmet i Drammen høsten 2019
Under lanseringen av Flyt-programmet i Drammen høsten 2019

– Hvordan tar man kontakt? Hva bør man ha klart før man kontakter dere?

– Send e-post med en beskrivelse av prosjektet. Vi tar gjerne et møte med prosjekter som kan være aktuelle å vurdere, også når vi ikke har noen ledige plasser i porteføljen. Det er alltid nyttig å kjenne hverandre i denne bransjen.

– Følg også med på Facebook-siden vår. Når vi er på utkikk etter nye prosjekter, vil vi legge ut utlysninger der, og på hjemmesiden vår.

Norge Unlimited

Ferd Sosiale Entreprenører og Kronprinsparets Fond støtter entreprenører over hele Norge. TDVeens Samfunnssentralen støtter entreprenører i Rogaland. Unlimited sikter seg mot gründere i sine nabolag.

Helga Øvsthus Tønder
Helga Øvsthus Tønder

Det finnes tre nabolagsinkubatorer etter Unlimited-modellen: Tøyen Unlimited på Tøyen, Søndre Unlimited i bydel Søndre Nordstrand og og Storhaug Unlimited i Stavanger.

Unlimited støtter lokale ildsjeler med innovative ideer, i å løse lokale sosiale utfordringer, gjennom etablering og videre drift av ideelle sosiale virksomheter.

Daglig leder i Tøyen Unlimited, Helga Øvsthus Tønder, forteller at Unlimited er en satsing på stedsbasert sosialt entreprenørskap.

– I et nabolag ser man tydelig hva som fungerer og ikke. De som står nœrt et problem kan identi sere det tidlig, og har viktig erfaringskunnskap som kan brukes til å skape gode løsninger, sier hun.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Entreprenøren må ha en lokal tilknytning og ha et mål om å skape positiv endring i det respektive nabolaget vi holder til i.

–Vi går inn i svært tidlig fase og gir individuelt tilpasset støtte til ildsjeler på veien til å bli sosiale entreprenører og videre. Vi fokuserer på hvordan de kan skape samfunnsverdi og samtidig rigge en forretningsmodell som gjør dem økonomisk bœrekraftige på sikt. Det kan være innen alle felt, men det er mye fokus på arbeid og sysselsetting, mental helse og utdanning i porteføljen vår.

– Noen case dere har støttet som du vil trekke frem?

– Ideelt jobber med sysselsetting av lokale ungdommer - de begynte med å ansette ungdommer til å erstatte tradisjonelle sikkerhetsvakt-roller på biblioteket på Tøyen, og har i koronaåret også ansatt bla lokale koronaverter.

–Nyby var hos oss i en tidlig fase og har vokst seg ekstra store under pandemien. De har en digital plattform for mobilisering av ledige ressurser til viktig velferdsoppgaver innen helse og omsorg og annen praktisk hjelp.

– Hvor mye investere dere?

– De aller fleste får 10.000 eller 50.000, men vi har også en pott på 150.000 kroner.

– Hva tilbyr dere utenom kapital?

– Vi tilbyr en-til-en støttespillertimer, et sted å jobbe fra, kapasitetsbygging spesielt ift. dybdekunnskap om sosialt entreprenørskap og effektmåling, og et sterkt nettverk både i og utenfor inkubatoren

– Hvordan tar man kontakt? Hva bør man ha klart før man kontakter deg?

–Vi tar imot søknader på nettsiden vår. Det er fint om man tar kontakt med oss direkte før man sender søknad. Ha klart en kort beskrivelse av ideen, problemet man ønsker å løse og hvem du er og din bakgrunn.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer

Powered by Labrador CMS