startup

Norges julegave til teknologi-gründeren: Et brev fra politiet om at han kastes ut av landet

Myndighetene ber Kyle Havlicek-McClenahan forlate landet før jul, selv om den amerikanske gründeren og molekylærbiologen nå oppfyller kravet som gjorde at han måtte ut.

Kyle HAvlicec-McClenahan startet opp eget selskap da han var en del av Antler-programmet, men nå tvinges han ut av Norge.
Publisert Sist oppdatert

Det har gått fem år siden amerikanske Kyle Havlicek-McClenahan på en internasjonal studentfestival intervjuet daværende statsminister Erna Solberg om hvordan hun skulle få smarte utlendinger til å komme til Trondheim i stedet for Silicon Valley, i den tro at det var norske myndigheters ønske.

– Hvor ironisk kan livet være, spør Kyle seg, når han hører på intervjuet nå i 2021.

I forrige uke kom brevet fra politiet som sier at han må komme seg ut av landet innen 21. desember. Det blir ingen jul i landet som han har brukt åtte år på å gjøre til sitt hjem. Det har Utlendingsnemnda bestemt, etter at amerikaneren anket vedtaket fra UDI tidligere i år.

Gründer og startupmentor

Shifter har tidligere skrevet om molekylærbiologen fra San Fransisco som både underveis og etter utdanningen på NTNU har engasjert seg i oppstartsmiljøet både i Trondheim og Oslo - blant annet i konferansen Technoport og Katapult-akseleratoren, samt som konsulent for flere tech-selskaper.

Da han gikk i gang med en ny startup i fjor, visste han lite om at det kunne bli begynnelsen på slutten for hans opphold her i landet.

Som mange andre gründere var han forsiktig med å ta ut lønn den første tiden, og koronapandemien satt en effektiv stopper for konsulentoppdragene han tidligere hadde hatt for å tjene til livets opphold. Det gjorde at han havnet under det såkalte underholdskravet på 254.000 kroner, inntekten som må til for at utlendinger utenfor EU og EØS-området kan fortsette å bli i landet.

Tidligere i år kom brevet fra UDI om at han hadde tjent for lite i 2020 til å kunne få forlenget oppholdstillatelsen.

Fikk nei

Da Shifter snakket med gründer Kyle Havlicek-McClenahan i høst, hadde han klaget vedtaket inn til Utlendingsnemnda, og han var forholdsvis optimistisk og trodde at Utlendingsnemnda skulle gjøre om vedtaket fra UDI.

Han hadde en avtale med oppstartsselskapet der han var en av gründerne, om å fakturere 260.000 kroner i året for jobben han gjorde. Utover året i år hadde dessuten inntektene fra konsulentvirksomheten tatt seg kraftig opp fra nedturen i koronaåret 2020. Kyle har videre sendt inn bilag i hele høst som viser at han har tjent i overkant av 345.000 kroner i år, godt over kravet fra myndighetene altså. Men Utlendingsnemnda rikket seg ikke:

“Klageren får ikke en tillatelse fordi det ikke er økonomisk grunnlag for driften.»

– Jeg vil gjerne vite hvordan jeg kan tjene 100,000 kroner over kravet for å få opphold, men likevel bli bortvist fra landet etter å ha bodd her i åtte år, sier Kyle Havlicek-McClenahan.

Mister inntektene

I stedet for å bruke tiden på å bygge sitt nye selskap, har mye av energien og tiden gått til å kjempe en kamp for å bli i Norge, landet han altså ser på som sitt hjemland.

Først brukte UDI tre måneder på å komme med avslaget. Etter at Kyle klaget på vedtaket, tok det ytterligere fem måneder før UDI kom med et nytt negativt svar. Med ytterligere ni måneder hos UNE har den totale prosessen tatt 19 måneder.

– Jeg fikk melding fra politiet om at jeg måtte reise ut av landet seneste tre dager før jul. Jeg tror ikke jeg har vært så lei meg på mange år, sier den amerikanske gründeren.

I tillegg blir han også utmeldt fra Folkeregisteret.

– Jeg kommer til å miste så å si alt, både bankkontoer, fastlegen min, osv, ja hele livet mitt. Vedtaket tar også fra meg det som er inntekten min i dag, i og med at jeg ikke får jobbe gjennom enkeltpersonsforetaket. Det er den eneste måten jeg kan tjene penger på nå.

Tøft for selskapet

Selve oppstartsselskapet til Kyle har for øvrig gått bra i den første fasen. Gründerne i Scales Technologies Inc har landet flere betalende pilotkunder i Norge, og det prestisjetunge Antler-programmet har også investert. Han og teamet var i høst godt i gang med en ny investeringsrunde, til tross for vanskelighetene til Kyle.

– Hvordan påvirker dette oppstartsselskapet ditt?

– Jeg aner ikke. Jeg har jo ikke lenger mulighet til å få lønn fra arbeidet mitt, med mindre jeg ber om å få en omgjøring i saken. Oppstartsselskapet kan fortsatt driftes, men hvis ikke jeg blir betalt for det, er jeg tvunget til å søke en heltidsstilling hos en norsk bedrift for å komme tilbake. Ironien er jo at dette skulle gjort livet mitt med tanke på opphold utrolig mye lettere.

Han priser seg lykkelig over at han og medgründerne har valgt å registrere selskapet i USA, ikke i Norge. Han hadde en dårlig magefølelse.

– Da vi startet, var jeg litt bekymret for at jeg ikke skulle få fornye oppholdet mitt, med tanke på hvor strenge UDI er, og at jeg hadde finansiert oppstarten ved å jobbe ved siden av. Hadde selskapet vært i Norge, ville jeg kanskje mistet muligheten til å drifte aksjeselskapet. Som sjef for selskapet ville det vært en krise for startupen.

– Nå sikter vi heller mot et norsk datterselskap for å ansette lokalt, men det tar jo tid. Heldigvis valgte vi USA, hvor alle kan drive et aksjeselskap, selv nordmenn, konstaterer han.

Spesiell sak

Advokat Dennis Obeng hos Advokatfirmaet KPU er den som har ført klageprosessen mot utlendingsmyndighetene. Han har blant annet bedt om at UNE gjør en konkret vurdering om det foreligger økonomisk grunnlag for driften nå fremover, i stedet for å bruke perioden da nedstengingen var på sitt mest omfattende i fjor og forrige vinter, som grunnlag.

– Når det vurderes om det foreligger økonomisk grunnlag for driften (underholdskravet), tas det utgangspunkt i at hoveddelen av pengene må komme fra selskapet til Kyle, svarer Obeng på om ikke konsulentinntektene er av betydning.

Han forteller at Kyle nå må søke på nytt om midlertidig oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. Det betyr samtidig at han må vente ytterligere tre år på en eventuelt permanent oppholdstillatelse.

– Det spesielle med denne saken er at Kyle ikke har vært, er eller sannsynligvis kommer til å være en belastning for den norske velferdsstaten, noe som er formålet med underholdskravet. Samtidig er det spesielt at det ikke er tatt hensyn til Covid-19, og dens konsekvenser. Jeg har ingen andre sammenlignbare caser, forteller Obeng.

Sliter på helsa

Kyle selv vet ikke helt hvordan han skal forholde seg til at han blir kastet ut.

– Jeg har ikke peiling. Nesten alt jeg eier finnes i en kjeller i Oslo som ikke kan hentes før slutten av januar på grunn av regelverket. Jeg besøker familien min frem til jul, men jeg aner ikke hva som skal skje etterpå — jeg har ikke noe fast sted å bo i USA.

Han forteller at det også har begynt å gå utover den mentale helsa.

– Jeg sliter med søvn og panikkanfall, men prøver å jobbe så godt jeg kan ut året. Enkeltpersonsforetaket mitt er den eneste måten jeg har å tjene penger. Jeg har mistet både helse- og reiseforsikringen min etter jeg fikk vedtaket, og er redd for å dra ut med tanke på pandemien og helsesystemet i USA.

Han forteller at han prøver å få enda flere konsulentoppdrag og andre avtaler utenfor oppstartsselskapet, for å kunne søke opphold på nytt og komme tilbake til Norge.

– Jeg må komme tilbake fordi Norge er mitt hjem, og jeg har kjempet hele mitt voksne liv for få å bli i landet. Jeg kommer tilbake, det eneste jeg mister er tid. Hvis ikke saken blir omgjort, skal det altså ta meg hele 11 sammenhengende år for å få permanent opphold og rundt 13 til sammen for å bli statsborger. Ifølge loven burde det ta henholdsvis 3 og 7 år.

UNE svarer

Avdelingsleder Terje Østraat i Utlendingsnemnda viser til at alle som søker om oppholdstillatelse i Norge må ha nok midler til å oppfylle underholdskravet, altså kunne klare seg selv.

– Da Kyle søkte om fornyet oppholdstillatelse, var dette på 254 036 kroner. UNE har i sitt vedtak vurdert alle opplysningene som Kyle og hans advokat har fremlagt. Basert på dette kom UNE frem til at han ikke hadde nok midler til å forsørge seg selv i Norge, forteller Østraat.

For selvstendige næringsdrivende skal underholdskravet være sikret gjennom næringsvirksomheten, påpekes det. I vurderingen av om vilkåret er oppfylt, ser UNE blant annet på opplysninger klageren selv har fremlagt. Dette kan være regnskap, budsjett, kontoutskrifter, inngåtte avtaler, intensjonsavtaler, tidligere omsetninger og lignende. I vedtaket mener Utlendingsnemnda at avtalen mellom oppstartsselskapet og Kyle som selvstendig næringsdrivende, på 260.000 kroner, ikke vil innebære en inntekt på over 254.036 kroner hvis man trekker fra driftsutgifter.

– Selv om korona-situasjonen har gjort det vanskelig for mange selvstendig næringsdrivende, inkludert Kyle, er det likevel et vilkår at utlendingen må oppfylle underholdskravet for den perioden han eller hun har søkt for. Dette gjelder for alle som søker om oppholdstillatelse i Norge, sier Østraat.

UNE har vurdert Kyle sin situasjon og inntekt frem til august i år, går det frem av vedtaket. Nemnda har ikke forholdt seg til inntektsøkningen utover året, men sluttet vedtaket basert på de åtte første månedene.

– Vi har nå blitt tilsendt nye opplysninger fra Kyle og hans advokat. Disse har vi ikke vurdert ennå.

For ordens skyld: Kyle Havlicek-McClenahan leverte som frilanser ukentlige engelske oppsummeringer av norske startup-nyheter til Shifter i perioden mars til juni 2019.