CORPORATE VENTURE

Tjente inn hele fondet på Spacemaker

Obos og AF Gruppen har gode erfaringer med samarbeid om corporate venture. Etter Parqio-investeringen varsler de opp mot tre flere investeringer i 2022.

Jan Fossgård, direktør i OBOS- og AF-eide Construct Venture.
Jan Fossgård, direktør i OBOS- og AF-eide Construct Venture.
Publisert Sist oppdatert

Obos og AF Gruppen gikk sammen om Construct Venture i 2018 fordi man ønsket å satse og bidra mer målrettet til innovasjon i bygge- og eiendomsbransjen.

Den gangen var det bransjens første corporate venture.

– Ideen var å bruke den fagkunnskapen vi hadde fra bransjen til å identifisere nye innovative løsninger samt å kunne bistå med utvalgte piloter i selskapenes tidlige fase, sier Jan Fossgård, administrerende direktør i Construct Venture (CV).

Obos holder seg fortsatt med Obos Oppstart som også investerer i tidligfase-selskaper, men der rettes skytset mer mot teknologi og tjenester som støtter Obos kjernevirksomhet.

Construct Venture har et litt bredere mandat som også favner bygg og anlegg. Investeringskapitalen er på 80 millioner kroner.

Ivrige fagpersoner er et godt tegn

Konserndirektør i OBOS, Ingunn Andersen Randa, trekker lange linjer. OBOS har en historie tilbake til 90-tallet som investor, og gikk aktivt inn i oppstart med Otovo som første investering i 2017.

– Hovedmotivasjonen er å bidra til å fornye bransjen og selv bli mer innovative som konsern, sier hun.

Erfaringen OBOS sitter igjen med er at det å være investert selv, gjør en mer nysgjerrig som konsern, og terskelen på å prøve noe nytt senkes.


– Vi forsøker å koble casene med kjernevirksomheten vår, selv om det kan kreve hardt arbeid og frustrasjon. Vi ser også at de casene der fagpersonene våre blir skikkelig ivrige, ofte utvikler seg til å bli der vi kan bidra mest. Med Spacemaker så vi direkte nytte i interne prosesser, med Unloc relevansen og verdien for sluttkunden vår som får digital adkomst, sier Randa.

Hun mener corporate venture-satsingen har gitt resultater.

– For å fornye bransjen må vi ha med bredden i verdikjeden, og det bidrar Construct Venture godt til. Det gir oss en bredere forståelse særlig av det som rører seg innen bygg- og anleggssiden, der også vår medeier AF Gruppen er sterke, sier hun og trekker frem Vixels teknolog for digital samhandling som et godt eksempel på det.

– Vixel leverer et VR samhandlingsverktøy for konstruksjonsprosesser hvor man kan møtes inne i bygingsmodellen og jobbe sammen, uansett om man er på hjemmekontor eller ikke.

Finansiell avkastning gjennom å tilføre tilleggsverdi

– Det er egentlig ikke noen begrensninger på hva vi ser på av teknologiselskaper innenfor bygg, anlegg og eiendom, men vi må være riktig investor som kan tilføre noe utover kapital, sier Fossgård. Målet er finansiell avkastning gjennom å tilføre strategisk tilleggsverdi.

CV har rettet seg inn mot å investere i seed pluss til serie A-runder, altså fasen rett etter såkorn når det gjerne er på tide å optimalisere konseptet.

– Vi vil gjerne være en god medinvestor for selskaper som kanskje har utviklet en minimumsløsning og fått sin første pilotkunde, sier Fossgård. – Det innebærer gjerne at vi fungerer som en nyttig sparringspartner som kjenner kundesiden godt.

CV tar gjerne en plass i styret, og vi ønsker å være en aktiv medinvestor, men vi har ingen behov for å styre skuta eller krav om å lede finansieringsrundene på noe vis.

Tjente hele fondet på Spacemaker

Construct Venture har gjort seks investeringer til nå. Fem av disse er i Norge og en i Spania.

Spacemaker, hvor Construct Venture kom inn tidlig før selskapet ble solgt til amerikanske Autodesk for 2,2 milliarder kroner.

Ingunn Andersen RandaKonserndirektør aksjeinvesteringer og forretningsutvikling
Ingunn Andersen RandaKonserndirektør aksjeinvesteringer og forretningsutvikling

– Vi fikk en fantastisk avkastning på den. Den leverte hele fondet og vel så det.

Fossgård peker på Spacemaker som et godt eksempel på hva som er mulig. Visjonen ble til i Norge, markedet her så at løsningen var interessant. Obos og AF Gruppen satt tett på og kunne gå inn tidlig, før Northzone og Atomico kom inn, og senere altså Autodesk.

Andre investeringer er Bergenske Bygr som utvikler en plattform for tilvalg i nye bygg. I Spania har de investert i Scaled Robotics som utvikler en løsning for kvalitetskontroll på byggeplasser. Gjøvik-selskapet Vixel har utviklet en VR-løsning for 3D-modeller der bygg og anlegg og prosjektdeltakere kan møtes på tvers av geografisk beliggenhet. Minuendo bruker SINTEF-basert teknologi til å utvikle «intelligent» hørselsvern.

Ambisjon om tre eller fire investeringer i 2022

Ingen av disse har så langt gått med planer om exit. Denne uken offentliggjorde de en ny investering i «garasjeanleggets Airbnb», Parqio. I tillegg varsler Fossgård minst to eller tre til i løpet av året.

– Hvorfor investerer dere nå når markedet virker å gå inn i en tøff periode?

– De siste tre årene har det vært en svært positiv oppmerksomhet rettet mot oppstartsselskaper innen bygg og anlegg, og spesielt eiendomsteknologi. Men det er fortsatt en av verdens største bransjer med et enormt potensial. Vi tror mulighetsrommet innen construction tech og proptech bare kommer til å vokse. Så er det mulig at kapitalen kommer til å sitte litt mindre løst litt ut i 2022 med uroligheter i finansmarkedet, renteoppgang og slike ting, men de teknologiske mulighetene vil fortsatt være der.

– Mange investorer bruker stadig kortere tid fra de møter et selskap til de investerer. Hvordan ser dere på den utviklingen?

– Ja, vi har fått med oss utviklingen, men merker ikke så mye til dette ellers. Når vi først kommer i dialog og presenterer hva vi kan bidra med som medinvestor, så er vi i stand til å snu oss rundt på kort tid, men det er ikke snakk om et par timer som man hører om nå for tiden. Ofte når vi tar grep, så har vi vært i dialog med selskapet i opp mot halvannet år allerede slik at vi har en god formening om teamet.

Manglende produktivitetsvekst gir rom for forbedring

Produktivitetsveksten innen bygg og anlegg var lenge svak. Fra 2000 til 2020 falt den med rundt ti prosent, mens Norge totalt ble 30 prosent mer produktive. Samme mannskap kunne altså sette opp 10 prosent færre bygg i 2020 enn 20 år tidligere.

Mange forsøkte å forklare utviklingen med at bransjen tidlig på 2000-tallet begynte å hente arbeidere fra Øst-Europa. De lavere lønningene gjorde at man kunne bruke flere ansatte på anleggene. Samtidig ble man ikke raskere ferdig. Lav teknologisk utvikling måtte også ta sin del av skylden. Vi har ikke raskere gravemaskiner enn før. Dessuten er det begrenset hvor mye raskere man bør jobbe før det går utover sikkerheten.

Construct Venture mener at den svake utviklingen er det som gjør deres del av venture-verden så spennende.

– Digitaliseringstakten innen bygg og anlegg er moden for et skifte. Logistikk, samhandling, til dels autonomi. Det er sterk endring over hele spekteret, selv om noe av det vil ta tid.

– Er Norge riktig utgangspunkt for å gjøre disse investeringene?

– Ja, absolutt. Norge ligger langt fremme når det kommer til å ta i bruk ny teknologi og fange opp nye trender. Markedet i Norge er avgrenset, så dersom man utvikler noe i Norge som kan fungere i resten av verden, er det stort potensiale.

Powered by Labrador CMS