innlegg

«Kvinner rømmer investorselskapene - men slik kan vi snu trenden»

Kampen for likestilling er lang og krevende, og investeringsbransjen har dype røtter i ulikhet og fordommer som er vanskelige å bryte ned. Men det er ikke en tapt kamp, skriver Linn-Cecilie Linnemann i Katapult.

Til venstre det den generative AI-bildetjenesten Dall-E mener er en "ensom kvinne blant mannlige tech-investorer". Til høyre investortopp Linn-Cecilie Linnemann i Katapult.

På tross av økende antall kvinnestyrte VC-selskaper og innsats for å fremme likestilling i bransjen, forlater kvinnelige investorer VC-bransjen i Europa. En nylig publisert artikkel i Sifted kastet lys over denne (overraskende) trenden. Det er mye spekulasjon og teorier om hvorfor VC-selskaper ikke klarer å beholde kvinnelige ledere og ansatte. Rapporter viser at faktorer som spiller inn inkluderer manglende finansiell åpenhet innen organisasjoner, fordommer, begrenset mulighet for yrkesmessig utvikling for kvinner og lav tillit til kvinnelige gründere.

Da jeg tiltrådte stillingen som CEO her i Katapult Group, brakte jeg med meg et sterkt engasjement for diversitet og likestilling på arbeidsplassen, og spesielt i lederstillinger. Dette engasjementet har tidligere materialisert seg i det som nå er Europas største mangfold- og inkluderingskonferanse: SHE Conference. Så når jeg ser mine kvinnelige kolleger forlate bransjen – enten på grunn av åpen diskriminering eller mer subtile former for eksklusjon - syntes jeg det er oppriktig trist. Hva kan tallene fortelle oss i dag?Selv om det har vært forbedringer de siste tiårene, er fakta at menn fremdeles utgjør over 80 prosent av investeringsteamene i Norden. En rapport fra «European women in VC» og en 2020-rapport fra UV, avslørte at av 9,1 milliarder euro investert inn i nordiske oppstartsbedrifter, mottok de med kvinnelige grunnleggere bare 2,2 prosent av finansieringen, til tross for at de stod for over 6 prosent av avtalene. Dette tallet steg noe, til 11 prosent, for team med både menn og kvinner. Rapporten indikerte også at team med bare kvinnelige medlemmer mottok mellom en tredjedel og to tredjedeler av finansieringen sammenlignet med blandede eller mannlige team som utførte samme arbeid.

Kvinner blir derfor ikke bare sjeldnere tildelt finansiering, men også tildelt betydelig mindre beløp, sammenlignet med menn.Prosentandelene alene yter ikke rettferdighet til den betydelige forskjellen mellom menn og kvinner innen VC-finansiering. Kanskje er det mer presist å uttrykke det som følger:I perioden 2016-2019 mottok rene mannlige VC-team omtrent 8,1 milliarder euroi finansiering, team med blandet kjønn mottok 0,8 milliarder euro, og team med kun kvinner ble tildelt 0,2 milliarder euro.I en region som verdsetter likestilling, avslører disse tallene en stor avstand mellom ambisjon og realitet. (Du kan lese rapportene her og her).

En tapt kamp?

Når den negative trenden fortsetter, på tross av den økende globale innsatsen for inkludering, er det uunngåelig at kvinner vil slite med å oppnå lederstillinger som menn innehar? Mitt klare svar er: Nei. Kampen for likestilling er lang og krevende, og investeringsbransjen har dype røtter i ulikhet og fordommer som er vanskelige å bryte ned. Dette problemet strekker seg langt utover kjønn. Diskriminering og ekskludering eksisterer på tvers av sektorer vi investerer i, og mange av disse bransjene lider av ulikhet og dårlig representasjon.

For å utfordre ulikhet i VC-feltet, må vi gjøre det samme i bransjene der vi plasserer pengene og tilliten. Dette vil skape en gjensidig synergi som til slutt vil føre til et mer likestilt samfunn. Selv om dette målet kan virke ambisiøst, er jeg ikke i tvil om at vi kan oppnå det. 

Klar for seier

Jeg vil understreke at vi alle har en jobb å gjøre på dette området, og her hos Katapult jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre egne resultater for å bedre reflektere organisasjonens verdier. Selv om menn fortsatt er i flertall i våre investeringsteam, har våre tre siste senioransettelser vært kvinner. Vi jobber også kontinuerlig med vår rekrutteringsprosess og portefølje. For øyeblikket består vår portefølje av 30 prosentkvinnelige grunnleggere, medgrunnleggere og toppledere, og vi fortsetter å prioritere dette arbeidet på tvers av alle våre sektorer. Det er ikke nok å si at våre tall er bedre enn andre VC-selskaper. Vi ønsker en real refleksjon av likestilling og måler vår suksess etter hvor mye vi beveger oss mot dette målet.Katapult sin filosofi hevder at de beste investeringene er de som kan vedvare over tid. Kortsiktige mål mangler ikke bare ambisjon, men er et dårlig valg for de som investerer med oss. Hvis vi ignorerer behovene til store deler av befolkningen, blir målene våre faktisk veldig kortsiktige.

 

Selv om det kan høres ut som en klisjé, tror vi på alvor at å være bevisst på mangfold i virksomheten er avgjørende for langsiktig verdiskapning og suksess. Dette inkluderer også en grundig gjennomgang av hele rekrutteringsprosessen, slik artikkelen i Sifted understreker. Veien til suksess krever aktiv innsats. Den krever en langsiktig, informert, empatisk, entusiastisk og tydelig forpliktelse til oppgaven med å oppnå og også beholde mangfold.Jeg mener at vi må følge opp ord med handling, og utfordrer også andre selskaper til å gjøre det samme.

Linn-Cecilie Linnemann er CEO i Katapult Group og sluttet seg til selskapet i 2020, etter å ha grunnlagt kommunikasjonsbyrået Stem www.stem.no. Hun har bygget en 20 år lang karriere innen forretningsstrategi, posisjonering og kommunikasjon med internasjonale finans- og teknologigrupper. Hun har også gjennomført 12 direkte investeringer i nordiske teknologiselskaper gjennom North Venture og Linnemann Holding. Linn-Cecilie er medgrunnlegger av Europas største mangfold- og likestillingskonferanse, SHE (Social Human Equity) Conference.