investor

KLP har trappet opp investeringstakten i Norge: Målet er å plassere én milliard i startups

Dette må til før pensjonsforvalteren øker innsatsen enda mer.

Konserndirektør for økonomi og finans i KLP, Aage Schaanning.
Konserndirektør for økonomi og finans i KLP, Aage Schaanning.
Publisert Sist oppdatert

KLP forvalter penjonssparingen for ansatte i kommunene. Det innbærer også en stor andel ansatte i helse-sektoren. 

KLP har blant annet vært betydelig investert Alliance-fond og enkelte andre engasjement. Så langt i år har de dukket opp som investor i Sondo Capital, Sarsia Venture, Cofounder, Investinors skogventure 3K6 og Sintef Venture

Ved utgangen av juni 2023 hadde KLP investert rundt 536 millioner kroner i nesten 20 såkornfond. Markedsverdien lå da på rundt 629 millioner kroner. 

I et intervju med Shifter forteller konserndirektør for økonomi og finans, Aage Schaanning, om erfaringene med å investere i tidligfase. 

– Vi har forpliktet oss til å investere i overkant av én milliard kroner dersom fondene finner selskaper å investere i, sier han.

Bakgrunnen er at norske penjonsforvaltere stort sett overlater investeringer i startups til engle- og venture-investorer. Det står i kontrast til situasjonen i USA hvor det har vokst frem en tradisjon for å investere penjonskapital bredere enn i modne selskaper og rentepapirer. Det er anslått at amerikanske pensjonsforvaltere allokerer rundt fem prosent til tidligfase, mens nivået er under en prosent i Europa.

Ønsker å styrke gründerkompetansen

Schanning peker på et samfunnsansvar og at KLP ønsker, som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap, å bidra til å skape nye selskaper, arbeidsplasser og gründerkompetanse rundt om i Norge. 

– Vi har investert i nyetablerte selskaper i mange år, men dette har ofte vært i unoterte selskaper i utlandet. Erfaringene derfra ga oss trygghet på at det er mulig å få en attraktiv avkastning på pensjonspengene som kompenserer for høy risiko og lav likviditet i investeringene. Med denne erfaringen samt en forståelse om at forholdene lå til rette i Norge for en positiv utvikling for såkornselskaper her hjemme, bestemte ledelsen og styret i KLP at vi skulle bygge en portefølje av norske såkornfond, sier Schaanning.

–KLP ønsker a ta del i verdiskapningen i alle deler av økonomien, også i den delen hvor gode ideer starter. Det er i dette segmentet morgendagens selskaper og arbeidsplasser som Norge trenger i fremtiden starter.

Bygger bred portefølje

Strategien er å bygge en bred portefølje med god risikospredning på tvers av ulike kategorier finansielle instrumenter, geografier og modenhet av de underliggende investeringene.

– Når det gjelder såkorninvesteringene har de en høyere risiko og høyere forventet avkastning enn for eksempel børsnoterte aksjer og obligasjoner. Men vi ønsker å ta del av verdiskapningen uansett hvor den skjer i den norske økonomien. Såkorninvesteringer er en måte å fange opp verdiskapingen som skjer på et tidlig stadium, sier Schaanning.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Har god tid

Schanning er forberedt på at det kan ta lang tid å realisere gevinster. 

– For såkorninvesteringer er det en naturlig treghet fra tidspunktet vi tegner i et fond, via det å investere midlene i nyoppstartede selskaper og frem til realisering av verdiene og tilbakebetaling til investorene. Ettersom hele denne prosessen ofte tar ti år, har vi litt for kort erfaring til å kunne trekke noen klare konklusjoner så langt. Vi kan likevel si at vår erfaring så langt er veldig positiv. Avkastningen er i tråd med våre forventninger, og vi opplever at det er veldig mange flinke forvaltere og gründere i Norge, sier Schaanning.

– Hva holder dere tilbake fra å investere mer?

– Vi mener at vår strategi er godt tilpasset det norske markedet. Vi ser stadig vekk etter nye fondsforvaltere som kan bidra til å skape en enda bedre portefølje. Vi har ikke hastverk med å investere pengene, men et mål om å være en av de investorene som norske såkornforvaltere kontakter når de skal lansere et nytt fond.

Bidrar også i inkubator

Engasjementet for startups går lengre enn til rene investeringer. 

– Vi opplever at det er mange inspirerende folk som finner på nye løsninger på problemstillinger som de ser. Derfor har vi sammen med en av våre forvaltere, CoFounder, lansert KLP Trykktanken, som har som mål å hjelpe nystartede bedrifter med å videreutvikle ideer fra forskning, etablert næringsliv og gründermiljøer fra ide til kommersialisering. I tillegg investerer KLP såkornkapital sammen med CoFounder.

Powered by Labrador CMS