5 investorer om 2022

Proventure-toppen frykter redusert kapitaltilgang for startups

– Vi kommer nok til å se høy volatilitet i kapitalmarkedet, ubalanse i arbeidsmarkedet, og i leverandørkjedene, sier, Tom Arnøy, senior partner i Proventure.

Tom Arnøy i Zedge.
Publisert Sist oppdatert

Sammen med utvalgte norske tidligfase-investorer kaster Shifter hver dag i romjula et blikk tilbake på venture-året vi har lagt bak oss, og tar en titt inn i krystallkula for å finne ut hva som kommer til å prege det neste!

I løpet av året ledet Proventure sammen med Obos an en kapitalforhøyelse i logistikkstartupen Wanda.

Bli bedre kjent med Proventure ved å søke dem opp i Shifters investordatabase!

– Hva er det viktigste som skjedde innen (norsk) venture i år?

– Vi har i 2021 sett flere rekordstore transaksjoner ledet av internasjonale aktører. Dette har vi jo ventet på, selv om det er litt tilfeldig at «gjennombruddet» skjedde i år. Norge sin posisjon innen blant annet ressurseffektivitet, digitalisering og fornybar energi vil drive frem nye forretningsmodeller og en bølge av nye lovende selskaper. Utenlandsk vekstkapital vil følge utviklingen i større grad enn hva vi har erfart tidligere.

– Hva er din spådom for VC-året 2022?

– Vi frykter at usikkerheten i kapitalmarkedet og redusert inntjeningsevne vil føre til redusert kapitaltilgang for startups. For VC betyr dette blant annet økt risiko relatert til fremtidig finansiering av porteføljeselskaper. Vi tror at dette kan føre til at flere VCer ønsker å redusere risiko ved å allokere mer penger til eksisterende portefølje, og at investeringstakten i nye selskaper går ned i en periode. Mange VC-er i Norge har heldigvis mye tørt krutt igjen og de som har allerede har backing fra VC-er står godt, fordi det allerede er allokert kapital til oppfølgingsinvesteringer.

– Vi forventer at bølgen med nyetableringer fortsetter, men reduksjoner i offentlige støtteordninger og mindre såkorn-kapital, vil trolig gjøre det vanskeligere å finansiere selskapene frem til markedsvalidering og inntekt. Vi forventer dessverre også en økning i startups som får erfare «verdifellen» i praksis.

– Pek på en trend som kommer til å påvirke bransjen neste år, på godt eller vondt.

– Volatilitet og ubalanse vil i økende grad påvirke oss – på godt og vondt. Vi kommer nok til å se høy volatilitet i kapitalmarkedet, ubalanse i arbeidsmarkedet, og i leverandørkjedene. Tilbud, etterspørsel og pris vil være i ubalanse. Selv om dette byr på mange utfordringer, vil det også gi muligheter for innovative entreprenører som ser hvordan denne dynamikken kan utnyttes. Norge blir trolig et av de bedre stedene å være i 2022, både for gründere og VC-er.