F.v. utviklingssjef Henriette Skretteberg, investeringssjef Espen Daae og direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd Sosiale Entreprenører jakter bedrifter med «dobbel bunnlinje»

Milliardkonsernet både investerer og gir tilskudd til oppstartsbedrifter. Selskapene de går inn i, har én ting til felles.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Ferd er mest kjent som storinvestor og eier av milliardbedrifter innen blant annet olje og gass.

Men i det fasjonable hovedkontoret til det familieeide investeringsselskapet ved Aker Brygge, sitter også et team på seks personer som leter etter morgendagens bedrifter.

Ukens investorintervju er med direktør Katinka Greve Leiner og investeringssjef Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd Sosiale Entreprenører

  • Etablert i 2007 med formål å invester i selskaper som skal gi både sosiale og/eller miljømessige resultater i tillegg til finansiell avkastning
  • Investerer i vekstselskaper. Går inn med 2 millioner kroner og oppover. Ingen formell øvre grense
  • Tar minst 10 prosent eierandel
  • Har ingen satt tidshorisont. Har ikke foretatt en exit per januar 2021
  • Gir tilskudd og konvertible lån: typisk 300.000 – 1,5 milloner over tre år
  • Ledes av Katinka Greve Leiner

«Impact first» investor

Ferd SE ble startet i 2007 og er ett av seks forretningsområder i Ferd AS.

I motsetning til de fleste andre investorer i Norge, har Ferd Sosiale Entreprenører et krav om en «dobbel bunnlinje», forklarer direktør Katinka Greve Leiner.

– Ferd har lang erfaring med å finne og bygge selskaper. Ferd SE ble startet for å bruke denne erfaringen til å også gjøre sosiale «impact» investeringer. Målet med selskapene vi går inn i er at de gir både sosial og økonomisk effekt, eller såkalt dobbel bunnlinje.

– Vi ser etter sosiale entreprenører som har potensial til å levere målbare sosiale resultater som motvirker utenforskap, i kombinasjon med bærekraftig økonomisk drift. Vi er således en «for impact, with profit»-investor, sier investeringssjef Espen Daae.

Tilskudd og investeringer

Siden oppstarten har Ferd SE støttet over 50 selskaper med tilskudd, og Ferd har gått inn med egenkakapital i fem oppstartsselskaper og et fond.

I tillegg utvikler de tidligfase-selskaper gjennom akseleratoren Impact StartUp.

– Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Vi tar alltid minimum 10 prosent, men utover det er vi ikke opptatt av hvor mye vi eier. Det viktigste er at vi har klare kjøreregler og felles eieragenda regulert i aksjonæravtale.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Går vi inn med egenkapital, er det som oftest i vekstfasen. Selskapene vi investerer i har bevist at de har fotfeste i markedet, har normalt minst 10-15 millioner i omsetning og klarer å gå i null.

– For selskaper i tidlig fase, gir vi tilskudd over tre-fire år. Et sted mellom 300.000 og 1,5 millioner kroner i året. Enkelte av investeringene vi gjør, er i selskaper vi har fulgt og støttet fra den spede begynnelse.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Det første vi ser etter er impact eller sosial effekt. Det må være en positiv sosial effekt og varig endring knyttet til forretningsmodellen. Det kan for eksempel være målbare sosiale resultater og gode løsninger på prioriterte oppgaver for velferdsstaten.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Samlet i sine ambisjoner og motivasjon, tydelige på sitt sosiale mål og god kompetanse som matcher målet. De har kompetanse og forståelse for forretninger, og matcher med Ferds verdier: Troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med dere?

– Vi ønsker at gründerne som kontakter oss har kommet forbi idefasen, etablert et team og et aksjeselskap, samt testet at verdiforslaget møter målgruppens behov. Dette vil i praksis bety at man bør ha betalende kunder, men det er ikke nødvendig at det er i en skala som gir overskudd.

– Hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Vi får svært mange henvendelser, så det er mest hensiktsmessig å kontakte oss per epost: fse@ferd.no.

– Er dere den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før?

– Vi er ofte den første som sier ja, men vi går også inn med andre investorer hvis de er på samme linje som oss med tanke på impact.

– Et av selskapene i porteføljen vår, Gammel Nok, har Diakonhjemmet som medinvestor. Der har vi begge det samme målet om dobbel bunnlinje.

– Følger dere opp investeringene?

– Normalt gjør vi det. Dersom vi fortsatt er den rette investoren. Det handler først og fremst om «Additionality» og felles eieragenda og ambisjon.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

Unicus er et selskap vi har fulgt siden etableringen i 2009. Det er et konsulentselskap innen IT-testing og -utvikling, med mange av de største selskapene i Norden på kundelisten. Unicus har kontorer i Oslo og Stavanger, og har etablert seg i Sverige og Finland.

De ansetter kun IT-konsulenter som har Aspergers, og har i dag over 60 ansatte. Mange av disse ville vært utenfor arbeidsmarkedet hadde det ikke vært for Unicus. Vi ga først et tilskudd på 300.000. Nå er vi største eier.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Vi er ikke låst til noen bransjer, men vi ser stadig flere gode helserelaterte investeringsmuligheter.

– Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre?

– Spesielt «human tech»: Kombinasjonen av menneskelig varme og teknologi gir gode muligheter for systemendring.

– Hardware, software eller begge deler?

– Begge deler – så lenge det gir målbar sosial effekt. Målbarheten er ofte den store utfordringen for rene teknologiløsninger.

– Hva er deres «turn-off», det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med Ferd SE?

– Si at de primært er opptatt av impact og sosiale resultater og så vise at det kun er et skall – at hun ikke vet nok om utfordringen eller egentlig bryr seg, men ser forretningsmulighetene. Det er helt greit med business, bare ikke lat som om det er impact first.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Ja. Eller en sosial investor med tilsvarende ambisjoner som oss.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– At det er greit dersom de har investert mye og trenger å redusere sin risiko. Men ikke om selskapet trenger pengene mer enn dem…

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Normalt epost fra grunder med presentasjon. Oppfølgingsspørsmål pr epost. Invitasjon til møtedag (normalt ca 8 pr år) der vi treffer flere selskap.

– Teamet vurderer og velger ut lovende kandidater for videre dialog. Gjennomgang av sosiale resultater og ambisjon, samt hvor vi ser vår rolle ut over det rent finansielle.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– Normalt 6 måneder (3-9), men vi har av og til dialog med grundere vi mener har potensial over flere år før det er riktig for dem og oss å inngå samarbeid.

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– Verdivurdering er vanskelig. Spesielt fordi vi skal vurdere verdi på to akser, både økonomisk og impact-messig. Tradisjonelle metoder som DCF er spesielt usikre for impact-selskap som ofte må skape sine egne markeder.

– Kan bruke kombinasjon av sammenlignbare transaksjoner og sammenlignbare selskap der disse foreligger. Veldig avhengig av kapitalbehov og «runway». Bruker ofte konvertible lån med impact-triggere der vi ser et impact-potensial men det er stor usikkerhet rundt markedsmuligheten.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Ferd er en langsiktig investor som ikke har dårlig tid på vegne av selskapene. Vi er like opptatt av de sosiale resultatene som grunderen selv. Vi har konsernets samlede styrke av kapital og kunnskap i ryggen, som vi kan trekke på. Da vi startet hadde vi 20 millioner kroner i årlig budsjett, i dag har vi 25 millioner årlig til å jobbe med selskapene og sektoren, og gjør EK-investeringer i tillegg..

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– En som skjønner hva det er å være grunder og ikke drukner selskapet i urealistiske rapporteringer og rigide strukturer – men er med på den overraskende og krevende reisen et grunderskap er.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Hundrevis av timer i året. Direkte fra teamet, fra øvrige Ferd, fra konsulenter vi engasjerer og fra pro bono partnere.Skulder ved skulder. Vi har også en alumi-ordning hvor vi inviterer til samlinger og felles læring.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– At maktforholdet mellom investor og startup ofte er svært ubalansert, og at vi som investor skal tåle at ikke alle investeringer lykkes.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Vi investerer ikke fra fond med fast tidshorisont, og har således anledning til å være svært langsiktige. Vi pleier å si at vi er en langsiktig utålmodig investor, så lenge vi tilfører verdi og bidrar aktivt til å skape sosial effekt.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Mange sosiale entreprenører forsøker å skape varig endring og innovasjon i velferdsstaten, på områder der dette er ekstremt vanskelig å få til på grunn av offentlig byråkrati og silo-tankegang.

– Sosiale entreprenører har ofte et svært personlig forhold til den sosiale effekten de jobber for å skape eller til målgruppen de ønsker å hjelpe. Dette kan gjøre det vanskelig å prioritere riktig og ta vanskelige valg, og mange impact startups gaper over for mye og har urealistiske forventninger til fremdrift. Vi forsøker å fortelle grunderne at de er deltakere i et maraton og ikke en sprint.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Helsesektoren i Norge har vært veldig politisert, men man ser nå at det er stadig flere som tør å etablere noe eget innen helsesektoren. Det tror vi vil fortsette. Det er store muligheter innen blant annet datainnhenting og andre måter å effektivisere sektoren.

– Hvilke områder er hypet?

– Det foregår mye impact-washing for tiden… Stadig større penger internasjonalt ønsker en impact-plassering, og det kan presse et nokså smalt marked (foreløpig).

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Det er utfordrende for grunder og investor å finne en felles eieragenda og ambisjon som skal vare gjennom hele samarbeidet. Når en grunder i tillegg er veldig motivert av å hjelpe andre kan det være tungt å nå gjennom med økonomiske argumenter.