Pause eller peise på?

Slik tenker norske startup-investorer om tech-krasjet og tiden fremover

I snart ett år har verdiene på raskt voksende tech-selskaper falt på verdens børser. Vi har spurt norske engle- og venture-investorer om hva de tenker om situasjonen nå og fremover, dersom korreksjonen viser seg å være en boble som sprekker.

F.v. Lauga Oskarsdottir i Firda, Kristian Øvsthus i Idekapital, Murshid M. Ali, Christian Horn Hanssen i Schibsted Ventures, Magne Uppman i Snö, Margrethe Markussen i Tidligfasefondet og Christian Bjørnæs i Leadenhall og Magnus Jepson i Sprettert..
Publisert Sist oppdatert

Hovedinntrykket er det samme for dem alle. Det er stor usikkerhet, men de har lagt ut på langtur og har ikke tenkt å trekke seg med det første.

Mens noen har planer om å trappe opp investeringene fremover, er det andre som har tatt en pause.

Mange har hentet mye kapital

Magne Uppman i Snö Ventures velger å stirre inn i horisonten.

– Det som betyr noe i venture, er hvordan markedet ser ut som fem år. Venture er mindre påvirket av svingninger enn noterte selskaper, selv om en langsiktig nedgang vil påvirke til en viss grad, både i forhold til tilfang av nye kunder og verdsettelser på selskapene. Vi tror dog at tidlig- og mid-fase-investeringer blir mindre påvirket enn senere fase, sier han.

Det som betyr noe i venture, er hvordan markedet ser ut som fem år.

Magne Uppman, Snö Ventures

Uppman tror mange fond har rom både til å fokusere på egne porteføljeselskaper og nye investeringer fremover.

– Veldig mange fond har hentet mye kapital i senere tid. De beste selskapene vil alltid klare å reise kapital, sier han.

Supergründeren tok en pause på grunn av begrenset likviditet

Gründer i Huddlestock og Norsk Solar, Murshid M. Ali, er også en aktiv engleinvestor. Han mener det ikke kan være noen tvil om at negative makro-endringer i økonomien, spesielt i USA, vil ha påvirkning på likviditeten til investorer i Norge.

– Dette gir spesielt utslag hos investorer som HNWI (journ. merk: high net worth indivduals), «family offices» og andre som har plassert en god del formue i aksjer, og som vil vegre seg for å realisere tap som de kan investere i tidlig-fase, sier han.

Mange tidligfase-selskaper sliter nå

Murshid M. Ali

– Større institusjonelle fond, VC’er, som sitter på store pengesekker som må investeres, har nok en litt annen forutsetning, og vil nok oppleve en større tilgang og mer variert mulighetsrom enn tidligere.

Selv har han tatt en pause på grunn av begrenset likviditet.

– Jeg har plassert nær alt av tilgjengelig kapital i tidlig-fase oppstartsselskaper, og ser at mange av dem som ikke har kommet langt nok på moment, inntekt og de rette målene for å tiltrekke seg institusjonell kapital, nå sliter, sier han og peker på et selskap i Sverige som nå, bare noen få måneder etter forrige kapitalinnhenting, henter på lavere verdsettelse.

– Dette vil nok prege mange fremover. Men er en del av spillet, sier Ali.

Investerer i urolige tider

Kristian Øvsthus i Idekapital tar uroen med relativ ro.

– Vi er langsiktige investorer og sitter gjennom urolige perioder og sykler. Det betyr at vi også investerer i perioder som nå, sier han. – Som investorer kalibrerer vi dog selvfølgelig våre investeringsmodeller for å reflektere realitetene i markedene.

Idekapital er blant annet investert i saas-selskapene Ardoq og No Isolation, som lager løsninger innen velferdsteknologi.

Bessemer-indeksen har falt mer enn de andre amerikanske markedene de siste tre månedene.

– Det er naturlig at tidligfase-selskaper i Norge også blir påvirket av at multiplene på tech, og særlig de som ikke tjener penger, faller, sier Øvsthus.

Han viser til Bessemer-indeksen som følger ferske skyselskaper på Nasdaq. De siste tre månedene er indeksen ned 35 prosent.

– Dette er, så langt jeg vurderer det, ikke på grunn av at de underliggende verdiene er blitt dårligere, men fordi multiplene har falt. Multiplene faller fordi kapitalen i større grad flyter til andre aksjer og aktiva.

Mens vekstselskapene gjennomgående har falt, har verdiselskapene gjort det bedre, noe finansanalytikere gjerne omtaler som sektor-rotasjon.

Øvsthus tror norske tidligfase-selskaper vil merke at prisingen endrer seg som følge av at prisingen for selskaper i exit eller IPO går ned.

– Når det er sagt, tror jeg at det største utslaget blir at det blir større prisdifferanse mellom selskaper med høy kvalitet og de mer gjennomsnittlige.

Lauga Oskarsdottir i Firda fortsetter å investere som før.

– Vi går inn veldig tidlig og har en tidshorisont på over 10 år når vi investerer i et selskap, og i det perspektivet har et surt børsklima liten påvirkning på oss. Vårt mål om å gjøre 5-10 nye investeringer i år påvirkes ikke av dette, sier hun.

Schibsted Ventures lukter muligheter i krisetid

Investeringsdirektørene Mats Staugaard og Christian Horn Hanssen i Schibsted er tydelige på at markedsuroen ikke påvirker deres investeringsstrategi.

– For oss er oppstartsselskaper en måte å diversifisere porteføljen vår på. Når markedet er urolig, er det viktig å holde seg til den strategien man har valgt, sier Staugaard.

LES MER: Schibsted Ventures investerte for 1 milliard i 2021

– Historisk har Schibsted Ventures hatt høy investeringsvilje i nedgangstider - det er ofte da fremtidens vinnere blir skapt, sier Horn Hanssen.

Historisk har Schibsted Ventures hatt høy investeringsvilje i nedgangstider

Christian Horn Hanssen, Schibsted Ventures

Amerikanske børser steg i forkant av FEDs rentebeslutning onsdag kveld norsk tid, men falt etter det ble klart at pengepolitikken strammes til.

De to peker at dersom fallet fortsetter og det blir en bred nedgang, vil verdivurderingene på tidligfase-selskaper nok også reduseres. Det blir mindre penger i omløp, og dette vil ha en direkte innvirkning på både verdivurderinger og investert kapital over tid

Påvirker i liten grad ekstrem tidligfase

Magnus Jepson gjorde det stort med Wordpress-løsningene WooThemes og WooCommerce, som ble kjøpt av Wordpress-eier Automattic, hvor han fortsatt jobber i dag. Han investerer hovedsakelig i pre-såkorn gjennom selskapet Sprettert.

– Tech-krasjet påvirker i liten grad investeringer i tidlig fase for min del, sier han. – I selskapene som jeg investerer i, kan man ikke regne på multipler.

I selskapene som jeg investerer i, kan man ikke regne på multipler.

Magnus Jepson, Sprettert.

Jepson er rolig på at unotert tidligfase er et spill med lang tidshorisont.

– Tech på børs har vært priset veldig høyt de siste par årene, og korreksjoner og mulig nedgangsperioder er forventet. Dette gjelder både for tidligfase, men også på børs. Investorer bør finne solide selskap som man har tro på skal være her om 10 år, sier han.

Heller ikke Margrethe Markussen i Tidligfasefondet lar seg nevneverdig affisere.

– Børsklimaet påvirker ikke investeringsviljen vår på noen måte, sier hun. – Vi er langsiktige investorer og lar oss ikke påvirke av kortsiktige svingninger på børsen.

Også hun forventer lavere verdsettelser fremover dersom uroen vedvarer.

– Verdsettelsene fulgte markedet opp, og de vil trolig følge markedet ned også.

Christian Bjørnæs er engleinvestor i Leadenhall Invest AS. Heller ikke han lar uroen påvirke strategien som går ut på å bruke investeringer i oppstartsselskaper på å diversifisere porteføljen.

Selv om børsen roer seg, kan vi bli sittende med høye rentenivåer i lang tid fremover

Christian Bjørnæs, Leadenhall

– Når markedet er urolig er det viktig å holde seg til den strategien man har valgt. For andre som kanskje kun har investeringer i oppstartsselskaper, vil dette kanskje være annerledes, sier han.

Bjørnæs er klar på at høyere renter nødvendigvis må bety lavere selskapsverdier.

– Selv om børsen roer seg, kan vi bli sittende med høye rentenivåer i lang tid fremover, sier han.

Klare for å møte folk etter to rolige år

Pre-såkorn-investorene i Sagene Tech Ventures har hatt noen rolige år under pandemien. Nå er planen å øke aktiviteten.

Vi er ikke så fan av å kun jobbe over video

Ketil Moløkken-Østvold, Sagene Tech Ventures

Ketil Moløkken-Østvold sier han er klar for å møte folk igjen og bygge relasjoner.

– Vi er ikke så fan av å kun jobbe over video, sier han.

Saas-selskapene som han og de andre i Sagene Tech Ventures jobber med, vil ifølge ham klare seg bra fremover.

– Det vil nok for noen ander være en sunn realitetsorientering angående prising fremover. De siste 12 månedene har medført en del urealistiske forventninger i tidligfase.

Merk: Christian Bjørnæs er blant annet investor i Shifter.no