INNLEGG

Kan Hedvig bruke bilen for å ta innersvingen på de etablerte forsikringsselskapene?

Svenske Hedvig er den mest fremtredende heldigitale utfordreren i det nordiske forsikringsmarkedet, men nøkkel til suksess i Norge ligger i en kommende bilforsikring, skriver analyseselskapet Cicero Consulting,

Konsernsjef og gründer i Hedvig, Lucas Carlsén t.v estimerer at cirka 60 prosent av selskapets kunder har spurt etter bilforsikring, I Norge blir den tilgjengelig på nyåret, ifølge Norgessjef Heiki Strengelsrud.

Det svenske, heldigitale forsikringsselskapet Hedvig har satset kraftig de siste årene og lanserte tidligere i september bilforsikring i Sverige. Ifølge Norgessjef, Heiki Strengelsrud, kommer forsikringsproduktet også til Norge på nyåret. Kan dette være kickstarten Hedvig trenger for å virkelig lykkes?

Et heldigitalt forsikringsselskap

Som en naturlig konsekvens av digitaliseringen i forsikringsbransjen har det kommet en rekke nye selskaper med innovative og heldigitale tilbud.

I Norden er det svenske Hedvig som har tatt den mest fremtredende posisjonen, uten at dette foreløpig har ført til en erobring av det norske forsikringsmarkedet.

En av årsakene er antakeligvis at selskapet, inntil nylig, ikke har tilbudt bilforsikring som en del av forsikringssortimentet. Som i Norge, utgjør markedet for bilforsikring i Sverige en stor andel av de årlige forsikringspremiene.

Hele 34 prosent av det svenske forsikringsmarkedet består av trafikk- og motorvognforsikring og i utgangen av 2021 var det om lag 5,3 millioner forsikrede biler i Sverige.

En undersøkelse gjort av Sveriges største sammenligningstjeneste for privatøkonomi, Compricer, i 2021 viste at 65 prosent av respondentene også har andre forsikringer i forsikringsselskapet der de har bilforsikringen sin.

Lanseringen av bilforsikring fremstår derfor som et nødvendig grep for å oppnå den veksten selskapet har ønsket.

En nødvendig lansering

Forsikring oppfattes av mange som komplekst. Prisdriverne er til dels ukjente og risikovurderinger hemmelige. Derfor handler mye om forbrukernes tillit til at selskapene priser tjenestene på rettferdig og fornuftig vis, og dette er et av de viktigste suksesskriteriene i bransjen. Schibstedundersøkelsen fra 2021 viste at nordmenn i stor grad er lojale kunder, eksemplifisert av det faktum at halvparten av Gjensidiges kunder har vært med selskapet i 10 år eller lengre.

Vi i Cicero mener lansering av bilforsikring må på plass også i Norge før vi virkelig kan se konturene av hva Hedvig vil være på sikt.

Som en relativt fersk utfordrer, så er Hedvig avhengig av et attraktivt verdiforslag som gir forbrukerne lyst til å prøve noe nytt, men her har manglende bredde vært et problem til nå. Hedvig har en prismodell som appellerer, men for snevert forsikringssortiment.

Konsernsjef Lucas Carlsén estimerer at 60 prosent av kundene har etterspurt bilforsikring, og at dette er spesielt viktig for kunder som vil samle forsikringsporteføljene. Selv om bilforsikringen blir en nøkkel, er suksess fremdeles ingen garanti.

Det er få, om noen, nye selskaper som har lykkes i å rokke ved de etablerte aktørene de siste årene, så hva kan Hedvig gjøre annerledes? Vi tror uansett bilforsikring er en nødvendig jaktlisens Hedvig trenger for å utfordre de etablerte.

Med pris som fremste våpen

Et av områdene Hedvig skiller seg mest ut på, er den utradisjonelle prismodellen. Hedvig ønsker å være et forsikringsselskap uten interessekonflikt mellom forsikringsselskap og kunde, der løsningen er at overflødig kapital doneres til den veldedige organisasjonen MilkyWire.

Selv om denne interessekonflikten må sies å være mer eller mindre ikke-eksisterende i Norge, bør prismodellen likevel appellere til mange kunder ettersom overskuddet går til en organisasjon som jobber med å bekjempe klimaendringene og ikke et investeringsfond.

I prismodellen har Hedvig også et mål om fast pris, men i de tilfellene prisen må justeres gis det forklaring på og oversikt over endringen til kunden. Dette skiller Hedvig fra andre konkurrenter og ligner på verdiforslaget til Sbanken, som de har lykkes svært godt med de siste 20 årene.

Ifølge undersøkelser utført av tilsynsmyndigheter i Storbritannia, Irland og senest i Sverige, øker i tillegg forsikringsselskapene prisene for lojale kunder mer enn for nyere kunder. Dette fenomenet kalles price walking (prisvandring) og har blitt satt på agendaen hos EIOPA. Om dette fenomenet eksisterer i Norge er ikke redegjort for, men Hedvigs transparente prismodell blir kanskje det viktigste våpenet i kampen mot de etablerte aktørene.

Brukeren i sentrum

I tillegg leverer Hedvig en smidig brukeropplevelse. Selv om mange norske forsikringsselskaper har gode løsninger, så tar Hedvig det et skritt lenger når det kommer til brukervennlighet. For mange kunder kan dette være en avgjørende årsak til at nettopp Hedvig velges fremfor andre selskap.

Store deler av kundeopplevelsen er automatisert, men med en personlig touch. Vi har tidligere testet Hedvigs kjøpsløsning for innboforsikring, og ble imponert av den enkle prosessen. Det kreves ingen informasjon om alarmer, byggemåte eller byggeår, noe som gjør det veldig enkelt å tegne forsikring hos Hedvig.

Samtidig fremstår hele kjøpsprosessen som en samtale, som igjen gir en opplevelsen av personlighet, til tross for at løsningen er heldigital.

Også skadehåndteringen fremstår effektiv og kundesentrisk. Ved skade leverer kunden en erstatningssak i appen, og ved enkle skadesaker kan de betale ut i løpet av minutter. For mer kompliserte skadehendelser, som vann- og brannskader, tilbys kunder mer personlig service og oppfølging.

I motsetning til mange andre land, har norske forsikringsselskaper kommet langt på brukeropplevelse både når det kommer til kjøpsløsning og skadehåndtering. Så selv om løsningene til Hedvig er gode, tror vi ikke dette alene er nok til å kapre de store markedsandelene i Norge.

En krevende utfordring

En heldigital aktør med fremoverlente og transparente løsninger høres lovende ut, men det norske forsikringsmarkedet er fremdeles vanskelig å penetrere.

Dette skal de etablerte aktørene ha mye av æren for. De store aktørene ligger langt fremme på digitalisering, og seneste utgave av Finans- og Forbrukertrender viste en solid økning i nettbaserte kjøp av forsikring.

Når flere kjøper digitalt, så blir kompleksiteten til forsikringsproduktet enda viktigere for hvor kunden velger å handle.

Enkle kjøpsløsninger, gode forklaringer og oversiktlige fremstillinger av pris, vilkår og betingelser blir et konkurransefortrinn. På det siste feltet mener vi mange av de store aktørene leverer for dårlig, og dette kan skape en åpning for Hedvig og andre fintech-selskaper.

Med gode kjøpsløsninger, raske oppgjør, innovativ prismodell og bilforsikring i produktspekteret er det ingen tvil om at Hedvig har muligheten til å lykkes også i Norge. Introduksjonen av bilforsikringen på nyåret vil gi kampen mot de etablerte aktørene ny kraft, og deres reise vil gi klare indikasjoner på hvor sterkt de «gamle» står i kampen mot nye utfordrere.

Vi er spent på hvordan Hedvig klarer å utnytte momentet de har i Sverige til å lykkes også i Norge.