Oppkjøp

Folkeinvest kjøper Caplist: «Selv med aviser plastret med dystre nyheter, peker våre piler oppover»

Et drøyt halvår etter at de kjøpte seg inn i Caplist gjennom en rettet emisjon, kjøper Folkeinvest opp hele Caplist, og varsler nye tjenester til folkeinvestorene.

Det var god stemning da de styrende i Caplist og Folkeinvest møttes til foto-session i forbindelse med oppkjøpet. Sverre Konrad Nilsen (styreleder, Folkeinvest), Øyvind Fries (daglig leder, Folkeinvest), Rony Solaiman (daglig leder, Caplist) og Olav Akrawi (styreleder, Caplist).
Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet med Caplist har vært så vellykket at Folkeinvest nå blar opp 30 millioner kroner og sluker hele selskapet.

– Gjennom det siste året har vi sett at vi kan skape mer sammen enn hver for oss. Oppkjøpet var i realiteten en selvfølgelighet så snart den kom på bordet, sier en begeistret Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest, før Sverre Konrad Nilsen, styreleder i Folkeinvest, legger til:

– Det er en perfekt match! Folkeinvest vil fremover både ha inntekter fra emisjoner og software-lisenser. I tillegg vil samarbeidet gi gode muligheter for å skape nye inntektsstrømmer.

Oppkjøpet av Caplist skjer i form av at eierne av Caplist får betalt i aksjer i Folkeinvest.

– I et marked med så stor vekst er det naturlig at noen finner sammen, sier Fries, før Rony Solaiman, daglig leder i Caplist, legger til:

– Dette er et viktig oppkjøp for å skape et større marked totalt sett for fremtiden.

Gode tider

I 2021 tilrettela Folkeinvest folkefinansierte emisjoner for over 330 millioner kroner. Dessuten har selskapet doblet antall folkeinvestorer siden juni 2021, og teller nå over 40.000 registrerte brukere. Dette i en situasjon der både vi i Shifter og andre medier har fortalt om en krevende tid for selskaper som skal hente kapital.

– Selv med aviser plastret med dystre nyheter, peker alle våre piler oppover. Det blir spennende å følge med på den videre utviklingen, uttaler Fries.

– Han viser til en fersk kundeundersøkelse, som forteller om en plasseringsevne på 55.000 norske kroner i snitt per investor for neste seks måneder.

Nye tjenester sammen

Caplist har utviklet en plattform som kan tilby alle selskaper som jakter på moderate mengder kapitial og som ønsker å profesjonalisere sine selskapsprosesser eller har en større aksjonærbase. Alt fra digitale generalforsamlinger og stemmegivning i sanntid til håndtering av aksjonærlister og -kommunikasjon. Det er tilsynelatende heller ikke noe kapitalkrise å spore hos Caplist, som har hatt et godt 2022, ifølge pressemeldingen.

Allerede i vinter, da Folkeinvest gikk inn i selskapet, nærmet Caplist seg et tresifret antall kunder. I løpet av våren har kundelisten fått påfyll av kjente selskaper som Try-gruppen, Arta+ og Play Magnus

Ifølge daglig leder Rony Solaiman i Caplist er kundene først og fremst selskaper med store akjonærbaser.

Nye tjenester på gang

Folkeinvest-lederne mener at selskapene sammen har gode muligheter å skape nye inntektsstrømmer.

- Vi har hatt møter med flere tusen selskap som søker kapital, og tilrettelagt for mer enn 150 kapitalutvidelser. Felles for våre kunder er behov for tjenester som følge av kvalitetskravene som stilles gjennom bruk av tilrettelegger og det å ha mange aksjonærer. Caplist sine tjenester vil således være til fordel for både våre kunder og deres aksjonærer, men også andre selskap med mange aksjonærer som søker involvering fra sine aksjonærer, sier Fries.