søksmål

Startupen «hentet» en halv milliard – nå er gründeren og samboeren hans saksøkt av tidligere daglig leder

– Vi vil kaste lys på dette før flere investerer, sier Peter Michel Heilmann. Gründer Frode van der Laak mener sin tidligere ansatt har ødelagt mye for selskapet.

Peter Michel Heilmann har saksøkt Frode van der Laak.
Publisert Sist oppdatert

Gründer Frode van der Laak i Web3-selskapet Reltime og samboer hans Marlene Julo er stevnet av selskapets midlertidige daglige leder, Peter Michel Heilmann.

Partene møttes til forhandlinger i september som ikke førte til en løsning. Nå skal saken behandles i tingretten. 

En halv milliard i investeringer

En halv milliard kroner. Det var globale dimensjoner over pressemeldingen utsendt fra gründer Frode van der Laak sommeren 2022. Selskapet hans, Reltime med ambisjon om å lage et globalt Vipps, hadde akkurat landet en hval av en investor.

Den store drømmen i miljøet for desentralisert finans, defi, er å kunne overføre penger uten å måtte gå via bankene. Reltimes web3-teknologi lover å levere denne drømmen. På to sekunder skal en person i El Salvador kunne vippse penger til en annen i India, uten mellommenn.

Bahamas-registrerte Gem Digital, som spesialiserer seg på å investere i alternative verdier som krypto og web3-instrumenter og -selskaper, forpliktet seg til å investere i Reltimes token, RTC. 

I motsetning til kryptovaluta, som er ment å fungere som penger, er krypto-tokens en form for digitale verdipapirer kodet inn på en blokkjede. De er ofte brukt for å hente kapital til prosjekter. Litt som ved en vanlig kapitalinnhenting, trykker selskapet opp en mengde tokens med tilhørende rettigheter, som så selges på kryptobørs. I Reltime skulle en RTC-token kunne omsettes til to aksjer i selskapet.

I pressemeldingen het det at Reltime hadde sikret seg 493 millioner fra Gem. I manges bok hadde Reltime med det gjennomført en av 2022s aller største kapitalinnhentinger i en norsk startup. Så enkelt var det imidlertid ikke.

Drømmen om desentralisert finans

På dette tidspunktet bestod Reltime i stor grad av Frode van der Laak selv med diverse utviklere spredt rundt i verden. Etter tiår med oppstarter innen telekom, var den Oxford- og Kings College-utdannende teknologen overbevist om at den beste måten å ta drømmen om desentralisert finans videre på, å verifisere partenes identiteter. Det ambisiøse prosjektet ble bredt omtalt blant annet her i Shifter.

Det ble skrevet ut 10 milliarder aksjer, det samme antallet som tokens - Reltime skulle bli en enhjørning. Planen som ble signalisert utad, var å ta selskapet på børs i London eller Stockholm i løpet av høsten 2023.  

Siden har de gode nyhetene fra selskapet rullet ut jevnt og trutt. I august 2022 kunngjorde børsnoterte Idex Biometrics, som utvikler og selger sensorer til lesing av fingeravtrykk, et strategisk samarbeid med Reltime. 

I mai 2023 vant Reltime prisen Nordic Innovation Award for «Best AI & Web3 Fintech of 2023». Prisen ble delt ut i Reykjavik. 

Og i august i år valgte Nagra, en global aktør innen kabel-TV, Reltime til å gjøre digitale lommebøker tilgjengelig for brukerne deres.

Saksøkes av midlertidig CEO

Men utpå høsten var ennå ikke Reltime børsnotert. Det var heller ikke levert inn årsregnskap for 2022 etter at leveringsfristen gikk ut i juni. Og nå er van der Laak og samboer Marlene Julo saksøkt av selskapets tidligere midlertidige CEO og aksjonær, nederlandske Peter Michel Heilmann.

Heilmann fungerte først som rådgiver for Reltime, og ble senere ansatt som såkalt interrim CEO. Ifølge søksmålet skal partene ha avtalt en månedslønn på 90.000 kroner, blant annet utbetalt i RTC-tokens. Det ble senere avtalt at vederlaget skulle utbetales i aksjer. 

Hvem som offisielt har vært sjef i Reltime har gått på omgang. I desember 2021 ble Frode van der Laak kunngjort som daglig leder i selskapet. Neste gang selskapet melder lederbytte til foretaksregisteret, i august 2023, har de ansatt Marlene Julo som daglig leder. 

Selv om Peter Michel Heilmann ved flere tilfeller ble presentert som CEO utad i kundemøter, ble han aldri offisielt registrert som daglig leder, og han fikk ifølge rettsdokumentene heller aldri tilgang til selskapets bankkontoer.

 Shifter har spurt Heilmann hvorfor han saksøker.

– Jeg er ikke ute etter hevn eller å sverte noen, men jeg ønsker å kaste lys på dette før flere investerer, sier Heilmann som i søksmålet kommer med flere påstander om økonomiske uregelmessigheter i selskapet.

Krever erstatning

Heilmann krever også å heve investeringen sin i selskapet og vil ha tilbake alle pengene som han og familien hans har investert. Som begrunnelse for hevingen viser saksøker til at det aldri ble gjennomført et vedtak om generalforsamling i selskapet. Aksjene er dermed ugyldige, hevdes det.

Heilmann og hans familie, som gjennom flere runder kjøpte aksjer og tokens for totalt 2 millioner kroner, sitter nå med rundt 1 prosent eierskap i Reltime. 

Ifølge rettsdokumentene har vordende aksjonærer investert 18 millioner kroner, og pengene ble betalt inn på Reltimes bankkonto.

Et spørsmål er om det faktisk skulle utstedes aksjer i Reltime. Saksøkerne mener at Reltime var reell selger av aksjene og at kapitalforhøyelsen dermed burde vært gjennomført med vedtak om generalforsamling i dette selskapet for at det skulle være gyldig, mens van der Laak og Julo mener at det var klart hele tiden at Julo AS skulle være selger. 

At Reltime AS stod oppført som selger i avtalen med hver enkelt aksjonær skal, ifølge Marlene Julos forklaring, skyldes at hun signerte feil ved en inkurie.

Reltime og Julo AS

  • Reltime AS ble stiftet i 2021, uten en fastsatt daglig leder. Selskapets aksjer var i starten 100 prosent eid av Julo AS som igjen var kontrollert av van der Laaks samboer, Marlene Julo. Hun ble også Reltimes styreleder. 
  • Ved inngangen til 2020 kjøpte Marlene Julo van der Laaks gamle selskap Conax Technology. Dette videreselges til et annet van der Laak-selskap, Vopy AB, mot aksjer i Vopy. I regnskapet for 2020 ble det inntektsført finansinntekter på 25 millioner kroner i Julo AS. 
  • Ifølge notene forelå det en avtale om å motta over 24 millioner svenske kroner for Conax Technology. Men, også ifølge notene, «stemte ikke dette med realitetene». Fordringen ble derfor helt nedskrevet. 
  • Mens en del av aksjene fra Vopy AB ble solgt videre, kjøper Julo AS tilbake skallet av Conax i 2021 for 1 kr.
  • I 2021 begynner ting å se bedre ut i Julo AS. I regnskapet for det året landet finansinntektene på 8,2 millioner kroner og kundefordringene er på 5,5 millioner kroner. Selskapet hadde 1,7 millioner i banken og resultatet ender på 7,5 millioner kroner. 
  • Det står i kontrast til driftsinntektene i Reltimes første driftsår på 1,3 millioner kroner, med et resultat før skatt på minus 200.000. Underskuddet er nok til å redusere egenkapitalen i selskapet til 1591 kroner. Regnskapet for 2022 er ikke offentliggjort enda. 

Saksøker mener at dette ikke står til troende.

Opprettet en gjeldspost til morselskapet

Mens kapitalen ville gått direkte inn i Reltime ved en ordinær kapitalforhøyelse i selskapet, er transaksjonen gjennomført ved at nye aksjonærer ble gitt sin andel av de 10 milliarder aksjene som til da var eid av morselskapet Julo AS (Se tekstboks).

I et brev fra revisor Gunnar Fossan i Blom og Fossan, som saksøkte har lagt frem, bekreftes det av Fossan at Julo AS i realiteten låner ut disse pengene til Reltime, og at det derfor er unødvendig med en kapitalforhøyelse i Reltime.

Ifølge rettsdokumentene ble det opprettet én skriftlig og flere muntlige låneavtaler mellom Julo AS og Reltime. I den ene skriftlige avtalen skylder Reltime Julo AS en million svenske kroner, og renten er satt til 2 prosent per måned.

Hverken Reltime eller Julo AS står registrert med innlevert regnskap til foretaksregisteret for 2022, men i regnskapet for 2021 går det frem at Julo AS hadde finansinntekter på 8,2 millioner kroner og kundefordringer på 5,5 millioner.

I en epost til Shifter, hvor regnskapet for 2022 er vedlagt, opplyser van der Laak om at gjelden i Reltime til Julo AS er «konvertert» 2023.

Tar frem gammel sak

I rettsdokumentene går det også frem at Heilmanns advokater trekker frem en snart 15 år gammel dom mot Frode van der Laak. I 2009 tilstod han som daglig leder i IP Tele AS å ha utstedt falske fakturaer noen år tidligere. Fakturaene ble ført inn i et regnskap som ga grunnlag for utbetaling av investeringstilskudd og risikolån fra SND (nå Innovasjon Norge) på til sammen 1,1 millioner kroner. Dommeren mente at forholdet og omstendighetene ikke tilsa fengsel, og nøyde seg med en kortere, betinget dom.

I samtale med Shifter gir Frode van der Laak tydelig uttrykk for at han har lagt denne over 20 år gamle saken bak seg, og at han anser det som irrelevant for tvisten med Heilmann. Han sender Shifter uoppfordret en politiattest som bekrefter at rullebladet hans nå er ansett som rent.

Samboerparets advokat, Tony Vangen i advokatfirmaet Elden, reagerer sterkt på at hans klienter «nærmest fremstilles som kriminelle vinningsforbrytere» i saksøkernes prosesskriv.«Dette kunne ikke vært lengre fra sannheten,» påpeker advokaten i rettsdokumentene, og viser til at Heilmann også har levert det Vangen beskriver som en «grunnløs» politianmeldelse av van der Laak og Julo, som ble henlagt av Oslo politidistrikt. Van der Laak opplyser at han har saksøkt Heilmann for denne anmeldelsen.

– Har ødelagt mye for oss

Slik van der Laak beskriver saken, også omtalt i rettsdokumentene, startet det med at Heilmann ville ha refundert for reiseutlegg, men at han ikke hadde levert bilag, beskrivelse av utleggene eller timelister. Rettsdokumentene viser at Heilmann har levert bilag, men i ettertid.

Frode van der Laak stiller seg også kritisk til hva Heilmann fikk til i jobben.

– Jeg vil ikke si at han gjorde en god eller dårlig jobb, men vi var ikke fornøyde, sier van der Laak.

– Han har ødelagt mye for oss, det er ikke mer å si, sier han og ser frem til å bli ferdig med saken.

Ferdig med token

Forøvrig bekrefter han at RTC-token er lagt ned. 

– Selskapet ønsket innledningsvis å teste teknologien, men vil nå fokusere på vanlig egenkapital. 

– Hva skjedde med token-investeringen fra GEM? 

– Da vi terminerte avtalen med token, viste GEM interesse for en avtale om aksjer i Reltime. Denne avtalen er oversendt oss, men vi har ikke signert den ennå, sier van der Laak. 

Han forteller at GEM allerede sitter med 1,79 prosent av aksjene i Reltime. Han sier også at han ikke lenger er ansatt i Reltime.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.