skatt

Vil reversere 10 milliarder kroner i «startup-fiendtlige» skatteskjerpelser

Venstre ruller tilbake regjeringens skattebombe i sitt alternative statsbudsjett.

Medlem i Stortingets næringskomité for Venstre, Alfred Bjørlo.
Publisert

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem statsbudsjettet for 2023, var det mange gründere som reagerte. I pakken med skatteskjerpelser lå det også en kraftig tilstramming av arbeidsgiveravgiften.

Karl Munthe Kaas, gründer og konsernsjef i Oda, var ikke nådig.

– Økning i arbeidsgiveravgift er svært uheldig. Det gir norske bedrifter en klar ulempe, var dommen fra den tidligere McKinsey-konsulenten med mastergrad i samfunnsøkonomi.

Venstre-leder Guri Melby skrev i et innlegg hos Shifter at det blir dyrere for bedrifter å tilsette unge folk med høy utdanning og dyrere å holde på de eldste arbeidstakerne med lengst ansiennitet og høyest lønn noen år til ekstra, framfor å la de gå ut i pensjon.

Reverserer i alternativt budsjett

Venstres alternative budsjett

  • Ikke gjennomføre økning i arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750.000 NOK (6,4 mrd)
  • Stoppe skjerping av utbytteskatten (2 mrd)
  • Beholde aksjerabatt i formueskatten (940 mill)
  • Gjeninnføre skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer (130 mill)
  • Styrke «Kapitalfunn»-ordninga (160 mill)
  • 1500 flere studieplasser i teknologifag/realfag (75 mill)

Alternativ tilbakerulling

Nå følger Venstre opp med å rulle tilbake skatteskjerpelsene i sitt alternative statsbudsjett for neste år.

– Det er helheten som er viktig. Regjeringen strammer til på så mange fronter at det rammer vekstkraften i næringslivet, sier Alfred Bjørlo som sitter på Stortinget for Venstre.

Han viser til at det i regjeringens budsjett ble lagt frem flere skjerpelser som alle rammer de som forsøker å skape nytt næringsliv.

– Hevingen av arbeidsgiveravgiften var et skattesjokk ut av det blå som går rett i strupen på vekstbedrifter som må ha høyt lønnsnivå for å kunne hevde seg, sier han.

Regjeringen har varslet at tilstrammingen av arbeidsgiveravgift skal vurderes allerede i neste budsjett.

Men både heving av skatt på utbytte og tilstramming for ansattes opsjonsordninger, treffer startups hardt, ifølge Bjørlo.

– Vi må ha en helt annen tankegang på skattepolitikken enn det regjeringen har.

Bekymret for utfallet av SVs forhandlinger

Nå er han bekymret for regjeringens budsjettforhandlinger med SV som har varslet at regjeringens forslag har rom for ytterligere skatteskjerpelser.

– Jeg er urolig for hvordan det endelige budsjettet kan komme til å se ut etter at forhandlingene med SV er gjennomført, sier Bjørlo.

SV har i sitt budsjettforslag vektlagt lavere skatt for de med inntekt under 800.000 kroner og det grønne skiftet. De kommer trolig til å støtte regjeringens innføring av høyere arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000 kroner.

Betaler med ostehøvel og høyere skatt på eiendom

Totalt kommer bortfallet av proveny til staten på tiltakene på 9,7 milliarder kroner.

– Hvordan vil Venstre betale for det?

– Vi foreslår å gjøre noen tøffere kutt i offentlig sektor, blant annet gjennom såkalte ABE-kutt.

ABE-kuttene, eller ostehøvelen som det ble kjent som, var årlige prosentvise kutt som ble pålagt staten under Solberg-regjeringen.

– Det henger sammen med at vi trenger å stramme til med digitaliseringen og skape en mer effektiv offentlig sektor.

Venstre vil også vri på formuesskatten slik at den rammer fast eiendom hardere, samtidig som verdisettingsgrunnlaget settes ned.

– Men ti milliarder er fortsatt en del. Vil dere bruke mer oljepenger?

– Nei, det har vi ikke lagt opp til.

Venstre legger frem sitt alternative budsjett tirsdag formiddag.

Motta nyhetsbrev fra Shifter

Ja, takk!