STATLIG KAPITAL

Nedtur for Investinor etter to rekordår

Investinor fikk i 2021 sitt tredje beste resultat før kostander siden oppstarten, men klarte ikke å overgå de to foregående årene.

Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.
Publisert Sist oppdatert

I fjor fikk det statlige investeringsselskapet Investinor en bruttoavkastning på 173,4 millioner kroner. Det er dårligere enn de to foregående årene, men fortsatt det tredje beste resultatet siden oppstarten.

Resultatet før skatt endte på 108,2 millioner kroner i 2021 mot 427,8 millioner kroner i 2020. Hovedforklaringen til endringen er ifølge Investinor store salgsgevinster i 4. kvartal 2020.

– 2021 var preget av rekordhøy aktivitet og solid avkastning, sier administrerende direktør Terje Eidesmo.

Investinor gjennomførte en transaksjon omtrent hver andre arbeidsdag, og var med på å tilføre porteføljeselskapene nesten fire milliarder kroner i frisk kapital i perioden.

– Vi er godt fornøyde med at vi bidrar til å skape verdier og bærekraftig omstilling i en krevende tid. Det er nå vi bygger morgendagens næringsliv, Eidesmo.

Investinor forvalter seks milliarder kroner som investeres på kommersielle vilkår i norske vekstselskaper gjennom direkteinvesteringer eller ulike fond. Ved utgangen av 4. kvartal 2021 består investeringsporteføljen av 79 selskaper og 15 fond.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at børsporteføljen trakk resultatet til Investinor ned. Det stemmer ikke. Polight og Cyviz veier opp for den negative utviklingen i den øvrige børsporteføljen.

Investinor i 2021

  • Investinor investerte for totalt 691 millioner kroner i 2021, fordelt på 36 selskaper innenfor direktemandatet og 29 fonds- og matcheinvesteringer.
  • Dette tilførte bedriftene totalt 3,87 milliarder kroner, hvorav 712 millioner kroner kom fra utenlandske investorer.
  • Investinors andel utgjorde i underkant av 18 prosent.

Nytt mandat ga oppsving

Investinor fikk så sent som våren 2020 ansvaret for det nye området fonds- og matcheinvesteringer. Dette har bidratt sterkt til fjorårsresultatet.

Av en tildeling på vel 1,3 milliarder kroner, er 525 millioner investert i fond eller direkte i selskaper sammen med private investorer, altså såkalte matcheinvesteringer.

Venturefondet Snö True North hadde sterkest utvikling av de unoterte eiendelene i fjor. Børsnoterte Polight steg imidlertid mest i verdi totalt sett.

Investinors netto avkastning i 2021, målt ved ROI (driftsresultat/investeringsporteføljen), var 2,5 prosent.

Børs-uro

Selv om et av de børsnoterte selskapene økte mest i verdi totalt sett, har flere av de øvrige noterte porteføljeselskapene gjort det mindre skarpt.

Investinor hadde i 2020 et børsrush av selskaper ut av porteføljen. Med unntak av Polight og Cyviz, som de siste 12 månedene har steget henholdsvis 96 prosent og 13 prosent, har de fleste selskapene hatt dårlig utvikling i samme periode.

  • Skiteknolgien til Canopy (tidligere Skitude) har ikke slått av blant investorer: Kursen er på 12 måneder ned 66 prosent.
  • Play Magnus er ned 56 prosent
  • Bergenbio er ned 45,3 prosent
  • Biotech-selskapet Exact Therapeutics er ned i underkant av 30 prosent

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at børsporteføljen trakk resultatet til Investinor ned. Det stemmer ikke. Polight og Cyviz veier opp for den negative utviklingen i den øvrige børsporteføljen.

Siden Investinor fikk mandatet for aktive direkteinvesteringer i 2008, er porteføljeselskaper tilført 14,7 milliarder kroner i ny kapital, hvorav 4,1 milliarder kroner (28,1 prosent) fra Investinor og 10,6 milliarder kroner (71,9 prosent) fra øvrige eiere.