investor

Partnerene i Askeladden & Co med million-utbytte etter Dr. Dropin-salg

Overskudd og pengedryss over eierne i Askeladden & Co i 2022.

Managing partner i Askeladden & Co, Martin Schütt
Managing partner i Askeladden & Co, Martin Schütt
Publisert Sist oppdatert

Startup-studioet Askeladden & Co, som har pumpet ut titalls nye startups de siste årene, blant annet legetjensten Dr. Dropin, massasjekjeden Squeeze, begravelsesbyrået Verd og et føreløpig navnløst nytt SaaS-selskap

Totalt er de involvert i 20 selskaper for tiden. Veksten har gjort at konsernet så behov for å gjøre en intern omstrukturering i fjor. Da gruppen hentet inn 158 millioner kroner i vekstkapital (penger som kom inn i år), stod et ferskt morselskap for transaksjonen. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

I årsresultatet fra dette selskapet går det frem at konsernet Askeladden hadde et veldig godt år i fjor. 

Tok inn 23 millioner i honorarer og rådgivning

Totale inntekter i dette selskapet landet på 116 millioner kroner i 2022. Av dette kom 25,5 millioner fra driften i de mange selskapene i porteføljen. 

Askeladden tok blant annet inn 23 millioner i honorarer og rådgivning, mens 1,9 millioner var leieinntekter. 

Managing partner Martin Schütt forteller at Askeladden & Co ikke tar løpende honorarer fra porteføljeselskapene, men et engangshonorar ved oppstart. 

– I tillegg fakturerer på timebasis når selskapene bruker fagekspertisen vår innen finans, teknologi, HR, markedsføring og slike ting, sier han.

Resten, på 90,98 millioner kroner, var finansinntekter. Av dette var 18,1 millioner i konserninterne overføringer, 819.000 i renteinntekter og 72 millioner positiv verdijustering av porteføljeselskapene.

En milliard kroner i verdier 

I årsrapporten heter det at hovedårsaken til at bunnlinjen endte på 75,5 millioner var verdijusteringer på investeringene. 

Ved utgangen av 2022 ble disse anslått å ha en markedsverdi («fair value») på rundt en milliard kroner.

De største verdiene ligger i dag i holdingselskapene Askeladden & Co 1 (395 millioner kroner) og 6 (311 millioner kroner), med holdingselskap 2 på en tredjeplass (135 millioner kroner). Det er i det første selskapet at en betydelig del av eierskapet i Dr. Dropin, Verd og Squeeze ligger. 

Utbytte i skreppa 

Verdiene har i stor grad blitt reinvestert i nye startups, men nå viser regnskapene at det også er begynt å dryppe litt tilbake på eierne. 

Selv om Askeladden-gjengens første «hit» var en investering i frisørkjeden Cutters, er det kjent at selskapet kun har en liten posisjon igjen her. Og da venturefondene SHS Capital og Yabeo i 2022 kom inn i Dr. Dropin i en transaksjon som verdsette selskapet til 850 millioner kroner, solgte Askeladden seg ned.

Schütt bekrefter overfor Shifter at det ble solgt Dr. Dropin-aksjer for 45 millioner kroner.

Det gav rom for et utbytte på totalt 45 millioner kroner.  8,6 millioner - 10 øre per aksje- gikk fra morsselskapet til eierne i desember 2022, mens resten ble utbetalt direkte fra holdingselskapet.

– Kapitalen skal flyte tilbake til eierne. Det innebærer at vi betaler utbytte når vi gjør salg av aksjer eller får utbytte fra porteføljeselskapene, sier Schütt.

Ikke behov for likvide midler før neste år

Gruppen anser ifølge årsrapporten egen evne til å finansiere investeringene som god. Det skal ikke være behov for likvide midler før «langt inn i 2024». 

Nå er oppmerksomheten rettet mot selskapene i porteføljen, men på sikt er ambisjonen å øke utviklingstakten av nye konsepter - «enten det er i Norge eller i utlandet». 

De 9 partnerne, inkludert Schütt, sitter på om lag 75 prosent av aksjene i selskapet. Samlet tok partnerne ut 7,8 millioner kroner i lønn og sin del av utbytte på 7,7 millioner kroner fra morselskapet. 

Selskapene fortsatt i kraftig vekst

I en gjennomgang som Finansavisen gjorde i høst, gikk det frem at 17 av 18 Askeladden-selskaper i undersøkelsen hadde negativt driftsresultat. 

Martin Schütt pekte i saken på at selskapene har økt omsetningen fra 217 til 443 millioner kroner i første halvår 2023, og da var Dr. Dropin og Cutters utelatt fra undersøkelsen. 

Morselskapet i Dr. Dropin gikk fra 385 millioner i omsetning i 2021 til at Dr. Dropin-konsernet (etter omstrukturering der også) fikk en omsetning på rundt 300 millioner i 2022. Cutters omsatte for om lag det samme, opp fra 241 millioner kroner. 

Powered by Labrador CMS