Startupinvestor Thomas Falck skal finne ut hvordan staten kan gjøre ting enklere for næringslivet.

Thomas Falck blir sjef for utvalg som skal gjøre det lettere å bygge selskap i Norge

Svarene på mange av problemene næringslivet står overfor, kan finnes i nye selskaper, mener Thomas Falck.

Publisert

Rett før helgen annonserte regjeringen at de setter ned et eget utvalg som skal se på hvordan staten kan forenkle mulighetene for å starte, drive og bygge næringsvirksomhet i Norge.

– Hvert år bruker næringslivet milliarder av kroner i unødvendig administrativt arbeid, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Ifølge en rapport utarbeidet for regjeringen, har myndighetene siden 2017 kuttet disse kostnadene med nesten 11 milliarder kroner. Utvidet adgang til digitale møter, digital sykemelding og utbetaling av sykepenger, og forbedring av Altinn som hovedplattform for rapportering, er blant 100 tiltak som trekkes frem.

Utvalget som nå settes ned skal videreutvikle dette arbeidet. Hvem som skal sitte i gruppen er fortsatt uvisst, foruten lederen. Det blir Thomas Falck, avtroppende styreleder i Investinor, finansdirektør i Cognite og mangeårig tidligfaseinvestor.

I et innlegg på Linkedin ønsker Falck den nye utfordringen velkommen. Der spør han blant annet om nye selskaper og organisasjoner utenfor det etablerte kan «ha svar ingen til nå har sett».

Ettersom mandatet og gruppen ikke ennå er spikret, er Falck forsiktig med å mene for mye ennå. Han skriver likevel til Shifter:

– Jeg tror at man må være åpen for at en i en verden med høy innovasjonstakt og i rask (teknisk) endring, kan finne svar på gamle/nye problemer også i helt nye selskap. Mye er mulig i dag som ikke var mulig i går.

Han mener også det er viktig å se på hva andre land og regioner gjør.

– Og kanskje også hvordan gode løsninger på ett felt kanskje kan tas i bruk bredere.

I rapporten fra departementet om status på forenklingsarbeidet hittil, pekes det også på noen store utfordringer. Deriblant er den nye hvitvaskingsloven, som skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar. GDPR løftes også frem som en ekstra byrde for selskaper.

Falck understreker igjen at det er litt tidlig å si, men skriver:

– Kanskje viktig også å legge til rette og forenkle for de bedriftene og arbeidsplassene som skal skapes fremover.