Investor

Oljefondet og Sequoia hjørnesteinsinvestorer når «USAs Oda» børsnoteres

Nicolai Tangen og co vil gjerne investere mer i unoterte aksjer, nå satser de på en dagligvare-startup på vei mot børs.

Sjef i Norges Banks pensjonsfond utland, Nicolai Tangen.
Publisert

Mens Oda leverer dagligvarer bestilt på nett til dørstokker i Norge, er det Maplebear under navnet Instacart som gjør det i USA.

Instacart ble grunnlagt i 2012, ett år før Kolonial.no som senere skiftet navn til Oda. Selskapet rigger seg nå for børsnotering på Nasdaq og kunne med god timing vise til lønnsomhet i første halvår. 

I noteringsdokumentene sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, SEC, går det frem at selskapet tjente 242 millioner dollar på en omsetning på 1,5 milliarder dollar, en oppgang fra tapet på 74 millioner dollar på samme tid i fjor. 

De siste tolv månedene skal resultatet har vært på 744 millioner dollar, godt hjulpet av en skattemessig fordel på 358 millioner.

Totalt har Instacart hentet inn mer enn 20 milliarder kroner i venture-kapital og ble på det høyeste verdsatt til 39 milliarder dollar i 2021.

Oljefondet som hjørnesteinsinvestor

I noteringsdokumentene går det frem at det norske Oljefondet, NBIM, sammen med venturefondet Sequoia Capital og noen flere venturefond har oppgitt å være såkalte hjørnesteinsinvestorer i noteringen. 

Det innebærer at de har indikert et ønske, men ikke en forpliktelse, om å kjøpe aksjer for opp til et samlet beløp på 400 millioner dollar i noteringen. 

Sequoia Capital er en stor investor i Instacart, mens NBIM kjøper seg opp i de fleste børsnoterte selskaper.

I Norge var et knippe hjørnesteinsinvestorer svært aktive da en lang rekke med startups ble børsnotert på Euronext Growth. Mange av disse valgte å selge aksjene sine kort tid etter selve børsnoteringen, ofte med gevinst, ettersom de var sluppet inn på lavere prising enn selve andre. 

Vil investere i unoterte aksjer

Det er ikke første gang NBIM tar rollen som hjørnesteinsinvestor. I et brev til Finansdepartementet i august 2019, ett år før Nicolai Tangen ble utnevnt til ny leder, viser fondet til at mandatet for forvaltningen åpner for investeringer i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke børsnotering.

Den gangen hadde banken vurdert flere, men bare gjennomført en investering i slike selskaper. Det var i selskapet Delta Topco Ltd som hadde søkt børsnotering ved Singapore Stock Exchange i 2012. Børsnoteringen ble avlyst på grunn av «endrede markedsforhold», mens NBIM fortsatte som eier frem til 2017. Avkastningen ble i tråd med resten av markedet. Samtidig deltar NBIM ofte i offentlige emisjoner ved børsnoteringer.

I vår la styreleder og sentralbanksjef Ida Wolden Bache og fondssjef Nicolai Tangen frem argumenter for Stortinget om at fondets mandat bør utvides til å kunne investere mer i unoterte aksjer. En grunn skal være at mange selskaper allerede har vokst seg svært store innen de går på børs. En annen er at den enorme oppkjøpsfondsbransjen (private equity) har kommet i kapitalskvis, noe som kan gi fondet store muligheter. 

Finansdepartmentet har bedt Norges bank vurdere hvordan investeringer i unoterte aksjer bør gjennomføres, og det er ventet en anbefaling i desember.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.