Markedssjef Anna Dranovska, daglig leder Johan Ravn og medisinsk ansvarlig Markus Kreutzer Johnsen i Medsensio.
Markedssjef Anna Dranovska, daglig leder Johan Ravn og medisinsk ansvarlig Markus Kreutzer Johnsen i Medsensio.

Norske AI-gründere får 8 millioner fra EU til å lytte seg frem til koronasmitte på sykehjem

Medsensio fra Tromsø vil bruke et digitalt stetoskop og kunstig intelligens til å oppdage smitte tidlig.

Publisert

Det norske oppstartsselskapet er del av en gruppe selskaper som får 50 millioner kroner for å utvikle løsninger som bekjemper koronasmitte på sykehjem. Av disse pengene går 8 millioner til Medsensio.

AI-selskapet har i det stille forsket på hvordan et digitalt stetoskop kan avsløre diverse lungesykdommer, og ved hjelp av kunstig intelligens optimalisere behandlingen.

Selskapets teknologi vekker nå oppmerksomhet, ettersom mye tyder på at den også kan brukes i kampen mot koronasmitte blant sykehjemspasienter.

– Lungelyder er et viktig symptom på flere sykdommer, som for eksempel astma, kols og lungebetennelse. Vi er svært glade for at EU har sett til oss for å bidra til å begrense koronasmitten på sykehjem, sier daglig leder og gründer Johan Ravn til Shifter.

Digitalt stetoskop

Teknologien skal i første omgang brukes til å overvåke pasienter på sykehjem, og ta opp lungelyder over tid. Selve produktet kombinerer et digitalt stetoskop med flere sensorer (temperatur, puls og pustefrekvens), og viser resultatene og historikken til pasienten i en app.

Mangel på helsepersonell og ressurser til å oppdage luftveissymptomer er blant de viktigste årsakene til at koronatilfeller ikke blir avdekket tidlig nok, ifølge Ravn. Dette øker sannsynligheten for at sykdommen sprer seg innad i institusjoner som sykehjem, påpekes det.

– Analoge stetoskop er det i hovedsak legene som læres opp til å bruke, mens et smartere digitalt produkt vil gi sykepleiere og annet helsepersonell mulighet til å også følge med på pasientenes lunger, hevder Ravn.

Planen er også at produktet skal kunne brukes på å følge opp pasienter som har hatt viruset.

Henter kapital

Samarbeidspartnerne i EU-prosjektet er en sammensetning av internasjonale selskaper som er eksperter på områdene innen kunstig intelligens, hardware og distribusjon i marked. Helgeland sykehus er klinisk partner i Norge.

Ravn startet selskapet sammen med Anna Dravnovska i 2017, utfra et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø. Frem til nå eier gründerne og de ansatte 90 prosent av selskapet, mens TTOen Norinnova eier 10 prosent.

Algoritmene er foreløpig ikke CE-merket, og planen fremover er å få på plass dette, slik at man kan øke tempoet i kommersialiseringen. Det jobbes nå med en emisjon, for å hente ytterligere kapital til videre utvikling.

FAKTA OM EU-PROSJEKTET

Sanolla fra Israel og Medsensio fra Norge skal sammen utvikle AI-teknologien. Tyske Riester bidrar med utvikling og kommersialisering av medisinsk utstyr. Blant de kliniske partnerne er hjemmetjenesteleverandøren Natali fra Israel og Helgelandssykehuset fra Norge.

Powered by Labrador CMS