Skole-Norge i karantene: Edtech-gigant åpner verktøykassa

– Når elevene er på skolen, er de ikke online hele tiden. Nå må de være det, sier Arne Bergby i Itslearning.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ettermiddag ble det klart at alle skoler og barnehager i Norge stenger fra mandag 16. mars, noe som byr på utfordringer for mange foreldre og elever, som nå må belage seg på både kontor og undervisning på kjøkkenbordet i tiden fremover.

Hanne Marit Eide Bennett, forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal Undervisning mener at krisen kan gi et godt bilde av tilstanden på digitaliseringen i den norske skolen.

– Dette er en alvorlig og ekstraordinær situasjon, men det blir interessant å se hva slags betydning dette får for digitalisering av norsk skole. Mange skoler er godt rigget for digital jobbing, men ikke alle. Nå får vi prøvd oss litt som samfunn på det å samhandle digitalt, og kanskje kan digitaliseringen gjøre noen positive byks som kan støtte læringsprosessen på en god måte, sier hun.

Spørsmål om organisering

Arbeidende styreleder i edtech-selskapet Itslearning fra Bergen, Arne Bergby, forteller at de har god erfaring med å håndtere kombinasjonen av hjemmeundervisning for elever og hjemmekontor for foreldre, på grunn av såkalte «snow days» i USA, der elever sendes hjem i perioder grunnet tunge snøfall.

– Det vi har fått tilbakemeldinger på nå, er spørsmål om hjelp til organisering, forteller han.

Erfaring fra tidligere hendelser viser at bruken av Itslearning tredobles sammenlignet med normalen når fylker eller kommuner velger å la elevene jobbe hjemmefra, forteller Bergby.

– Når elevene er på skolen, er de ikke online hele tiden. Nå må de være det.

Den største og mest åpenbare forskjellen fra vanlig undervisning, er i slike tilfeller at læreren ikke har elevene fysisk rundt seg. Dette kan fort bli det vanskeligste hinderet å overkomme, mener Bergby, fordi konkurransen om oppmerksomheten intensiveres.

Må aktivere eleven

– For skolene er det viktig å koble sammen verktøy, for eksempel Microsoft Teams og Google Docs, slik at man kan ha videokonferanser og dele dokumenter.

– Vi har også gode erfaringer fra USA med å beholde oppmerksomheten til elevene. Men det handler om hvordan oppgavene lages. For eksempel kan grupper på 5 dele samme dokument, og kobles sammen med video - så kan læreren følge med på progresjon og komme inn å veilede. Så det er gode muligheter for å drive god undervisning på denne måten, insisterer han.

Kampen om oppmerksomheten trenger imidlertid ikke bli så problematisk, mener han, fordi fjernundervisning helt naturlig legger opp til at eleven tar en langt mer aktiv rolle i det tradisjonelle klasserommet.

– Nå må undervisningen vinkles på en annen måte. Der en lærer ellers hadde fortalt om Bergen by, må elever nå skrive to sider om Bergen by, basert på gode spørsmål fra læreren, som gjør at elevene må gjøre research og finne frem til svarene. Man må tenke litt omvendt undervisning. Elevene må være mer kreative og ta en større del av undervisningen, mens læreren må innta en tydeligere mentor- og veilederrolle.

Åpner verktøykassen

Gyldendal Undervisning, som er Norges største edtech-leverandør, har i forbindelse med stenging av skoler og barnehager, bestemt seg for å åpne opp landets største digitale læremiddel, Salaby. Læremidlet blir nå gratis tilgjengelig for alle skoler.

– Slik at kommuner og skoler bare kan ta kontakt, og få tilgang til plattformen, forteller Bennet.

Salaby er et digitalt læremiddel for 1. - 7. trinn og inneholder læringsressurser for samtlige fag på barnetrinnet. I tillegg har Gyldendal også Salaby Barnehage for yngre barn.

– Vi kommer til å ha plattformen åpen så lenge skolene og barnehagene er stengt i forbindelse med virusutbruddet, sier hun og legger til:

– Vi er mange foreldre og lærere i samme båt, så vi håper dette skal være til god hjelp.

Maner til kompetanse-dugnad

Det er også et tydelig kompetanse-element som spiller inn, legger Bergby i Itslearning til; spennet fra de mest til de minst digitale lærerne er stort.

– Hvis skolene og kommunene organiserer dette på en fornuftig måte, og har kompetanse til å gjøre det, går dette fint. Men det kan ikke være opp til hver enkelt lærer, så her er det lurt at også lærerne hjelper hverandre, ved å dele oppgaver og erfaringer.

Bergby legger til at hjemmeundervisning straks blir mer komplisert for de yngste barna, og at foreldre nok må belage seg på å bruke mer tid på disse også i skoletiden fremover.

Powered by Labrador CMS