Lars Erik Fjørtoft i PwC og Thierry Morin i Capgemini mener begge at vi vil se omfattende konsolidering på betalingsinfrastruktur og at Norge over tid vil få det vanskelig å bruke en egen avregning bare for norske kroner.
Lars Erik Fjørtoft i PwC og Thierry Morin i Capgemini mener begge at vi vil se omfattende konsolidering på betalingsinfrastruktur og at Norge over tid vil få det vanskelig å bruke en egen avregning bare for norske kroner.

Eksperter: Norges sololøp innen betaling går mot slutten

Norge blir pent nødt til å tilpasse seg internasjonale forhold når det gjelder betalingsinfrastruktur, ifølge Lars Erik Fjørtoft i PwC og Thierry Morin i Capgemini.

Publisert

Betalingsinitiativet P27 har helt siden opprinnelsen i 2018 hatt ambisjonen om å bli den ene store nordiske løsningen for betalingsinfrastruktur.

De nordiske landene har historisk vært flinke til å beskytte egne valutaer og finansmarkeder, men skal de forbli konkurransekraftige fremover, må barrierene brytes ned, er mantraet til P27-sjef Lars Sjögren.

Problemet for ham er at Norge så langt ikke har ønsket å gå bort fra sitt eget system, NICS, som avregningssystem mellom bankene. Dermed er P27 (som spiller på det kombinerte innbyggertallet i de nordiske landene) bare et P22 akkurat nå, og det er ikke like attraktivt når Norden etter hvert skal diskutere betalingsinfrastruktur med EU.

For Norges del har NICS og Straks, som er løsningen for sanntidsbetalinger, tjent norske interesser godt og vært en svært billig løsning for norske banker.

Samtidig har begge et stort behov for en oppgradering. Det jobbes på proprietære formater, som gjør dem lite fremtidsrettede.

Jobber med oppgradering

Eivind Gjemdal, sjef i Bits og forvalter av NICS og Straks, fortalte Shifter nylig at det pågår et arbeid med å oppdatere Straks til en ISO-standard kalt 20022. Den jobben skal etter planen være klar til sommeren neste år. Etter det skal NICS-løsningen fornyes på den samme måten.

Da vil de norske systemene bruke samme ISO-formater som P27, samt Den europeiske sentralbankens system for oppgjør i euro, kalt TIPS (Target Instant Payment System).

Det siste er ikke minst viktig fordi EU-løsningen TIPS bidrar til at Norge ikke er overbevist om at man må hoppe på P27-toget.

Langvarig problem

Lars Erik Fjørtoft, ansvarlig partner for PwCs enhet for Risikostyring og fagekspert på fintech, er bekymret over det faktum at Norge fortsatt bruker proprietære standarder.

Som tidligere sjef i Bankenes Standardiseringskontor, BSK, det som i dag er blitt til Bits, er det imidlertid ikke en ny problemstilling.

– Allerede på min tid var dette et tema og vi var bekymret for at de proprietære formatene ville låse oss til én leverandør, øke sårbarheten i infrastrukturen som følge av mangel på kompetanse etter hvert som folk pensjonerte seg, samt at dette ville legge en demper på innovasjonskraften i Norge.

– Det er virkelig ikke bra at Norge fortsatt befinner seg der, sier Fjørtoft til Shifter.

Thierry Morin, direktør for betalinger og finansielle tjenester i Capgemini Invent, mener at det trengs mer integrasjon mellom de nordiske landene.

Han mener at de er godt integrert økonomisk, men at man henger etter på betalingsinfrastruktur, og nevner at det faktisk finnes åtte forskjellige avregningssystemer i Norden. Mange av disse er utdaterte og bør oppgraderes.

– Et første skritt er interoperabilitet. Norge trenger å koble sine egne løsninger til P27, til TIPS og til andre europeiske initiativer. At NICS skal migrere til ISO 20022, er et veldig viktig steg, sier han.

Også Norges Bank må oppgradere

I dag kobler nemlig NICS seg på Norges Banks eget system for oppgjør i norske kroner, som heter NBO. Når ISO-formatene i bunn er blitt de samme som de internasjonale systemene man uansett må forholde seg til, blir da spørsmålet om Norge skal fortsette for seg selv.

Det som ytterligere kompliserer ting for Norges Bank, er at Riksbanken i Sverige og Danmarks Sentralbank allerede har bestemt seg for å gi opp egne oppgjørssystemer til fordel for ECBs TIPS-løsning.

Dette har banken skjønt, og utreder nå to alternativer: Anskaffelse av eget system eller knytte seg Eurosystemets TIPS-løsning.

I høringen som ble sendt ut tidligere i år, skriver banken selv «at en tilknytning til TIPS ser nå ut til å være en mer aktuell løsning enn å anskaffe et eget system». Høringssvarene som kom inn, var enstemmig for at Norges Bank skulle gå videre med TIPS.

Vil koble seg på Europa

– Det er usannsynlig at de går videre med en egen løsning. Norge har allerede mistet mye kompetanse, innsikt og kontroll i infrastrukturen og det er ikke enkelt å bygge dette opp igjen. Dette gjør at TIPS vil være en trygg havn for Norges Bank, sier Fjørtoft.

Morin tror at konsolideringen på betalingsinfrastruktur og - reguleringer i Europa, kan komme til å følge den faktiske konsolideringen blant betalingsaktørene og at den kan være uunngåelig.

– Norske banker vil måtte forholde seg til tre ulike avregningssystemer. NICS for norske kroner, P27 for transaksjoner i svenske og danske kroner og euro, samt TIPS for euro. I det lange løp kan det bli for dyrt å opprettholde og vedlikeholde alle disse koblingene og en konsolidering av de nordiske landene vil derfor gi mening, sier han.

Mastercard overalt

En bidragende årsak til at begge tror Norge vil måtte tilpasse seg internasjonale forhold, om det så blir via P27 eller direkte med TIPS, handler til syvende og sist om det faktum at betalingsgiganten Mastercard er dypt involvert nesten overalt.

Infrastrukturleverandør til P27 er Mastercard-selskapet Vocalink, som allerede forsyner Storbritannina med system for sanntidsbetalinger og batch-betalinger. På norsk side er det også Mastercard som er infrastrukturleverandør, som et resultat av oppkjøpet av Nets' betalingsløsninger for noen år tilbake.

– Da Mastercard kjøpte Nets, var jeg sikker på at Norge skulle bli med i P27. Sånn ble det jo ikke, men det virker uunngåelig at løsningene fra Vocalink og Nets på et eller annet tidspunkt vil smelte sammen, og det spørs hva som da skjer med dagens situasjon, sier Lars Erik Fjørtoft.

Morin er inne på samme linje:

– Det virker sannsynlig at Mastercard på et eller annet tidspunkt ønsker å strømlinjeforme de ulike systemene de opererer med i Norden.

Powered by Labrador CMS