Daglig leder i WasteIQ, Tore Totland.

Norselab investerer 30 millioner kroner i norsk søppelteknologi

WasteIQ fikk toppscore på alle investeringskriteriene til vekstfondet. Sammen skal de jakte internasjonalt gigamarked.

Publisert

Det norske vekstfondet Norselab betaler 30 millioner kroner for i underkant av 30 prosent av aksjene i oppstartsbedriften WasteIQ.

– WasteIQ har et megapotensial både kommersielt og bærekraftsmessig, sier investeringssjef i Norselab, Yngve Tvedt.

Investeringsselskapet, som frontes av blant andre Aksel Lund Svindal og en rekke teknologiprofiler, investerer i bærekraftige, industrirelaterte teknologiselskaper.

WasteIQ ble startet i 2017, som et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) og startup-fabrikken New.

«Pay-as-you-throw»

Selskapet gjør det blant annet mulig å hente inn data om hvilken type avfall som kastes, hvor og når. Teknologien er pilotert flere steder, med overbevisende resultater.

– I dag er systemet slik at de fleste betaler i dyre dommer for å bli kvitt søpla si. Det er helt bak mål både miljømessig og økonomisk, sier Tvedt, og forteller at WasteIQ fikk toppscore på alle investeringskriteriene til vekstfondet.

Bergensregionen var først ute med digital sporing av søppel ved hjelp av denne teknologien. Der er det innført en ordning hvor innbyggerne får et visst antall poser til husholdningsavfall inkludert i grunngebyret hver måned. Registrerer systemet at man kaster mer enn disse, må man betale ekstra. Plast og papir er imidlertid gratis, og man får dermed et insentiv til å resirkulere.

I Bergen ble restavfallet redusert med ni prosent etter at løsningen ble innført, ifølge BIR. WasteIQ har også vist seg å være svært effektiv for å øke sorteringsgraden i næringsbygg. I et pilotprosjekt hos et kjøpesenter i Thon-gruppen reduserte enkelte leietakere mengden restavfall med opptil 80 prosent, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tvedt forteller at de nå vil jobbe langs tre akser med selskapet.

– Vi skal redusere mengden restavfall, og vi skal insentivere til bedre sortering. Men i tillegg skal vi strukturere, klassifisere og samle utsortert avfall. Når vi har oversikt over type, kvalitet, mengde og sted kan vi for alvor begynne å snakke om at søppel er en ressurs. Da åpner vi dørene for sirkulære verdikjeder i stor skala, sier han.

Investeringssjef i Norselab, Yngve Tvedt.

Pluss-prosjekt

I 2019 fikk WasteIQ 2,25 millioner kroner i miljøteknologistøtte fra Innovasjon Norge. Foruten det, har selskapet vært helfinansiert av BIR, samt av omsetningen som er generert.

Omsetningen i 2019 var på 3,6 millioner kroner. Det ga et positivt resultat på knappe 600.000 kroner. Tallene for fjoråret er ikke klare, men ifølge daglig leder Tore Totland ser de ganske like ut.

– Vi har drevet fornuftig, og gått med et lite overskudd. Men nå setter vi inn et ekstra gir. Dette er starten på neste fase, sier han.

Pengene som nå er hentet inn skal brukes til å bygge organisasjonen for videre vekst, forteller han.

– Det er enormt med muligheter, men vi har behov for mer folk. Vi har fått validert og testet løsningen, og bevist at det er et kjempestort behov.

Store internasjonale ambisjoner

Den neste fasen innebærer utrulling til flere byer i Norge, samt det Totland kaller en «soft launch» internasjonalt.

– Vi bruker Norge som en sandkasse. Her hjemme har vi kommet langt på avfallssiden, men i resten av verden er det et kjempeproblem.

Totland ser muligheter nær sagt overalt. Han viser til regulatoriske endringer i EU som vil være fordelaktig for selskapet, og mener ambisjonene i USA er ganske lik de i Europa.

Dessuten har selskapet allerede vært i diskusjon med flere afrikanske land, avslører han, og legger til at det også er «enormt fokus» på resirkulering i Asia.

– Så dette er en megatrend som skjer nå, sier Totland.

For å ta disse mulighetene, regner han med at selskapet trenger mer penger. Derfor ligger en ny kapitalinnhenting i planene. Det vil sannsynligvis skje i løpet av 12-18 måneder.