Emisjoner

56 emisjoner i norske vekstselskaper så langt i år: Her er de viktigste trendene

Startups hentet 4,5 milliarder kroner i frisk kapital i løpet av årets to første måneder.

Publisert

Så langt i år har norske tech-startups hentet 3,4 milliarder kroner utenfor børsen. Inkluderes de typiske tech-selskapene på Euronext Growth, var det totale emisjonsbeløpet 4,5 milliarder kroner ved inngangen til mars.

Det viser en gjennomgang Shifter har gjort av 56 emisjoner på og utenfor børs utført av oppstartsselskaper de to første månedene av 2022.

Dersom takten opprettholdes gjennom året, vil unoterte selskaper ha hentet rundt 20 milliarder ved årsslutt. Det vil i så fall bety en betydelig oppgang fra rekordåret 2021, da unoterte hentet rundt 17 milliarder kroner.

Totalen i fjor er høyere hvis man inkluderer beløpene som unoterte selskaper hentet i børsnoteringer.

Områdene som har hentet mest penger (unotert og Euronext Growth)
Områdene som har hentet mest penger (unotert og Euronext Growth)

Ardoq og Dune Analytics løftet snittet

Ardoqs ferske emisjon på 1,1 milliarder kroner ble først kjent i mars, men selve kapitalinnhentingen ble reelt sett gjennomført i februar, noe som gjør det til den største av rundene i oversikten.

Dune Analytics, som har et system for å overvåke trender innen kryptovaluta, hentet 600 millioner kroner i starten av februar og ligger på andreplass.

Den presise verdsettelsen av selskapet var ikke kjent i februar, men Dune Analytics brukte selv ord som enhjørning for å beskrive utviklingen sin, noe som trolig innebærer at selskapet er verdt over eller rundt én milliard dollar.

Tau Tech har funnet mer skånsomme måter for å høste skjell fra havbunnen. I januar gikk investorene, blant andre Norselab, inn med 300 millioner kroner kroner i selskapet.

Av oppstartsselskaper som har valgt å gå på børs, er det fornybar-segmentet som dominerer. Quantafuel har så langt hentet mest penger, med 400 millioner kroner, etterfulgt av Otovo med 300 millioner.

De fem største emisjonene gjennomført i januar og februar blant unoterte selskaper.
De fem største emisjonene gjennomført i januar og februar blant unoterte selskaper.

Investorene satser fortsatt på fintech

Av emisjonene vi har klassifisert som å høre hjemme i kategorien «finans», er det hentet over 800 millioner kroner i løpet av de to første månedene.

Børsselskapenes henting av kapital løfter «klima og miljø» opp til én milliard, mens helseteknologi har samlet fått inn 200 millioner kroner så langt.

Blant innflytelsesrike investorer seiler proptech opp som en trend. På børs er det fornybar-selskapene som har hentet mest kapital til nå.

De mest aktive investorene har vært Schibsted Ventures, som har deltatt i emisjonene til Fundingpartner, Hjemmelegene, Legevisitt og Firi.

Både Fundingpartner, som driver med folkefinansiering av lån, og Firi, som er en markedsplass for kryptovaluta, kan plasseres i den etter hvert store fintech-sekken.

Schibsted Ventures ser også ut til å for alvor trappe opp satsingen på digitale helsetjenester, gjennom investeringer i både Hjemmelegene og Legevisitt.

De fem største emisjonene blant tech-selskaper på Euronext Growth i januar og februar.
De fem største emisjonene blant tech-selskaper på Euronext Growth i januar og februar.

Pensjonskasse satser videre på oppstartsselskaper etter vill suksess

Den private pensjonskassen MP Pensjon forvalter pensjonsordningene til ansatte i Tine, Fjordland, Diplom-Is, Meieriforeningen og lokale innkjøpslag i Alvdal og Soknedal. Ved ingangen til 2021 var om lag halvparten av forvaltningskapitalen på 24 milliarder kroner i aksjer. MP Pensjon fikk et resultat før fordeling på 1,29 milliarder kroner i 2020.

Den lille pensjonsforvalteren skyr ikke investeringer i oppstartsselskaper. Så langt i år har MP Pensjon deltatt i fire emisjoner: Auk Eco, Defigo, No Isolation og Marketer.

Basert på selskapets tidligere investeringer er det ikke så rart at de fortsetter. MP Pensjon hadde ved utgangen av 2020 gjort fem-gangeren på Huddly og tigangeren på Kahoot. Det er uvisst om de har holdt på disse selskapene etter det kraftige verdifallet på børsene i 2021.

Mens Auk Eco har et produkt som lover å gjøre det enklere å dyrke planter i vinduskarmen, driver No Isolation innen mental helse med ambisjon om å redusere ensomhet i samfunnet. Defigo og Marketer er såkalte proptech-selskaper, som vil si at de driver innen eiendom. Defigo har smarte portlåser, mens Marketer gjør det enklere å markedsføre boligsalg. Også Idékapital har puttet penger i Defigo, No Isolation og Marketer.

Investor Trond Riiber Knutsen i TRK Group deltok i Laiout, Sensorita og Energi.ai. Proptech-selskapet Laiout bygger et verktøy for å endre hvordan man utformer plantegninger. Også Sensorita satser innen eiendomssegmentet med sensorer som følger med på hvor full en konteiner er og bidrar til at den ikke tømmes før den faktisk er helt full. Energi.ai skanner nettet etter informasjon og oppdaterer kundene sine på hva de faktisk slipper ut av klimagasser.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*

Powered by Labrador CMS