Avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy står sentralt i det nye masterstudiet. Her fra en av labene på OsloMet. Foto: Olav-Johan Øye / OsloMet
Avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy står sentralt i det nye masterstudiet. Her fra en av labene på OsloMet. Foto: Olav-Johan Øye / OsloMet

Nå kan du ta mastergrad i smart mobilitet

– Det er avgjørende for det grønne skiftet å ta i bruk ny teknologi, sier professor John Östh ved OsloMet.

Publisert

Kompetanse i smart mobilitet og urban analyse er ifølge OsloMet etterspurt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Derfor etablerer de nå et masterstudium i smart mobilitet og urban analyse på Institutt for bygg- og energiteknikk.

– Nasjonal transportplan vil modernisere infrastruktur og utvikle tryggere, mer effektive og grønnere transportløsninger, og byggebransjen og myndighetene understreker behovet for planleggingskompetanse, sier professor John Östh ved Institutt for bygg- og energiteknikk, i en pressemelding.

– Det er også avgjørende for det grønne skiftet å ta i bruk ny teknologi, sier han.

Bærekraftig byframtid

Studentene på det nye masterstudiet skal videre få kunnskaper om historie, trender, problemer og muligheter innen arealbruk og transport.

De skal også lære om transport-etterspørsel, reiseatferd, arealbruk, transportpolitikk og planlegging, gatedesign og byrom, og hva det kan ha å si for en bærekraftig byframtid.

Studentene får også ferdigheter i bruk av ny teknologi på feltet, i tillegg til kunnskaper om innovasjon innen bærekraftig urban mobilitet.

– Satsingen på smart mobilitet og urban analyse kompletterer våre studieprogrammer ved å fokusere på planlegging, mobilitet og byutvikling, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.

Tverrfaglig perspektiv

Han forventer at det nye studiet vil gi økt forståelse hos kandidater fra alle studieprogrammer, om betydningen av at ingeniøroppgaver må løses i et tverrfaglig perspektiv for å tjene en bærekraftig byutvikling.

Beta Mobility-gründer Johan Høgåsen-Hallesby er også blant dem som mener mobilitet er en industri der nye produkter best blir til gjennom samarbeid og i allianse med andre selskaper i samme segment.

Les her hvordan han og flere startup-profiler nå skal få fart på ny mobilitet.

Powered by Labrador CMS