Næringsminister Iselin Nybø (V).

Foreslår nytt investeringsfond i Nord-Norge på minst 400 millioner kroner

Regjeringen vil danne et nytt investeringsfond med en kombinasjon av offentlig og privat kapital.

Publisert

Regjeringen foreslår å sette av 200 millioner kroner til et nytt fond med statlig og privat kapital, for å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i Nord-Norge.

– Regjeringen vil bidra til at nordnorsk næringsliv kan ytterligere realisere sitt potensial for bærekraftig verdiskaping i årene framover. Lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemeldingen.

– Dette skal være et fond som er eksperter på å finne de gode prosjektene i Nord-Norge. De siste årene har det gått bra i oppdrettsnæringen og fiskeriene, derfor håper vi at det er mulig å få private investorer for å gi fart til fondet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner. Det foreslås at staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen.

Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene, foreslår regjeringen.

Samtidig foreslås det at Investinor får oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet.

Forvalteren skal selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres.

Næringsministeren planlegger nå et innspillsmøte med relevante aktører, blant annet for å få innspill til hvilke kriterier som skal vektlegges når fondets forvalter skal velges samt innretning og mandat på fondet.

– Vi har stor tro på at det finnes kompetanse og kapital i nord som kan dra nytte av tiltaket. Når de statlige midlene har utløst privat kapital på samme nivå, vil regjeringen vurdere å øke statens bidrag til fondet med ytterligere 200 millioner kroner, sier Nybø.