Skyfall ventures

Slik fikk de gamle shipping-penger på kroken

Skyfall Ventures henter 250 millioner til sitt andre fond.

Espen Malmo, Jon Kåre Stene og Preben Songe-Møller i Skyfall Ventures.
Espen Malmo, Jon Kåre Stene og Preben Songe-Møller i Skyfall Ventures.
Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Hva er saken? Skyfall Ventures har hentet 250 millioner til sitt andre fond. I et intervju med Shifter gir managing partner Espen Malmo et innblikk i hvordan de fikk med nye investorer, de viktigste sektorene for fondet og Venture-matte.
  • Hva er interessant? Høeg-stiftelsen forvalter midler fra en gammel shipping-formue. Nå satser de på venture, og de har ikke protestert mot mulige fremtidige krypto-investeringer.

Skyfall Ventures har lykkes med sine første investeringer siden 2016. I porteføljen teller Oda, Nabobil, Otovo og bruktklærtjenesten Tise. Flere av selskapene har gitt Skyfall minst 10 ganger innsatsen.

Investorene som kom inn i det første fondet på 70 millioner i 2020, klager heller ikke. Både investeringen i kryptobørsen Firi og kryptoanalyseselskapet Nansen er godt i pluss.

Gamle penger med på laget

Men mens fond 1 i stor grad bestod av investorer som kjente oppstartsmiljøet fra før, har Skyfall når de nå legger ut på den neste runden med en krigskasse på 250 millioner kroner i fond 2, også fått med seg gamle shipping-penger på laget.

Leif Høegh-stiftelsen ble opprettet i 1969 og har røtter tilbake til 20-tallet og etableringen av Høegh Shipping. Høegh-stiftelsen har lenge vært ivrige filantroper, med en særlig forkjærlighet til prosjekter som kan bidra til å gi Norge ny industri å leve av den dagen oljen tar slutt.

Flere av dem som var med i første fond, som Montin, det statlige investeringsselskapet Investinor, Wallcross, samt Sissener-familien gjennom sitt private selskap Sirius Securities, ble med videre. I tillegg har Haudemann-Andersen-familien gjennom sitt Datum, Middelborg Invest og Fredriksborg Investor kommet til.

Samfunnsbygging viktig for de nye

Managing partner i Skyfall Espen Malmo peker på nettopp samfunnsbyggingen som viktig for flere av de nye investorene.

– Av de miljøene som ikke har vært så aktive i venture tidligere, så sier de til oss at de synes det er spennende å være med å bygge opp teknologisektoren i Norge. Jeg tror det handler om å at de ivrer for entreprenørskap og nyskaping i tiden etter oljen, og et oppriktig samfunnsansvar, sier han.

Selv om det ikke er de største beløpene for flere av disse aktørene, viser deltagelsen at noe er i ferd med å skje blant norske investorer som ser ut til å stadig oftere lete etter mer eksotiske steder enn obligasjonsmarkedet når de skal parkere noen ekstra midler på kontoen.

Satser på Web 3.0, gaming og e-handel

Det var Skyfall selv som tok initiativ til fond nummer to og strak ut en arm til investorene. Sentralt i innsalget er muligheten til å dra nytte av det lille teamets (som snart består av fem personer) helt spesielle innsikt i web3.0, som stort sett er blokkjedeteknologi, gaming og esport (metaverse), neste genersjon e-handel og selskaper som bidrar til å gjøre det grønne skiftet mulig, som Otovo er et eksempel på. I tillegg skal de fortsette å sette midler i abonnementsbaserte programvare-selskaper som retter seg mot bedriftsmarkedet (B2B SaaS).

– De tradisjonelle investeringsmiljøene er ikke skeptiske til nymotens ting som krypto?

– Nei, vi har ikke opplevd at noen har sagt nei. Vi har vært tydelige på filosofien vår og hvilke sektorer vi har tro på og har en særskilt kompetanse på, og det tenker de er spennende, sier Malmo som selv skrev masteroppgave om bitcoin for ti år siden.

– Akkurat når det kommer til krypto har vi brukt mange år på å finne selskaper som vi mener bygger noe substansielt, som Firi som er regulert av Finanstilsynet og har kundekontroll og rutiner for å fange opp hvitvasking - en tvers igjennom seriøs tilnærming, sier han. – Og det gjelder også med Nansen som gjør det lettere å følge med på hva som skjer i kryptouniverset.

Han mener investorene ser at Skyfall har en balansert tilnærming til alt som har med krypto å gjøre. Det er også en forholdsvis liten del av porteføljen. Av de 28 investeringene de har gjort til nå, har de solgt seg ut av 4, men kun to driver innen krypto.

Hvor er vi på S-kurven?

Hvis man velger å tro på Skyfall, må man tro på at det norske økosystemet for oppstartsbedrifter er i ferd med å ta av. Vi er ikke på toppen av S-kurven, vi er helt i bunnen.

– Vi har en grunnleggende tro på Norge og at vi skal fylle gapet opp mot svenskene og det de har fått til når det kommer til bygging av teknologiselskaper de siste 20 årene, sier Malmo.

Han ser flere grunner til at det kan skje.

– Det er en spennende tid i Norge. Vi har en pågående samfunnsdebatt om viktige temaer som hva vi skal gjøre etter oljen og hva vi kan gjøre for å stoppe klimaendringer. Det gir store muligheter.

Han peker på at myndighetene har spilt og fortsetter å spille en viktig rolle som pådriver, setter av rammevilkår og giver av støtte til nye initiativ.

– Så har det skjedd noe bare de siste årene. Mange av de alle beste talentene, både rett fra universitetene og personer med tung erfaring fra næringslivet, har nå lyst til å bli gründere eller begynne å jobbe i startups. Slik var det ikke nødvendigvis for 6-7 år siden.

Thiel har en bok om «Zero to one». Det å skape noe fra ingenting vil alltid ha en verdi.

Espen Malmo

Kanskje er det noe med kulturen som har endret seg.

– Man ikke lenger blir sett rart på hvis man sier man jobber i en liten startup, sier Malmo. – Vi har manglet suksesshistoriene. Men selskaper som Oda, Gelato og Remarkable har vist at det er mulig å bygge store selskaper fra Norge.

Det har igjen gitt nye fordeler. Kompetansen fra «hyperskalering» er nå lettere tilgjengelig for neste generasjons gründere. Selv har Malmo med en av gründerne av Oda, partner Jon Kåre Stene.

Trenger kompetansen i de største miljøene globalt

– Norge er satt på kartet. Og Covid har vist at det er fullt mulig å bygge selskaper «remote». Og skal man lykkes i dag, må man kunne konkurrere mot selskaper i New York eller Beijing. Da må man få med seg kompetanse og kapital fra de store miljøene internasjonalt også. De har vært relativt fraværende i Norge inntil for et par år siden, men følger svært nøye med nå.

– Du frykter ikke konkurransen fra disse store kapitalmiljøene?

Malmo forklarer at Skyfall har helt bevisst valgt å posisjonere seg med et relativt lite fond i et globalt perspektiv for å kunne fokusere på pre-såkorn hvor de har kompetansen.

– Har man et fond på rundt milliarden, så har man mye kapital som skal settes i arbeid. Det typiske da er å investere litt senere i et selskaps livsløp for å kunne investere større summer initialt. Slik vi ser det, vil du som fond da møte en del konkurranse lokalt og mye konkurranse internasjonalt. Derfor har vi valgt å posisjonere oss litt tidligere med et mindre fond med lokal tilstedeværelse, hvor vi både mener vi har god erfaring og hvor det fortsatt er kapitalmangel.

Bryr seg ikke mye om økende renter

Økende inflasjon har satt fart på spekulasjonene om rentenivået skal opp. Det siste halvåret har tech-selskaper slitt på børsene. Malmo mener det har lite å si for investeringene til Skyfall.c

– Makrobildet er komplekst, men vi er mer opptatt av de neste ti årene enn det som skjer neste uke. Når fondet har en levetid på ti år, så tvinger det oss til å tenke langsiktig.

Han viser til Peter Thiel, den legandariske og tidvis omdiskuterte investoren fra Silicon Valley som var med fra start i Paypal og kom tidlig inn i Facebook.

– Thiel har en bok om «Zero to one». Det å skape noe fra ingenting vil alltid ha en verdi, sier Malmo.

Trenger bare en fulltreffer - men en til

Skyfall går snart inn i sitt sjette år. Det har vært seks svært gode år for oppstartsselskaper verden over. I 2021 runder verden 1000 enhjørninger, selskaper som har vokst til en verdsettelse på 1 milliard dollar før de ble børsnoterte. Hva tenker han om sjansene for at dette vil fortsette?

Malmo viser til «Venture-matte» og såkalte «power laws». I skole-statistikken har de fleste hørt om Gauss-kurven eller normalfordelingen som viser spredning av utfall fra det mest sannsynlige i midten til det minst sannsynlige på begge ender i skalaen. Høyde i befolkningen og IQ følger gjerne denne fordelingen.

Men når det kommer til avkastning faller forklaringskraften til Gauss-kurven betraktelig. De aller fleste selskaper gir lav eller dårlig avkastning, mens noen ganske få står for nesten alt. Innen Venture er denne dynamikken kanskje enda mer vanlig og kan best forklares med power laws-fordelinger som er kjennetegnet av noen få høye og ekstremt mange lave ute i den «lange halen» av fordelingen.

Malmo drar noen scenarier.

– Si at man har ti selskaper. Statistisk sett blir det ikke noe ut av seks eller syv av dem, og man taper mesteparten av pengene man investerte i dem. Sånn er gamet.

Men så har man kanskje to som man får pengene tilbake på. Og kanskje man dobler pengene på nummer ni.

Det store spørsmålet er hva som skjer med den tiende.

– For at en portefølje skal gi god avkasting gitt risikoen, så bør man planlegge for at den siste gir 50 gangeren. Det er slik vi tenker. Og hvis alt går stang inn, og stjernene står i riktig bane til hverandre, så kan man oppnå det. Det ser man også fra den statistikken som finnes, sier Malmo.

Skyfall oppgir at planen er å investere i 20 nye selskaper, hvorav rundt fem millioner initialt og ytterligere fem til 20 millioner i påfølgende kapitalforhøyelser i de mest lovende selskapene.

Så hvis Skyfall investerer 25 millioner hver i ti selskaper, så er planen å tape 150 millioner på seks av dem, få tilbake 25 på to og cashe inn 50 på den niende. Totalt gir det en avkastning etter ti år på minus 125 millioner, eller -55 prosent.

Men så var det den tiende. Hvis den gir 50 ganger innsatsen, sitter fondet igjen med 1,1 milliarder totalt eller om lag 44 prosent årlig avkastning.

Skal dele kunnskap seg imellom og med resten av verden

At de fleste faller fra, er venture-bransjens jernlov. Malmo kjenner den, men han har ikke tenkt å sette seg ned å vente på at to av tre av selskapene går under.

– Vi har god erfaring med hva som er riktig og viktig å oppnå i de tidlige fasene. Derfor jobber vi med selskapene for å redusere risiko av ulike elementer av forretningen. Hvordan bør produkt, organisasjon og inntektsvekst være for å kunne måle seg mot de beste oppstartselskapene internasjonal og hvordan bør man posisjonere seg for å få med de beste globale investorene med på laget

Skyfall bidrar særlig med å finne denne typen investorer til porteføljeselskapene sine.

Nå skal de også ansatte en community manager som skal bidra til å spre kunnskap og beste praksis mellom porteføljeselskapene og eksternt til økosystemet.

– Det jobber mye flinke folk i porteføljeselskapene våre. Nå ønsker vi dra ut all læring og få bedre deling av dette.

Powered by Labrador CMS