Trioen Stina Maria Hope (COO), Morten Ansteensen (Product manager) og Simen Armond (CEO) står bak Volte.

Startup følger suksessoppskriften til Tibber: Dropper å ta ekstra betalt for strømmen til bedrifter

I januar kvittet kraftselskapet BKK seg med Fjordkraft-aksjer for mange hundre millioner. Nå bruker de deler av potten på å spinne ut en egen startup som går rett i strupen på den etablerte strømbransjen.

Publisert

Etter et storstilt nedsalg i fjor, kvittet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) seg med de siste aksjene i strømselskapet Fjordkraft rett etter årsskiftet. Salget ga en gevinst på 372,9 millioner kroner.

Omtrent samtidig satte BKK, som snart skifter navn til Eviny, ned en liten arbeidsgruppe som skulle utforske energiforbruket i bedriftsmarkedet. Hensikten var å finne ut hvilke tjenester bedriftene etterspurte, og om konsernet kunne utvikle disse. Det ble blant annet jobbet med konsepter for smart styring av ventilasjon i næringsbygg, i et heleid selskap som etter hvert fikk navnet Volte.

– Vi spurte flere hundre bedrifter, og de var helt mettet på innsalg av sensorer av alle slag, sier Morten Ansteensen, produktsjef i selskapet.

Utfordringene ute i bedriftene var langt mer grunnleggende, forteller han. Spørsmål om hvor mye strøm de bruker og hva de egentlig betaler for, dukket stadig opp.

Tibber for bedrifter

I samarbeid med teknologimiljøet Appfarm utviklet trioen i Volte på kort tid et minimum viable product (MVP), hvor selskap kunne mate inn sine strømregninger og få ut detaljert informasjon om hvor mye de betalte for hva i den andre enden.

Testen avdekket skyhøye påslag på strømregningene til bedrifter, noe som blant annet ble omtalt av E24. Produkter forkledd som spotprisavtaler, inneholdt en rekke ekstrakostnader på toppen av innkjøpsprisen og de lovpålagte avgiftene. I tillegg var det ikke uvanlig med bindingstid på tre år. Forbrukertilsynet har stemplet liknende forhold i privatmarkedet som ulovlig.

– Vi har gjort flere tusen analyser. Det er gjennomgående at ingen betaler det de tror de har inngått avtale om, sier Ansteensen.

På bakgrunn av dette har Volte selv blitt et strømselskap, som ved første øyekast er et slags Tibber for bedriftsmarkedet. BKK har hittil investert minst 40 millioner kroner i selskapet.

– Vi eliminerer strømpris som salgsargument, forteller han.

Komplekse kunder

Foruten de lovpålagte påslagene, selger Volte strøm for innkjøpspris, altså uten fortjeneste. Inntektene får de gjennom et månedlig abonnement, samt partnerskapsavtaler med for eksempel solcelle- og elbillade-selskaper. Selskapet hevder å være det første til å gjøre dette i bedriftssegmentet.

– Vi har ikke fortjeneste på strømbruken, og bryr oss derfor i prinsippet ikke om hvor mye en bedrift bruker, sier Ansteensen.

– Men samtidig samler vi inn data og gjør analyser, som kan hjelpe kundene med å bruke mindre og dermed få mindre kostnader, fortsetter han.

Så langt holder sammenligningen med Tibber, vedgår han. Men i bedriftsmarkedet blir både behovene, analysene og effektiviseringstiltakene langt mer avansert enn i forbrukermarkedet, påpeker gründeren.

For eksempel er det viktig for bedrifter med gjennomfakturering, altså at nettleien inngår i fakturaen. Dessuten har bedrifter gjerne flere strømmålere fordelt på ulike lokasjoner, og eventuell effektivisering må sees i sammenheng.

– Kompleksiteten blir større med bedrifter, analysene blir noe helt annet.

– Vi er opptatt av å ta inn energidata og bryte det ned til et forståelig nivå, men samtidig må bedriftene kunne borre seg ned i detaljene om de ønsker det, sier Ansteensen.

Brukeropplevelse over telefonsalg

Volte kaster seg inn i et milliardmarked der konkurrentene har store markedsføringsbudsjetter.

– Det blir vanskelig. Det er gjerne bare én person i en stor bedrift som ser den fakturaen. Vi må aktivere dem, sier Ansteensen.

Selv anslår han at kostnadene til Volte knyttet til å skaffe kunder, ligger rundt en tidel av de etablerte aktørene, fordi de hopper bukk over fordyrende ledd som telefonsalg og manuell onboarding.

I stedet satser Volte tungt på brukeropplevelse og skalerbar teknologi. Til nå har selskapet sikret 1300 leveranser; det vil si distribusjon av strøm, overvåkning og analyse av 1300 strømmålere. Selskapet tar betalt per måler, ikke per selskap.

Fra etableringen i februar, har Volte vokst fra tre ansatte til 15. Inkludert innleide ressurser jobber 25 personer med selskapet.

– Med farten vi har nå, vokser vi raskere enn de opprinnelige planene, og må nok hente mer kapital, sier han.