Ap-leder Jonas Gahr Stre t.v. og leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.

Dette sier den nye regjeringsplattformen om gründerskap og innovasjon

Opsjonsbeskatning og nordisk tech-hub blant den påtroppende regjeringens prioriteringer.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har satt av et eget kapittel i den nye regjeringsplattformen, Hurdalsplattformen, til «innovasjon, forenkling og gründerskap».

Der skriver de blant annet at politikken må «gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi, særlig innen lav- og nullutslippsløsninger, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer og tingenes internett.»

Det pekes også på at Norge er ledende på mange teknologiområder, uten at dette nødvendigvis har gitt skalering og utprøving av løsninger her til lands.

Ap og Sp mener derfor at staten må legge til rette for at flere norske vekstbedrifter kan lykkes, gjennom kapital og infrastruktur.

«Det må i tillegg være enklest mulig for bedrifter å forholde seg til det offentlige, enten det gjelder rapporteringskrav, regelverk eller virkemiddelapparatet,» står det i dokumentet.

Blant de konkrete sakene som løftes frem, inngår opsjonsbeskatningen. Den avtroppende regjeringen foreslo i sitt siste statsbudsjett å innføre en helt ny opsjonsordning, som oppstartsmiljøet har applaudert.

Ap og Sp vil også fortsette den påbegynte evalueringen av virkemiddelapparatet, inkludert Argentum og Investinor, for å sikre at vekstbedrifter har tilgang på kapital i en tidlig fase.

I tillegg vil den nye regjeringen ta initiativ til en nordisk hub for globale digitale miljøer, for å bidra til utvalgte bærekraftsmål. Tidligere har Arbeiderpartiet ment at et eventuelt gründervisum bør være en del av en felles nordisk satsing.

Hurdalsplattformens 11 punkter om gründerskap

Tospannet Ap og Sp har fått følgende 11 punkter ned på papiret, som de vil prioritere:

 • Redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Ved nye reguleringer skal det som hovedregel vurderes om små selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak.
 • Samordne offentlige tilsyn og rapportering.
 • Gjennomgå det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering.
 • Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.
 • Se på opsjonsbeskatningen med mål om at flere ansatte kan ta del i verdiskapingen i oppstarts- og vekstbedrifter.
 • Legge til rette for at flere vekstbedrifter har tilgang på inkubatorer, næringshager og næringsklynger.
 • Evaluere virkemiddelapparatet, herunder Argentum og Investinor, for å sikre at vekstbedrifter har tilgang på kapital i en tidlig fase.
 • Utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.
 • Avklare nødvendige reguleringer for nye næringer på et tidlig tidspunkt.
 • Redusere behandlingstiden for offentlige tillatelser til næringslivet.
 • Ta initiativ til en nordisk hub for globale digitale miljøer for å bidra til utvalgte bærekraftsmål.