FORSKNING

Seks tips til å få flere kvinner i teknologi, og for en av de fremste startet det med en Commodore 64

Forsker Hilde G. Corneliussen mener mange kvinner går gjennom en «strafferunde» før de finner veien inn i teknologi. Her deler hun og fem fremtredende tech-kvinner sine beste råd.  

Forsker Hilde G. Corneliussen (i midten oppe) flankert av Børrea Schau-larsen i Vilda (fra venstre), Ingvild Erøy og Hege Fiskå i Kakadu, Anne Lise Waal i Aiba, Vibeke Gwendoline Fængsrud i House of Math og Linn-Cecilie Linnemann i Katapult.
Publisert Sist oppdatert

– Om jenter på 14 ikke er interessert i teknologi, så må vi ikke tenke at de er tapt, sier Hilde G. Corneliussen i Vestlandsforsking

I sin ferske fagbok «Reconstructions of Gender and Information Technology: Women Doing IT for Themselves» har hun blant annet intervjuet nær 70 kvinner om deres vei inn i IT, sett på hva som hindrer rekruttering og kommer med en liste på seks punkter over hva som bør gjøres fremover. 

2022-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare én av fem ansatte i stillinger innen teknologi er kvinner.  (Se tabell lenger ned i saken.) 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Ofte blir jeg møtt med «er vi ikke ferdige å snakke om IT og kvinneandel, er ikke det gammelt?». Men vi kan ikke slutte å snakke om det bare fordi vi har snakket om det før. Det er fortsatt en utfordring og noe må gjøres, sier Corneliussen. 

– Hvorfor er det viktig å få opp kvinneandelen innen teknologi? 

– I 2023 er det nesten ingen jobber som ikke er preget av digitalisering. Hvem skal legge premissene i det vi gjør og det vi skaper? Det er mer kritisk enn noen gang at vi får opp kvinneandelen. Vi kommer ikke fremover uten et mangfold av folk som jobber med dette. 

Ulike veier inn 

I boken går hun i dybden på hvordan kvinner blir rekruttert inn i IT. 

– Jenter blir rekruttert inn i teknologi på en rekke ulike måter. Dette må vi være bevisst på slik at vi kan jobbe med rekruttering på ulike måter, sier Corneliussen. 

Hun deler de ulike veiene frem til IT inn i følgende kategorier: Tidlig interesse, rekruttert på skolen, helt tilfeldig eller via en «strafferunde». Et overraskende stort antall av de norske kvinnene som Corneliussen har intervjuet sier det var helt tilfeldig eller etter først å ha gått en slags «strafferunde».

Forskeren ønsker å utdype hva hun mener med strafferunde: 

– Disse kvinnene har gjerne valgt en tradisjonell utdanning for kvinner, som samfunnsfag eller økonomi. Så oppdager de at de er interessert i IT. Noen av kvinnene oppgir at de da ikke har mulighet til å fordype seg så mye i IT som de ønsker, fordi de allerede har flere års utdanning bak seg. For noen av kvinnene ble forsinkelsen inn i IT som en strafferunde. Hvis disse kvinnene hadde visst mer om IT tidligere, kunne de valgt dette fra begynnelsen, sier Corneliussen.

«Guttefag»

Noen få av de norske kvinnene har blitt rekruttert via rekrutteringskampanjer. Derimot er det ingen av de norske kvinnene som forteller at de hadde blitt oppmuntret til å studere IT fordi det var en passende utdanning for kvinner. Dette var ulikt tre av kvinnene som vektla nettopp dette: alle disse var født og oppvokst i andre land enn Norge. 

Seks rekrutterings­tips fra forskeren

  • Ikke undervurder unge kvinners fascinasjon for teknologi, men ikke overvurder deres innsikt.

  • Ikke undervurder effekten av å invitere, oppmuntre og støtte kvinner til å bli kjent med IT.

  • Å ikke gjøre noe annerledes enn før vil ikke føre til forandring.

  • Å behandle kjønnene helt likt (å være «kjønnsblind») vil ofte bety at kjønnsdiskriminerende praksis kan fortsette uoppdaget.

  • Å hevde at det ikke er kvinner som søker på IT-jobber tyder på at du ikke har søkt der hvor kvinner er.

  • Å hevde at det er andres jobb å gjøre jenter og kvinner interessert i IT er sant, men det er også ditt (og alles) ansvar.

– Disse kvinnene var gode i matematikk og ble oppmuntret til å søke seg til en teknologisk utdannelse. De fikk høre at dette var en god utdannelse som passet for kvinner som var gode i matematikk. Dette fikk ingen av de kvinnene i utvalget som var oppvokst i Norge høre, sier Corneliussen. 

Intervjuene med kvinnene viser at høyere IT-utdanning i Norge fortsatt blir assosiert med menn. 

– Dette gjør at jenter har for få forbilder, og at skolen kan gjøre mer for å vekke teknologiinteressen hos jenter, mener forskeren, som mener dette er et paradoks.

– Må forskjellsbehandle

– Fordi vi assosierer IT med gutter, så blir gjerne ikke jenter oppfattet som interesserte i IT hvis ikke de eksplisitt gir uttrykk for dette. Paradokset som oppstår da, er at jenter i mindre grad blir invitert til å lære om IT, og dermed fortsetter jentene å se IT som et «guttefag». Den mest spennende gruppen kvinner jeg møtte i studiene, var imidlertid de som aldri hadde forestilt seg at de skulle studere IT. Denne gruppen klarer vi ikke å nå hvis vi ikke er mer aktiv med å oppmuntre og invitere jenter. 

Forskeren mener et av de største problemene når det gjelder rekruttering av jenter er at mange ikke vet hva IT og teknologi er, og ikke får nok innsikt i dette på skolen. Hun er samtidig positiv til at det kan endres. 

– Dersom kjønnsforskjell er utgangspunktet, må vi forskjellsbehandle kjønnene slik at jenter og gutter får lik mulighet til å bli kjent med IT, mener Corneliussen. 

Oppfordring til foreldre, lærere og bedrifter 

– Vi må alle ta ansvar. Både foreldre og lærere må være heiagjeng, og bedrifter må vise frem gode forbilder for jenter som ligner på dem selv, sier Corneliussen. 

Hvis alle tar ansvar, har hun tro på fremtiden. 

– Jeg er veldig optimistisk. Det er mange ting vi ikke gjør i dag. Hvis skolen kan være litt mer systematisk med å inkludere jenter, bedrifter litt bedre på å skape mangfoldige bilder - og at vi alle ikke gir opp fordi vi tror jenter ikke er interesserte, så kan vi helt sikkert fange opp flere jenter, særlig av dem som aldri tenkte de skulle studere IT. 

Shifter har spurt fem kvinner som i dag jobber innen teknologi, om deres vei inn i teknologiens verden og hva de mener må gjøres for å rekruttere flere kvinner. 

Linn-cecilie Linnemann (to fra høyre) med tre av Katapult sine studentpraktikanter, Ibbie He (fra venstre) med MSc i Business Major Sustainable Finance, Noon Preeyatorn med Master of Science Business Intelligence, MEG, og Magdalena Borisova som er Data Science-student ved BI.

Linn-Cecilie Linnemann, CEO i Katapult-gruppen 

Hva var årsaken til at du ble interessert i teknologi?

– Jeg har alltid vært interessert i tall og matematikk, det var et av mine favorittfag på barneskolen. Da jeg var barn var jeg ikke så interessert i teknologi for teknologiens del, men mer for mulighetene det gir. 

Hva har du studert og jobbet som/med hittil i karrieren?

– Jeg studerte kommunikasjon og internasjonal politikk i England på tidlig 2000-tallet. Jobbet med kommunikasjon og salg i Dell Computers i tre år fra København og Oslo, før jeg startet opp det som i dag er Stem Agency. I 2014 startet Heidi Aven og jeg She Conference hvor formålet var å løfte kvinnelige rollemodeller, og sette fokus på «Diversity & Inclusion». Jeg startet også North Venture sammen med Heidi og Espen Halvorsen. De siste årene har jeg vært i Katapult.vc og siden i fjor ledet Katapult Gruppen. Katapult investerer i tidligfase teknologiselskaper i hele verden.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? 

– Her tror jeg det har mye å si at unge ser mulighetsrommet som ligger i teknologi. Det er litt det samme som finans, det handler til syvende og sist ikke bare om tall eller formler, men om å bygge selskaper, strukturer, produkter og løsninger. Vi må vise frem mulighetene og hvilken rolle teknologi har. Det er ikke kun matematikere som jobber med teknologi. 

Hege Fiskå, medgründer i Kakadu 

Hva var årsaken til at du ble interessert i teknologi?  

– Jeg har nok alltid vært interessert i data og teknologi, særlig i kombinasjon med det kreative. Det mest interessante med teknologi for meg er hvordan det kan brukes til alt fra å forenkle komplekse prosesser, til å kunne skape noe helt nytt som gjør verden lettere for oss. 

Hva har du studert og jobbet som/med hittil i karrieren? 

– Jeg er utdannet innen medier/kommunikasjon og markedsføring. I senere tid har jeg også tatt kortere studier i Digital markedsføring og Digitalt Innovasjonsarbeid. Før jeg valgte å bli gründer av Kakadu, jobbet jeg stort sett som grafisk designer og digital markedsfører i reklamebyråer, bortsett fra noen år som IT-assistent og grafisk designer i et petroleumsselskap.

Hvis du har studert teknologi, hva motiverte deg til å gjøre det? 

– Det som har motivert meg til å både studere og jobbe med digitale tjenester og teknologi, var mest av alt interessen for digitale prosesser og tjenester.Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? – Jeg tror i stor grad at det handler om å gjøre kvinner oppmerksom på hvilke muligheter en karriere innen teknologi gir. Ved å belyse at teknologifeltet er enormt bredt og handler om langt mer enn programmering og koding, så kan man nok trigge en større interesse hos mange kvinner.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? 

– Jeg tror i stor grad at det handler om å gjøre kvinner oppmerksom på hvilke muligheter en karriere innen teknologi gir. Ved å belyse at teknologifeltet er enormt bredt og handler om langt mer enn programmering og koding, så kan man nok trigge en større interesse hos mange kvinner.

Børrea Schau-Larsen, medgründer og CEO i Vilda

Hva var årsaken til at du ble interessert i teknologi? 

– Jeg har alltid vært interessert i hvordan teknologi driver samfunnsutviklingen. Etter studiene søkte jeg traineeprogrammet i Schibsted av to grunner: Jeg ville jobbe med nyheter og jeg ville være med på utviklingen av nye produkter og forretningsmodeller i et stort og fremoverlent selskap. 

Hva har du studert og jobbet som/med hittil i karrieren? 

– Jeg har studert politikk, samfunnsøkonomi og kunsthistorie. Før jeg ble techgründer, jobbet jeg ti år i Schibsted News Media. Der ledet jeg produktutviklingen for VG, Aftenposten, BT, Aftonbladet og Svenska Dagbladet og utviklingen av en felles redaksjonell teknologiplattform. Jeg har også jobbet som journalist i DN og VG.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? 

– Jeg tror det er viktig å synliggjøre mulighetene og bredden innen tech. Har du lyst til å være med og løse viktige samfunnsutfordringer, og skape nye tjenester eller produkter som kan spille en stor rolle i folk sine liv sammen med dyktige folk fra ulike fagfelt, da er teknologifeltet spennende. Jeg var nylig på et seminar hos et techselskap i Bergen hvor lederen stolt viste frem at de hadde investert i interiør for å tiltrekke flere kvinner, det tror jeg i alle fall ikke er løsningen.

Vibeke Gwendoline Fængsrud, gründer og CEO i House of Math

Hva var årsaken til at du ble interessert i teknologi?  

– Jeg ble nok aldri direkte interessert i teknologi, men har alltid vært nysgjerrig på hvorfor ting er som de er. Jeg er verdensmester på å stille spørsmål, så interessen er nok kommet som et resultat av det. Jeg har stilt spørsmål så lenge jeg kan huske.

Hva har du studert og jobbet som/med hittil i karrieren? 

– Jeg har en lektorgrad i matematikk og fysikk med master i matematisk finans, en bachelorgrad i international business and leadership, Stanford Executive Program, samt Advanced Board Certification. Jeg begynte å jobbe som 15-åring i en gullsmed som selger. Deretter begynte jeg med annonsesalg. De siste 20 årene har jeg jobbet med matematikk som lærer, forfatter, foredragsholder og nå techgründer, samt med ledelse gjennom noterte og unoterte styrer, og mitt eget executive team. 

– Hvis du har studert teknologi, hva motiverte deg til å gjøre det? 

– Matte var det eneste jeg hadde lyst til å studere. Det var liksom ikke noe valg det der. Alle sa matte var så vanskelig. Sååå vanskelig kan det jo ikke være, millioner av mennesker er dødsgode på det. Så hvorfor kunne ikke jeg bli det også?! Jeg liker å få til ting folk mener er vanskelig. Dessuten er matematikken det vakreste som finnes. Ingenting gir ro i sjelen som å gjøre matte.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? 

– Fjerne den sosiale aksepten med å ikke ta like stor del i arbeidslivet som menn. Når vi må stå like sterkt til ansvar for økonomien i en familie som menn føler på, så tror jeg også valgene blir noe annerledes. Jeg er dog ikke tilhenger av likt utfall, men kjemper for like muligheter.

Anne Lise Waal, medgründer og CPO i Aiba 

Hva var årsaken til at du ble interessert i teknologi? 

– Jeg var heldig og ble «dyttet på» teknologi hjemme. Jeg var 4 år da jeg fikk min første spillkonsoll og da jeg noen år etter fikk min første PC, en Commodore64, var løpet kjørt.

Hva har du studert og jobbet som/med hittil i karrieren? 

– Jeg er utdannet sivilingeniør i Datateknikk. Jeg har jobbet med spillteknologi hele karrieren min. De siste 10 årene har jeg vært med å bygge opp vekstselskapet Attensi, hovedsaklig som teknologidirektør. Nå jobber jeg i oppstartsselskapet Aiba. Vi bygger en AI-plattform for å beskytte barn og unge i onlinespill og sosiale medier.

Hvis du har studert teknologi, hva motiverte deg til å gjøre det? 

– Jeg likte realfag og syntes teknologi var veldig spennende. Jeg gikk på videregående da internett ble allemannseie, og ble veldig fort fascinert av alle mulighetene det ga. Jeg hadde lyst til å lære mer om hvordan alt dette hang sammen og få muligheten til å være med på utvklingen.

Hva er det viktigste vi må gjøre for å rekruttere flere kvinner til å studere og jobbe med teknologi? 

– Vi må starte tidlig! Det holder ikke at programmering er en og annen time eller valgfag i barne- og ungdomsskolen, det må inn som fag! Vi må sørge for at de unge ikke bare blir konsumenter, men faktisk produsenter av teknologien de bruker hver dag. I tillegg må vi synliggjøre rollemodeller og arbeidsplasser som appellerer til alle. Utover det må vi bryte ned myten om at kun teknologiutdannede kan jobbe med teknologi. For å lage gode produkter trenger vi mangfold og ulike perspektiver, både i utdannelse og demografi!

Waal gjestet nylig Shifter sin podcast: Fra 3 til 150 millioner i gjentakende inntekt med Attensi