nytt om navn

Seriegründer inn i Nysnø-styret: – Har mandatet som Nikolai Tangen ønsker seg 

Murshid M. Ali har investert i over tretti startups. – Jeg har tatt relativt mye risiko, sier han.

Murshid M. Ali
Publisert

Seriegründer og engleinvestor Murshid M. Ali går inn i Nysnø-styret. 

Ali har blant annet startet opp Norsk Renewables (tidligere Norsk Solar) og jobbet i Aker Solutions. Han har avlagt en doktorgrad om entreprenørskap og kom nylig ut med en bok om gründerreisen i fintech-selskapet Huddlestock. I porteføljen har han over tretti startups.

Tar over etter Mohn

Ali ble kontaktet rundt årsskiftet og tar over plassen til Klaus Mohn som trakk seg fra styret i Nysnø sist høst. 

Mohn har i ettertid forklart at uttredelsen hadde bakgrunn i uenighet om Nysnøs investeringsmandat, spesielt kravet om å investere i selskaper og fond med en tilknytning til Norge. 

– Dette begrenser ikke bare mulighetene til å redusere klimagassutslippene, men også mulighetene til å tjene penger. Klimaspørsmålet er selvfølgelig et globalt problem, og Nysnø bør bidra også utenfor Norges grenser, uttalte Mohn til Dagens Næringsliv.

Han gjorde også et poeng av at Nysnø investerer stadig mer i relativt modne selskaper og teknologier. 

Først og fremst gründer

I Murshid Ali får Nysnø et styremedlem som er en vaskeekte gründertype med en forkjærlighet for klimavennlige løsninger og bakgrunn fra både oljebransjen og Nysnøs hjemby Stavanger. 

– Jeg er jo i utgangspunktet en tidligfase-gründer, som er veldig hands-on i å bygge selskaper de siste 15 årene, legge strategi, hente penger, og gjøre veldig konkrete ting. Samtidig har jeg jo en doktorgrad i dette med innovasjonssystemer, og virkemiddelapparatet, og hvordan land kan legge et godt grunnlag for å utvikle teknologi innen en spesifikk sektor, sier han.

– Hva ønsker du å utrette som styremedlem?

– Det er svært mye kompetanseoverføring fra olje og gass til fornybar og klima, og her kan Norge virkelig ha en fordel. 

– Hva tenker du om dette med risiko? Kommer du til å være en som pusher på for at fondet bør ta mer risiko?

– Jeg har også tatt relativt høy risiko og investert i tidlig-fase selskaper, primært i Norge. Porteføljen har på papiret gått relativt greit, foreløpig. Så jeg har konkret innsikt å bidra med på vegne av andre gründere.

– Som gründer liker jeg jo å se på hvordan ting kan bli bedre. Alt kan bli bedre, og i en sammenheng med Nysnø er det viktig at det blir gjort i tråd med retningslinjer som Staten, og Næringsdepartementet legger. Det jeg kan gjøre, er å komme med innspill, som de kan bruke i sine vurderinger når de bestemmer hvordan investeringsmandatet og annet blir til slutt.

– Utrolig bra mandat

I etterkant av Mohns uttreden fra Nysnø-styret har flere samfunnsstemmer kastet seg inn i debatten om Nysnøs mandat. Økonomiprofessorene Magne Mogstad ved University of Chicago og Thore Johnsen ved NHH pekte i DN på at det ikke fantes gode faglige grunner til at staten skal investere i klimaselskaper gjennom Nysnø. 

Det nye styremedlemmet mener det er bra med takhøyde. 

– Jeg synes det er viktig at vi diskuterer ting og at folk kommer med innspill på hva som kan bli bedre. 

Hvor andre ser problemer, ser Ali muligheter. 

– Nysnø har et fantastisk mandat på mange måter. Norges Bank og oljefondet kan ikke investere i private equity og venture, men det kan Nysnø. De har jo faktisk akkurat det mandatet som Nikolai Tangen i NBIM ønsker seg. Det er utrolig bra å få kanalisert penger inn i startups, og jeg tenker at staten har et ansvar for å sørge for nyskaping og klimaarbeid, sier han. 

Mistet sin nære venn og gründerpartner

Det var egentlig meningen at Murshid Ali skulle jobbe sammen med den avdøde gründeren Arash Saidi om ett nytt AI-prosjekt nå.

– På hvilken måte endret det seg etter Arash' død?

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Du må nesten være gründer for å forstå det, men når du starter et selskap sammen med noen, så blir dere sammensveiset. På godt og vondt. Spesielt hvis det er to gründere. Arash og jeg holdt ikke på så voldsomt lenge, men vi var i den tidlige fasen hvor vi pratet sammen hver eneste dag de siste seks månedene. I denne intense perioden deler du drømmer, frykt, ideer, konsepter, og så plutselig er det slutt.

Han beskriver det som uvirkelig. 

– Det er fortsatt slik at jeg ikke kan tro på at han er borte. Men vi hadde en muntlig avtale om ikke å påta oss noen nye styreverv, og kun fokusere på selskapet vi skulle bygge. Han var flink på det, å ha fokus. Nå som han er borte, så er også avtalen borte. 

Han var veldig i tvil om han skulle ta på seg et styreverv til å begynne med, men etter det tragiske dødsfallet endret mye seg. 

– Samtidig er jeg også veldig ydmyk på at departementet ønsker meg som styremedlem. Jeg setter veldig pris på at jeg ble vurdert og ansett for å være en aktuell kandidat.