Easeekrisen

Tibber-gründeren mener norske myndigheter burde ryddet opp i Easee-saken

Edgeir Aksnes er kritisk til at svenskene har fått lede an i spørsmålet om Easees ladere er trygge, og ber om en avklaring fra norske myndigheter snarest. Han frykter at saken kan føre til at Norge mister forspranget i ladeindustrien,

Edgeir Aksnes i Tibber.
Publisert

Etter at Elsäkerhetsverket la ned salgsforbud mot Easees lader i begynnelsen av mars, har det vært usikkert hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her i Norge ville foreta seg. Før påske varslet de imidlertid at de kom til å gå gjennom dokumentene i svenskenes sak mot det norske ladeboksselskapet. Parallelt vil de også undersøke fem til seks andre ladere. Nkom opplyste at rapporten om Easee kan være klar allerede i mai, men at det også kan ta lenger tid å gå gjennom det omfattende materialet.

Strømstartupen Tibber har solgt en lang rekke Easee-ladere via sin nettbutikk, og selskapet har derfor fått flere hundre henvendelser fra kunder som har lurt på hva de nå skal gjøre. Tibber-gründer Edgeir Aksnes ber nå om at Nkom får opp farten. I stedet for å bruke tid og krefter på å teste andre ladere bør de ha fullt fokus på å løse Easee-saken.

– Dette er en spesifikk situasjon, og det er ekstremt viktig at kundene får klarhet i hva som er ok, at Nkom løser opp i det som er et stort vakuum av usikkerhet, sier Aksnes til Shifter.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Etterlyser action

Aksnes synes det er oppsiktsvekkende at det er svenskene med Elsäkerhetsverket som har tatt lederrollen i arbeidet rundt sikkerheten i ladebokser. Han mener at norske Nkom skulle kommet på banen før.

– Det overrasker meg at svenskene leder an i denne avsjekken. Her burde Nkom vært i samarbeidsmodus tidligere, og satt fart på avklaringene overfor forbrukere, elektrikere og leverandører. Nå råder i stedet forvirring.

Tibber-gründeren viser til at Norge er det landet i verden med høyest konsentrasjon av elbilladere, med en raskt voksende industri av leverandører til dette økosystemet.

– Selskapene her er i verdensklasse på de tekniske løsningene, ikke bare Easee, men flere andre i den samme klubben. Myndighetene våre kunne vært ledende på tvers av Europa innen hva som er trygt og sikkert. Når det har så mye å si for arbeidsplasser og økonomiske muligheter her i landet, må iallfall Nkom ta et tydelig ansvar nå for at det blir fortgang og ryddighet i en sak som denne.

Og hver dag teller, både for industrien, Easee og forbrukerne, kan det se ut som.

– Nkom må ikke begynne med andre ting som gjør at dette arbeidet tar lengre tid, men jobbe fokusert på Easee-saken, mener Aksnes.

Skulle satt standarden

Nkom skulle ha ligget først i løypa i forståelsen av innovasjon og standarder, ifølge Tibber-gründeren.

– Jeg skal ikke begi meg inn i tolkningene av standardene. Det er imidlertid et dilemma for oss som forbrukere at produktet på den ene siden ikke er ansett som så farlig at det tilsier et bruksforbud, men at det på den andre siden har fått et salgsforbud.

Aksnes har oppfattet det som at konklusjonen i Sverige vil bli stående i hele EU og EØS hvis den ikke motsies av myndigheter i andre land.

– Derfor er jobben til Nkom fryktelig viktig. De må gå gjennom det samme materialet som Elsäkerhetsverket, men de må gjøre sine egne vurderinger. Slik det er nå, etterlater man en stor del av markedet i limbo.

Frykter konsekvensene

Tibber-sjefen mener vi ikke må ta for gitt det fortrinnet Norge har opparbeidet seg innenfor elbiler, når andre land som Sverige og Tyskland nå kommer for fullt etter oss. Han frykter at Easee-saken kan bli et stort tilbakeslag for hele bransjen her i Norge.

– Insentiver fra politikerne har gjort at Norge har fått en kjempefordel innen elbillading. Det er sjelden vi har slike konkurransefortrinn på global basis, da må vi sørge for å ha det også fremover i tid.

Aksnes mener vi fortsatt har et forsprang.

– Men denne saken er et faresignal. For hvorfor har ikke myndighetene tatt dette ansvaret tidligere, spør han.

Forsvarer prioriteringen

Nkom påpeker overfor Shifter at de var ute med en uttalelse samme dag som de fikk vite om avgjørelsen i Sverige, og at de har fulgt opp i flere saker.

– Aksnes mener at norske myndigheter med Nkom burde hatt en lederrolle på området, ikke vente på andre. Hvorfor har ikke dette skjedd?

– Ladebokser for elbiler har vært fokus hos oss over noe tid, men når vi skal vurdere hvilke produkter det skal føres tilsyn med så er det flere forhold som vurderes, deriblant rapportering om hendelser som kan medføre fare for liv og helse, opplyser avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen i Nkom.

Han påpeker at det ikke foreligger slike rapporteringer på ladebokser i Norge.

– Det gjør det derimot på smartplugger som brukes av mange blant annet for å styre strømforbruket. Derfor har tilsyn av denne produktkategorien blitt prioritert foran ladebokser for elbiler. Likevel er det slik at fordi elbilmarkedet vokser, og antall ladebokser til hjemmebruk øker, stod ladebokser på vår tilsynsplan for 2023.

«Produsentens ansvar»

– Vil dere gjøre noen tiltak på lengre sikt for å ta den lederrollen Tibber-gründeren etterlyser?

– Som ansvarlig myndighet er vi ikke opptatt av posisjonering, men av at produktene som produsenter plasserer på markedet er trygge og at det foreligger god dokumentasjon. Det er, og vil alltid være, produsentens ansvar å sørge for dette, understreker Velure.

Nkom-direktøren reagerer på at Aksnes sier at Nkom ikke «må begynne med andre ting» som påvirker arbeidet med Easee-saken, og at de som myndighet skal «ligge først i løypa i forståelse av innovasjon og standarder».

– Som myndighet vil det alltid være vårt ansvar å forvalte våre ressurser til det beste for det norske samfunnet. Vi vil understreke igjen at det er Easee og alle andre produsenters ansvar å påse at de kan dokumentere at deres produkt er trygge å bruke. Vi registrerer at Easee i media har vedgått at de ikke har vært tilstrekkelig presise i sin dokumentasjon.

John-Eivind Velure er avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Fraråder ikke

– Vil testingen av de andre ladeboksene på noen måte forsinke prosessen med å rydde opp i Easee-saken, eller har dere god nok kapasitet til å kjøre slike prosesser parallelt, og at det derfor ikke betyr noe?

– Vi har stor forståelse for at dette er en sak som har stor interesse og at det påvirker mange. Vi gjennomgår nå den omfattende dokumentasjonen som foreligger fra Elsäkerhetsverket i Sverige. Vi har også bedt om ytterligere dokumentasjon (fra Easee) som vi mener kan være relevant for våre vurderinger, men vi har ennå ikke mottatt all dokumentasjon.

Han understreker at Nkom ikke tidligere har frarådet bruk av Easee-ladeboks.

– Informasjon og dokumentasjon vi har mottatt så langt endrer ikke på denne vurderingen, fastslår Velure.

– Hvis Nkom ser at det er grunnlag for å si at produktet er farlig å bruke så vil vi gripe inn umiddelbart. Det er i tillegg et separat arbeid for å teste andre ladere på markedet som ikke påvirker arbeidet med gjennomgangen av dokumentasjonen rundt Easees ladebokser.