Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) på Slottsplassen i spissen for den nye regjeringen etter statsråd på slottet.

Regjeringen avviser blankt at startups skal få slippe unna de nye deltidskravene

Regjeringen har foreslått flere endringer for å sikre flere heltidsjobber, og oppstartsbedrifter kan se langt etter særbehandling. Gründer frykter papirarbeid og økte kostnader.

Publisert

I forrige uke la den nye regjeringen Støre frem sin politiske plattform, Hurdalserklæringen. Der ble det som ventet varslet flere endringer i arbeidslivet.

Blant annet skal den generelle adgangen til å ha 15 prosent av staben i midlertidige stillinger i inntil 12 måneder fjernes.

I tillegg må arbeidsgivere dokumentere at det er behov for deltidsstillinger i stedet for heltidsposisjoner hver gang slike lyses ut.

Overfor Shifter har arbeidsrettsadvokat og partner i Kluge, Ole André Oftebro, sagt at endringene vil ha større betydning for oppstartsbedrifter enn det øvrige næringslivet.

– Oppstartsselskaper er i en særstilling, og det er klart at i den initielle fasen har det å minimere risiko mange sider, for å sikre finansiering, for å få realisert prosjektene, og maksimere sjansen for å lykkes. Så jeg vil tro at det vil være negativt for en del oppstartsvirksomheter, sier han.

Ingen unntak for startups

I Hurdalsplattformen står det også at regjeringen vil redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025.

«Ved nye reguleringer skal det som hovedregel vurderes om små selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak,» skrives det i kapittelet for innovasjon og gründerskap.

Det er likevel uaktuelt for regjeringen å gi oppstartsbedrifter unntak fra det foreslåtte dokumentasjonskravet for deltidsstillinger, får Shifter opplyst.

Nylig sa arbeids- og sosialminister Hadia Tajik til VG at bestemmelsene skal gjelde «alle sektorer». Overfor Shifter bekrefter statssekretær Maria Walberg i Arbeidsdepartementet at endringene også vil gjelde oppstartsbedrifter.

Det er derimot ikke klart hvilken dokumentasjon som skal kreves, forteller hun. Regjeringen ser nå på «ulike innretninger», skriver Walberg i en epost, og vil komme tilbake til dette.

– En overgang til mer faste og hele stillinger vil i enkelte bransjer kreve en kulturendring, som er en viktig grunn til at vi ønsker denne endringen. Der det er et reelt behov for midlertidig ansettelse og deltidsstillinger vil det fortsatt være anledning til det, skriver statssekretæren.

Ja til rettferdighet, nei til ekstrakost

Gründer Lars Syse Christiansen, som var med å starte solcelleselskapet Otovo og nå driver lagerstartupen Wanda, mener det generelt er positivt at driverne bak den såkalte gig-økonomien blir regulert.

– Et rettferdig arbeidsliv er utrolig viktig. Men man må unngå kostnadsdrivende rapporting, advarer han.

Det bør derfor tas hensyn til forskjellene mellom oppstartsselskaper og det etablerte næringslivet når bestemmelsene om deltid etter hvert blir lagt frem for Stortinget, mener han.

Wanda har selv flere deltidsansatte, og dette er en naturlig del av den typen virksomhet, ifølge gründeren.

– For startups og tidligfaseselskap er adgang til å inngå prosjektstillinger sentralt, sier han.

Frykter papirarbeid

Særlig tror han dokumentasjonskravet knyttet til deltidsstillinger kan medføre unødvendig store mengder papirarbeid. Det hadde vært mer fornuftig å styre det inn mot enkelte utsatte bransjer, mener han.

– Deltid er en viktig og helt naturlig del av de fleste bedrifters hverdag innenfor mange bransjer - og er ikke det samme som midlertidighet. Deltid er også viktig for mange yrkesgrupper - for eksempel studenter, sier han.

– Det fremstår som unødvendig, tidkrevende og ikke forenklende å skulle dokumentere behov for deltid i hvert enkelt tilfelle.