Shifter DYPDykk

Stor kartlegging av 66 startups i det mediesky pensjonsfondet

I det stille har MP Pensjon, grunnlagt i 1945 som pensjonskassen til ansatte i meieribransjen, slått seg opp som en av landets ivrigste investorer i oppstartsselskaper.

MP Pensjon forvalter pensjonsmidlene til ansatte i meieribransjen og investerer tungt i startups.
Publisert Sist oppdatert

Shifter har gjort en kartlegging av investeringer MP Pensjon har gjort de siste par årene og blinket ut 66 norske tech-selskaper fra porteføljen.

MP Pensjon har blitt forespurt om å delta som kilde i saken, men på generelt grunnlag takket nei som de gjør til alle henvendelser fra media. Det følgende gir derfor ikke et fullstendig bilde, men er Shifters forsøk på å sette bitene i puslespillet på riktig plass.

For det er ikke få investeringer selv en liten pensjonskasse gjør over noen år. Totalt har MP Pensjon en forvaltningskapital på 26,3 milliarder kroner, hvorav 51,4 prosent står i hovedsakelig norske aksjer og resten i obligasjoner og eiendom.

Av regulatoriske hensyn deler pensjonskasser porteføljen inn i kundenes investeringer og egne investeringer. MP Pensjon har gjort dette i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Totalt er det snakk om eierposter i rundt 200 forskjellige selskaper. I fjor kom avkastningen for kundene inn på 13 prosent, litt ned fra 17 prosent i 2020. I selskapsporteføljen ble avkastningen 9,2 prosent.

Resultatet er ikke blant de beste, men respektabelt gitt forutsetningene om etisk og bærekraftig investering av en bred portefølje og at Oslo Børs gikk opp med 23 prosent, i stor grad på grunn av en dobling i Equinor som nå utgjør 25 prosent av de totale verdiene på børsen.

En halv milliard i pluss på Kahoot

Mange av investeringene MP Pensjon har gjort innen tech- og startup har gitt ansatte i Tine og de andre pensjonssparerne solid avkastning de siste årene.

Den største i kroner og øre er trolig Kahoot som gikk på børs oktober 2019. Det året hadde MP Pensjon 2,3 millioner aksjer med en kostpris rundt 24 kroner aksjen. Året etter doblet de beholdningen og ble en betydelig aksjonær i selskapet.

Markedsverdien ved inngangen til 2021, da aksjekursen til Kahoot toppet seg på 120 kroner, var på 700 millioner. MP kunne, hvis de hadde solgt da, innkassert en gevinst på en halv milliard. Men i likhet med flere andre større investorer, solgte de ikke da - i hvert fall ikke alt.

For MP Pensjon har en strategi om å være en langsiktig investor. Et uttalt mål er å bidra til verdiskapning og utvikling gjennom å være en langsiktig eier og bidra med kapital til selskapene. «Pensjonskassen ønsker å være involvert i utviklingsfasen i innovative selskaper etter en etisk og forretningsmessig vurdering», som det heter på nettsidene.

Fra meieri til Fjordland

Ved utgangen av 2021 omfattet MP Pensjon følgende medlemsforetak: • TINE SA • Fjordland AS • Diplom-Is AS • Plug-In Services AS • Norske Meierifolks Landsforening (NML) • Alvdal Innkjøpslag SA • Soknedal Innkjøpslag SA • MP Pensjon PK

Rekordåret 2020

Av tech-selskapene vi har trukket ut av porteføljen i 2019, lå MP 112 millioner i pluss - stort sett på grunn av investeringen i Kahoot og Elliptic Laboratories. Av startup-selskapene MP Pensjon oppgir eierskap i, var markedsverdien totalt på 500 millioner kroner

Flere hadde en markedsverdi godt under kostpris. Aller dårligst gikk det med The Future Group som er blitt beskrevet som «en av de mest oppskrytte investeringsprosjektene i Norge noensinne», og som skulle utvikle et konsept som lot TV-seere interagere under live-sendinger. Trolig tapte MP Pensjon, likhet Kjell Inge Røkke, Johan H. Andresen og Arne Blystad mesteparten av investering på milliardsluket.

Men allerede ved utgangen av 2020, var startup-porteføljen på over en milliard og rundt 800 millioner i pluss.

En rekke bærekraftige selskaper levde fortsatt godt på luftige verdsettelser på denne tiden. Investeringen i Ocean Sun, som lager flytende solenergisystemer, var 90 millioner i pluss - ti ganger innsatsen.

Markedsverdien på posten i Zaptec var firedoblet, mens Huddly-investeringen hadde gjort femgangeren - med en potensiell gevinst på nærmere 90 millioner kroner. En tidlig inngang i Play Magnus kunne føres til 24 millioner i pluss.

2021 ble året for tech-krasj

Men så kom 2021 med rykter om høyere renter og en bøtte isvann på på selskaper med røde bunnlinjer og store ambisjoner. Eierposten i Kahoot var fortsatt verdt 250 millioner etter det året, men ferske tall fra Kahoots investor relations tyder på at MP har solgt seg noe ned slik at de ikke lenger er blant de aller største investorene.

Totalt rapporter pensjonskassen fortsatt over en milliard i startup-verdier, og da er helt sikkert flere av de minste selskapene ikke med i regnestykket. Gevinsten er også noe redusert til rundt 500 millioner kroner for selskapene de rapporterer om.

Investerer videre

Det betyr ikke at MP Pensjon har gitt opp å investere i startups. Bare i 2022 har de vært svært aktive og gått inn med midler i Auk Eco, Defigo og Marketer. I tillegg har de fulgt opp eierskapet sitt i helseselskapet No Isolation.

Lave forvaltningskostnader viktig på lang sikt

En annen side er kostnadene. Mens et indeksfond leverer gjennomsnittlig avkastning - eller det som til enhver tid indeksen måtte gi av opp og nedturer, er salgsargumentet de lave kostnadene. KLP AksjeGlobal indeksfond koster 0,27 prosent av forvaltningskapitalen hvert år. Dyre fond koster gjerne fra 2 prosent av forvaltningskapitalen og oppover.

Ifølge oversikten til Finansportalen er DNB Fund Nordic Small Cap retail A blant de dyrere med et årlig gebyr på 6,3 prosent. Det høres kanskje lite ut, men for en som sparer til pensjon i over 30 år, kan de to prosentene innebære flere millioner kroner i utbetaling, særlig dersom den ekstra avkastningen som dyre fond lover, ikke materialiserer seg.

Med tanke på investeringene som MP Pensjon gjør for sine medlemmer, er det oppsiktsvekkende hvor lite de tar seg betalt. I 2021 kom kostnadene på 0,16 prosent av forvaltningskapitalen.

Slikt blir det pensjon av til slutt.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*