Innlegg

«Hvilke kapitalkilder er best for å bygge suksessfulle teknologiselskap ut av Norge?»

Det var ett av spørsmålene vi stilte oss i januar da vi startet å gjøre en analyse av 300 av de mest suksessfulle norske industrielle teknologiselskapene siden 2000, skriver Karen Heskja i Runway FBU.

Karen Elisabeth Ohm Heskja i Runway FBU.
Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for analysen, som Accenture var med på. er at vi mener Norge er i en unik posisjon til å sette sitt preg på den globale industrielle software-industrien, gitt fire årsaker: 

For det første: erfaringen og posisjonen vår fra energibransjen hvor vi i tillegg har et meget sofistikert og avansert hjemmemarked. 

For det andre: fordi vi er er land med høy grad av teknologisk adapsjon, høy bruk av forskning og utviklingsmidler per innbygger i tillegg til høyt nivå av automasjon drevet av høye lønnskonstnader. 

For det tredje: fordi vi har sett flere suksesser vokse frem de siste årene som, Cognite, Gelato, Touchnetix, Ardoq. 

Og for det fjerde: at vi erfarer at industrien representerer et stadig mer interessant og relevant hjemmemarked for vekstselskap.

De mest suksessfulle

Vår analyse fant at de mest suksessfulle selskapene hadde en kombinasjon av investorer; VC, family office og i noen tilfeller industriell kapital. 80 prosent av selskapene hadde minst tre ulike investorer, og av dem minst én internasjonal investor.

(Enkeltstående og engleinvestorer er ikke inkludert her ettersom dataen ikke var komplett nok til å bli inkludert i analysen.)

Nordiske investorer dominerer aksjeboken til de mest suksessfulle norske, og da særlig svenske fra utsiden av landegrensene. Av internasjonale investorer går amerikanske investorer mest igjen. 

En liten «side note» her kan være på sin plass. Tyskland fremstår som et land vi burde kunne tiltrekke oss mer kapital fra, gitt at det er et viktig marked for mange norske selskap.

Investorkapital og støtte driver vekst

Videre viser analysen at selskap som har hentet kapital fra eksterne investorer har en dobbelt så høy vekstrate som selskap som ikke har hentet ekstern kapital. Her er det mye en kunne ha kommentert som utfyllende årsakssammenheng. 

Jeg begrenser meg til å kommentere at i intervjuene vi gjorde, kommenterte flere av selskapene at investorer var sentrale bidragsytere i å få tilgang til rett kompetanse til teamet og nettverk i forbindelse med markedsekspansjon.

Tålmodig kapital

Utvikling og salg av produkter og tjenester til B2B-segmentet tar tid. Å selge til store selskap vet alle som har vært på ulike sider av bordet, tar tid. 

Det gode norske ordet «stakeholder management» er noe en skal ha kontroll på som lite selskap når en går i dialog med et stort. Hvem er beslutningstaker? Er det en eller flere? Hvordan tas beslutninger på kjøp av produkter og tjenester? Det tar tid.

Balansere kortsiktige muligheter for inntekter og fortjeneste med å bygge langsiktig verdi er utfordrende for B2B selskap jobber mot industrielle. Her er tålmodig kapital avgjørende.

Suksessfulle industri tech selskap bygges med få ansatte

2/3 av de 300 mest suksessfulle teknologiselskapene vi analyserte har under 50 ansatte. Selskap uten tjenesteleveranser og hardware og mest fokusert på software produkter og tjenester var de med lavest antall FTE (full time employees). 

Årsaken til dette er mange, og kanskje ikke så overraskende ettersom software bidrar til mindre manuelt arbeid. Dette er ikke et veldig overraskende funn men likevel verd å reflektere over iforhold til hvordan den norske industrien vil kunne utvikle seg over tid, og det til tross for at vi er tidlig i å se virkningen av AI. 

Stein på stein eller M&A? 

Funnene våre viste videre at halvparten av selskapene var involvert i en eller annen form for M&A. Det var særlig to drivere for dette; strategisk oppkjøp for tilgang til teknologi, styrke verdikjeder eller produktporteføljer eller som et verktøy for å ekspandere inn i nye markeder eller for å kjøpe opp konkurrenter. Videre viste funnene våre at single founders selskap hadde høyere M&A aktivitet enn selskap med 2 eller flere grundere.

Økosystemet er i modning

Vi i RunwayFBU mener Norge har et unikt fortrinn for å markere seg globalt innen industriell software dersom vi bygger på vårt verdensledende hjemmemarked i energiindustrien. 

Vi har et hjemmemarked innen energibransjen som er globalt ledende og som i særlig grad er avhengig av løsninger for å øke produktiviteten og effektiviteten for å lykkes med overgangen til en mer sammensatt energimiks.

Det er en kombinasjon av faktorer som må til for å styrke det industrielle teknologiøkosystemet. Tålmodig kapital og sammensatt investormiks er to meget viktige elementer her viser vår analyse. Mer om rapporten kan du lese her

En viktig motivasjon for å jobbe for at flere norske selskap skal lykkes, uansett sektor, er at vi har en regjering som forstår hva som kreves og ikke fortsetter å svekke rammebetingelsene for å bygge selskap i og utifra Norge.