Eviny Ventures' investeringsansvarlig, Lisa Marie Nyvoll, har siden 2015 vært tett på den norske startupscenen i ulike roller, blant annet gjennom Angel Challenge og Startup Extreme, der hun overordnet jobbet med å bygge et sterkere økosystem.
Eviny Ventures' investeringsansvarlig, Lisa Marie Nyvoll, har siden 2015 vært tett på den norske startupscenen i ulike roller, blant annet gjennom Angel Challenge og Startup Extreme, der hun overordnet jobbet med å bygge et sterkere økosystem.

Hun deler venturefondets sjekkliste som kan vippe startups fra ja til nei

Eviny Ventures har et kraftselskap i ryggen og femdobler investeringspotten til en halv milliard kroner. Nå får Lisa Marie Nyvoll i oppdrag å spå tre til fire vekstraketter hvert år.

Publisert Sist oppdatert

Eviny Ventures, tidligere BKK Spring, varslet i forrige uke en femdobling av investeringene i oppstart- og vekstselskaper. Potten som i 2017 først hadde en ramme på 30 millioner kroner, ble i 2020 oppjustert til 130 millioner kroner.

Nå har venturearmen til det bergensbaserte BKK-konsernet en ambisjon om å satse 480 millioner kroner på gründere som kan skyte fart i overgangen fra fossil til fornybar, som for eksempel Tibber i porteføljen.

Her var BKK Spring tidlig på banen.

– Vi opplever at investeringene så langt har gitt oss og gründerne verdi, både strategisk og finansielt. Derfor øker vi nå rammen til nesten en halv milliard kroner, sier daglig leder i Eviny Ventures, Andreas Tufteland Engelsen.

– Tanken er at vi sitter på kompetanse, kapital og et nettverk ikke oppstartsselskaper har. På den andre siden sitter de på nye perspektiver, kanskje en annen måte å jobbe på, og i tillegg kompetanse og et nettverk vi ikke har.

Disse områdene er interessante

Fremover skal han samarbeide med blant andre venturefondets investeringsansvarlig Lisa Marie Nyvoll. Hun har siden 2015 vært tett på den norske startupscenen i ulike roller, blant annet gjennom Angel Challenge og Startup Extreme, der hun overordnet jobbet med å bygge et sterkere økosystem.

– Det nå å jobbe videre med dette fra kapitalsiden og investere i gründere som utvikler teknologi som bidrar til et fremtidig bærekraftig samfunn, er noe av det mest motiverende jeg kan tenke meg, sier Nyvoll som selv er økonomiutdannet.

Hun forteller at venturefondet har planer om å gjøre tre til fire investeringer hvert år fremover, og gjentar at de her jakter oppstart- og vekstselskaper som både direkte og indirekte kan sette fart på overgangen fra fossilt til fornybart samfunn.

Paraplyen er selskaper som har potensial til å spille nøkkelroller i dette skiftet. De kan for eksempel operere innenfor smarte nett, energilagring, telekom-løsninger og andre muliggjørende teknologier for fremtidens energisystem, forteller Nyvoll.

– Elektrifisering er også et viktig område for oss. Konsernet har et uttalt mål om å bli størst i Norge på elektrifisering, supplerer kollega Andreas Tufteland Engelsen.

Norge i førersetet

Han forteller om et møte han hadde i New York før koronapandemien. Store amerikanske selskaper var nærmest bare opptatt av én ting; hva skjer i Norge, og hvordan håndterer dere den høye konsentrasjonen av elbiler, blant flere spørsmål.

– Vi ligger helt i tet her, sier han, og viser til at det for eksempel for noen år siden ble bygget verdens største hurtigladestasjon på Danmarksplass i Bergen.

– Nå holder vi på å bygge et av verdens største landstrømanlegg til cruiseskip i havna her, så vi ser at Norge er i førersetet når det gjelder løsninger verden trenger.

Tufteland Engelsen mener bestemt at norske oppstart- og vekstselskaper i dette segmentet, lokalisert her hjemme, har en lekegrind ingen andre i verden har per i dag.

– Den må vi kapitalisere på og bruke til å lage gode selskaper som kan skalere internasjonalt, sier han.

Fra venstre: Andreas Tufteland Engelsen, Lisa Marie Nyvoll og Roald Brekkhus i investeringsteamet til Eviny Ventures. Til høyre står Olav Skogen, CEO i Birdsview, et av portoføljeselskapene.
Fra venstre: Andreas Tufteland Engelsen, Lisa Marie Nyvoll og Roald Brekkhus i investeringsteamet til Eviny Ventures. Til høyre står Olav Skogen, CEO i Birdsview, et av portoføljeselskapene.

Stort spenn

Enivy Ventures har videre ingen absolutte krav om selskapet leverer enten hardware eller software, men Nyvoll understreker at de åpenbart foretrekker skalerbare selskaper, og at mange av disse har et software-elementer inkludert.

Venturefondet har heller ikke definert en øvre eller nedre grense for hvor mye penger de investerer i hvert enkelt selskap, men Tufteland Engelsen forteller at de har et mandat til å gjøre både førstegangsinvesteringer fra presåkorn til serie-A.

– For oss er en «sweet spot» ikke nødvendigvis å være første investor inn, men kanskje nummer to eller tre. Deretter ønsker vi å kunne følge selskapet med videre investeringer, sier Nyvoll, og Tufteland Engelsen understreker at de alltid setter av mer penger til å gå inn med betydelig mer kapital i selskaper de ser kan lykkes.

Han forteller også at de ideelt sett ved første investering, tar en eierpost på rundt 15 prosent, og at de alltid ønsker å co-investere sammen med andre investorer.

– Vi har vår ekspertise, kompetanse og nettverk, og så er vi veldig ydmyke på at andre har komplementerende kompetanse og nettverk, sier Tufteland Engelsen.

Det viktigste punktet

Det første Eviny Ventures gjør i møte med et potensielt case, er å undersøke hva de selv kan gjøre for å skape fart i selskapet da de ønsker å bidra med mer enn bare kapital.

– Har vi ikke kompetanse nok til å vurdere selskapet, eller til å følge opp, sier vi alltid nei, sier Tufteland Engelsen.

Nyvoll forteller videre at venturefondet ikke har en standardmal på "metrics" de vurderer, men at de ser på om teamet kan eksekvere og om de befinner seg i et vekstmarked eller i hvert fall er godt posisjonert i et marked i endring.

– Noen fond går ikke inn med mindre selskapene har så og så mye i ARR (årlige gjentagende inntekter). Men i og med at vi opererer i alt fra presåkorn til serie-A, er det ikke formålstjenlig å lage helt definerte "metrics", legger Tufteland Engelsen til.

Slik bør gründeren være

Før selskapene tar kontakt med venturefondet, ønsker Eviny Ventures helst at selskapene har et produkt klart, som de også har begynt å pilotere med kunder, og at de helst har begynt å få en kommersiell "traction".

Det er også et krav at gründeren er fullt dedikert i selskapet, ikke at det er ett av mange prosjekter.

De vurderer også teamet i sin helhet, om det er komplett eller om det mangler noen brikker. De undersøker deretter om gründeren har en "track record" å vise til.

– Har gründeren gjort en tilsvarende reise før, er man veldig godt rustet til å ta fatt på en ny, sier Tufteland Engelsen.

Hvis alle ovennevnte bokser kan hukes av, er det viktig at gründeren videre er åpen for læring, liker å få innspill og viser at hun eller han tar de til seg.

– Skal vi være en aktiv investor, er vi helt avhengige av at mottakeren er åpen og ønsker innspill, sier han og omtaler det som venturefondets største røde flagg.

Investerer aldri alene

Eviny Ventures forhaster aldri en prosess, men ønsker å bli godt kjent med teamet og ambisjonene før de investerer. Venturefondet ønsker også alltid å saminvestere med andre, og mener de på den måten er en gründervennlig investor.

– Det handler blant annet om at vi ønsker at ikke bare vår mening skal komme frem i et styrerom. Det er viktig med ulike perspektiver og balanse.

– Vi vil heller ikke ta for stor posisjon, sier Tufteland Engelsen og viser til at de ønsker at gründerne skal være intensivert i stor grad før de selv går inn.

– Vi har også veldig fokus på at før vi investerer, må vi oppleve at det er en god kjemi og et godt samarbeid mellom investeringsteamet og gründer, sier han.

Jakter nordiske selskaper

Tufteland Engelsen forteller at de per i dag har god oversikt over det norske markedet, og at de var tidlig ute med å sette bærekraft høyt på agendaen.

– Når vi begynte i 2017 var det bare et par andre investeringsmiljø som gjorde tidligfase-investeringer innenfor denne tematikken, men nå er det vel ingen som ikke har dette som ett av sine viktigste investeringstemaer, sier han.

Venturefondet jobber i disse dager med å få en bedre oversikt over potensielle investeringsobjekter i Norden, og å etablere et sterkere nettverk og navn her.

– Hovedfokuset vårt vil være norske investeringer også fremover, men vi ser at det er mange spennende selskaper i Norden også. Vi har også mandat til å gjøre europeiske investeringer, men da må vi se at produktet eller forretningsmodellen gir mening å teste ut i Norge, på et mer lokalt nivå, sier Tufteland Engelsen.

Viktig erfaring

Nyvoll er sikker på at hennes erfaring fra økosystemet, vil være en styrke i arbeidet med å etablere venturefondet i Norden, men også en fordel i møte med selskaper.

– Hva er du god til å fange opp?

– At det er mennesker det er snakk om. Ikke bare et selskap i et marked, sier hun.

– Man bør fange opp at gründerne er klar over hvilken reise de har begitt seg ut på, legger Tufteland Engelsen til.

– For det er ikke en "walk in the park" å bygge et oppstartsselskap, sier han, og Nyvoll følger opp:

– Det er en helt ekstremt krevende reise hvor du trenger gode støttespillere rundt deg.

– Hvordan kan dere vite at gründerne stiller forberedt?

– Det går på det å fokusere på teamet, borre i motivasjon og om gründeren faktisk har reflektert rundt hvor krevende reisen faktisk er før vi investerer.

Powered by Labrador CMS