Sosialt entreprenørskap

Akselerator mener målbar impact blir den nye valutaen

Ferd Sosiale Entreprenører mener både kunder og investorer vil etterspørre målbar impact fra norske selskaper fremover. De sosiale entreprenørene i Ferd-akseleratoren Impact StartUp bygger dette inn i modellen sin allerede fra start.

Impact Startup-sjef Marte Sootholtet og utviklingssjef i Ferd Sosiale Entrepenører, Henriette Skretteberg
Publisert

– Vi tror det vil bli mer mainstream å måle og styre etter samfunnseffekt og sosiale resultater. Både kunder og investorer vil ta dette med i vurderinger. For impact-selskaper vil det i økende grad stilles krav til dokumenterbar effekt. Gode intensjoner vil ikke lenger være nok.

Det sier Henriette Skretteberg. Hun er utviklingssjef for social impact i Ferd Sosiale Entreprenører (FSE). Selskapet ble startet i 2007 og er ett av seks forretningsområder i det familieeide konsernet Ferd AS.

FSE har som mål å investere i selskaper som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Ferd Sosiale Entreprenører ble startet for 13 år siden for å bruke Ferds ressurser innen finans og forretningsutvikling på sosiale formål. Siden det har FSE støttet og investert i over 50 sosiale entreprenører.

Hva er impact?

  • Impact StartUp og Ferd Sosiale Entreprenører bruker definisjonen til det internasjonale samarbeidet Impact Management Project*.
  • De definerer impact som en målbar, positiv tilleggseffekt på et prioritert problem for en underbetjent målgruppe eller planeten, som oppstår med intensjon og varer over en lengre periode.

*Impact Management Project (IMP) began in 2016 as a time-bound forum for building global consensus on how to measure, assess and report impacts on people and the natural environment.

Impact Startup ble skilt ut som eget selskap i begynnelsen av 2020 for å skape et selvstendig miljø som kan få flere tidlig-fase gründere opp av startgropa, forteller Skretteberg .

– Ved at flere sosiale entreprenører lykkes, vil flere investorer få øynene opp for feltet, flere får benytte tjenestene til selskapene og Ferd får potensielt flere selskap å investerer i, sier Skretteberg.

Dokumentert effekt, bedre lønnsomhet

Daglig leder i Impact Startup, Marte Sootholtet, forteller at de har hatt 60 selskaper innom akseleratorprogrammet de fire siste årene, inkludert JoinMe Social, Lifeness og Total Ctrl.

Hun mener at ordet «impact» har blitt fylt med mye mer innhold de siste årene. I dag kan gründere ikke bare si at de har «impact». Investorer og kunder setter i større grad enn tidligere krav til konkrete bevis.

Det lar seg gjøre ved at i samme tidsrom som sosialt entreprenørskap har økt i popularitet, har det kommet flere verktøy på markedet for måling.

Sootholtet forteller at Impact Startup har utarbeidet en rapport, som viser at selskaper som klarer å dokumenterer den reelle forskjellen de gjør, klarer seg bedre kommersielt.

– De tar i bruk metodeverk og klarer å bevise at de er gode. Det gjør det igjen enklere for investorer og kunder å satse på dem videre, sier hun.

At flere selskaper har begynt å ta i bruk slike verktøy og metoder, mener hun vil bane vei for en større «impact-økonomi», der den kommersielle motoren tjener det høyere målet, ikke omvendt.

Snøballen vil begynne å rulle

Sootholtet forteller at interessen for å være med på akseleratorprogrammet til Impact Startup har vært stabil. Tyve selskaper blir tatt opp hvert år, 10 per program.

Hun forteller derimot at både investorer og industrielle partnere har blitt mer interessert i å bli kjent med med gründerne i Impact StartUp.

Impact Startup-sjefen sammenlignet de siste to årene med en snøball, som har bygd seg stor på toppen av et fjell.

I 2022 mener hun den vil begynne å rulle.

– Målet vårt er å både få flere selskaper og at de skal vokse og skape mer positiv effekt. Vi akselererer selskapene og jobber samtidig for å finne investorer som vil være med på laget. Der ser vi store, positive endringer og forventer en enda raskere utvikling fremover, sier hun.

– Rammeverket for hva sosialt entreprenørskap faktisk er, er godt etablert nå. Hva som er impact og hvilke kriterier som kreves for å drive slikt arbeid, er ikke lenger noe diffust man kan bruke for markedsføring.

Det skal være en dokumenterbar endring for en sårbar målgruppe eller en gruppe som ikke får løst sine utfordringer, forklarer Sootholtet.

– Med dette begynner ballen å rulle, og da vil den rulle fort, sier hun.