Sintef og CoFounder lanserer akselerator for utvikling av nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge. Her i samtale med porteføljeselskapene Nisonic og SonoClear i en typisk "Trykktank"-situasjon. F.h Morten Frøseth (Partner, CoFounder), Arved Anhalt (Nisonic), Alma Åslund (SonoClear), Dag Marius Brurok (Nisonic), Vilde Kvarberg (forretningsutvikler CoFounder).

CoFounder og Sintef girer opp satsingen i Nord-Norge: Starter industri-akselerator

To investeringer i nord har gitt mersmak. Nytt initiativ skal sørge for at flere nye tech-selskaper spinnes ut av etablert industri.

Publisert Sist oppdatert

I januar antydet CoFounder en større satsing i Nord-Norge, og i løpet av våren har investeringsselskapet fulgt opp med to investeringer: Trondheim-bedriften er nå på eiersiden i Probotic fra Narvik, som er rettet mot autonom vasking av nøter i havbruksmerder, samt AlumatIQ i Mosjøen, som skal lage en anodeskifterobot.

Nå tråkker CoFounder enda hardere på gassen etablerer sammen med Sintef akseleratorprogrammet Trykktank, som skal sørge for at flere ideer spinnes ut av etablerte bedrifter og realiseres i Nord-Norge.

– Vi synes dette er et spennende konsept hvor investor- og teknologikompetanse møter industrielle utfordringer og ideer til løsninger, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i Sintef Industri.

– Vi ønsker at Sintef skal bidra aktivt i prosessen med bred teknologisk kunnskap om teknologi, og dermed hjelpe bedriftene til å bygge varige konkurransefortrinn som er nødvendig for å lykkes internasjonalt, sier Jan Biti, partner i CoFounder, og legger til at investeringsselskapet blir ansvarlig for for forretningsutvikling og prosessledelse.

Trykktank er et akselerator-konsept som ble utviklet tidlig på 90-tallet, og legger opp til at selskaper gjennom en intensiv prosess videreutvikler ideer både teknologisk og kommersielt i tverrfaglige team.

Første program skal gjennomføres høsten 2020, i samarbeid med industriklyngen Arctic Cluster Team i Helgeland. 4-5 forretningsideer fra medlemsbedriftene skal plukkes ut og videreutvikles.

– Dette kan være kimen til nyetableringer eller nye forretningsområder i eksisterende virksomheter, sier Monica Paulsen, klyngeleder i Arctic Cluster Team.

Basert på erfaringene fra den første prosessen, vil Sintef og CoFounder vurdere å kjøre flere lignende prosesser i Nord-Norge mot tilsvarende klynger, eksempelvis mot fiskeri og havbrukssektoren.