Ane Nordahl fra familiekontoret Grafo og Aino Kristin Olaisen, majoritetseier og styreleder i Nord-Norges største oppdretter Nova Sea.
Ane Nordahl fra familiekontoret Grafo og Aino Kristin Olaisen, majoritetseier og styreleder i Nord-Norges største oppdretter Nova Sea.

Planlegger nytt startup-fond på 800 millioner

Pengene skal investeres i gode ideer, startups og scaleups knyttet til typisk nordnorske næringer, forteller Aino Kristin Olaisen og Ane Nordahl.

Publisert Sist oppdatert

– Med et såpass stort fond er det vekstbedrifter vi skal fokuserer på. Men vi ønsker et bredt mandat for være med på spennende muligheter. Det vil absolutt være kapital, ressurser og et ønske å investerer også i tidligfase, sier Ane Nordahl Carlsen.

Sammen med flere av Nord-Norges mest profilerte næringslivsledere har hun tatt initiativ til opprettelsen av Pilar Kapital.

Nordahl Carlsen jobber til vanlig i familieselskapet Grafo AS, som ble startet av faren, barnehage-gründer Even Carlsen, etter at han solgte seg ut i 2016.

Da Nordahl Carlsen kom inn i Grafo, var en av de første tingene hun gjorde å få selskapet til å bli mer eksponert mot startup-miljøet. Pilar Kapital er en forlengelse av dette arbeidet.

Investeringsselskapet har som mål å investere i selskaper som skal være med på å løfte Nord-Norge som region. Bærekraft og det grønne skiftet er den røde tråden i alt Pilar Kapital skal investere i.

Vil matche statens millionsum

Pilar Kapital ble startet som et svar på regjeringens mål om å satse mer på Nord-Norge.

I forbindelse med Nordområdemeldingen høsten 2020, ble det kjent at regjeringen ønsker å etablere et investeringsfond i Nord-Norge.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, behandlet av Stortinget i juni 2021, ble det besluttet at staten skal bidra med 200 millioner i første fase, men at man åpner for ytterligere 200 millioner, altså 400 millioner totalt.

Dette er de ti investorene i Pilar Kapital

 • Brynjar Forbergskog, Brønnøysund
 • Aino Olaisen, Lovund
 • Tord Kolstad, Bodø
 • Ingri Sivertsen, Steigen
 • Ane Nordahl Carlsen, Lofoten/Oslo
 • Roger og Kristian Adolfsen, Andøya/Oslo
 • Maria Olaisen, Lovund
 • Jørn Eidissen, Bodø/Andøya
 • Michal Meyer Nilssen, Bodø/Risøyhamn
 • Roar Dons, Tromsø
 • Per Aronsen, Honningsvåg/Tromsø

Men staten forutsetter at midlene skal matches med private aktører. Dette har vært gjort før i nord, uten at det lykkes å skaffe private midler.

Denne gangen har en gruppe private investorer gått sammen for å se på mulighetene for å få realisert fondet, med nordnorsk forvalterskap.

Til sammen ti investorer, blant dem noen av Nord-Norges rikeste, har dannet Pilar Kapital for å se på mulighetene.

Kapitalkrevende industrier i Nord

I tillegg til Ane Nordahl Carlsen er Aino Kristin Olaisen blant de ti som er primus motor bak Pilar Kapital.

Nord-Norge har naturgitte fordeler som de mener det er store mulighet for å utvikle videre. Mangel på kapital mener de har vært det mest prekære.

– Typiske industrier som er sentrale i regionen, som havbruk og energi, er ekstremt kapitalkrevende. Det er ofte store summer som trengs før man i det hele tatt kan snakke om et MVP. Da har selskapene for lengst måtte dra til investorer i Oslo eller utlandet, sier Aino Kristin Olaisen.

Hun er største eier i oppdrettsselskapet Nova Sea. Det er ikke nødvendigvis negativt at gründere i Nord-Norge får investorer fra andre landsdeler eller land når de kommer til en vekstfase, påpeker hun, men mener at å ha et lokalt forankret investeringsmiljø er viktig for å virkelig sette fart på mer utvikling i Nord-Norge.

– Det er alltid en fordel å være tett på når man vil videreutvikle en region. Aktører som er lokalt forankret, vil gjøre at ringvirkningene blir mye større. Vi håper jo at ved å investere stort i bedrifter, gründere og teknologi vil det skape en ny vår i de to nordligste fylkene, sier Olaisen.

– En ting er verdiskapningen det kan gi. En annen like viktig ting er å skape flere spennende arbeidsplasser, som igjen vil øke attraktiviteten til regionene for folk. Nord-Norge er flott og har mange fantastiske muligheter. Å øke antallet spennende arbeidsplasser er avgjørende for å tiltrekke seg flere smarte hoder, sier Nordahl Carlsen.

Holder pengesummene kort til brystet enn så lenge

Hvor mye Nordahl, Olaisen, eller noen av de andre investorene i Pilar har satt av så langt, vil de ikke si. Men alle har bidratt med en soft commitment, forteller Olaisen.

Om de nåværende ti investorene har midler til å legge 400 millioner på bordet for å utløse tilsvarende sum fra staten, vil de heller ikke svare på.

De forteller derimot at de gjerne vil ha med flere investorer.

– For å reise et så stort fond, trenger vi at flere deltar og trekker i samme retning, sier Olaisen.

Det er til syvende og sist regjeringen, gjennom Investinor, som bestemmer om pengens skal utløses og eventuelt til hvem.

Olaisen og Nordahl Carlsen sier at de nå har kommet så langt, og er så motivert for å utvikle gründerskap i Nord-Norge, at de vil fortsette uansett utfall.

– Det er ikke hver dag man har muligheten til å doble kapitalen. Det er klart når man har muligheten til å være med på slikt, må man svare. Vi er optimistiske på at dette skal gå vår vei.

– Men vårt mål er uansett at dette er starten på et forvaltermiljø i Nord-Norge, som vil gi ringvirkninger ikke bare i Nord, men også i resten av landet og verden, sier Olaisen og legger til at de allerede har et mottaksapparat for å både gründere og investorer som vil vite mer Pilar Kapital.

Powered by Labrador CMS