F.v. Johan Høgåsen-Hallesby, Øyvind Sævig og Liisa Anderson er gründerne bak og partnerne i Beta Mobility. Lars Christian Grødem-Olsen (t.h.) er selskapets første ansatte. Alle har bred bransjeerfaring med ny mobilitet. Henrik Hatlebrække (ikke i bildet) er styreleder i Beta Mobility.
F.v. Johan Høgåsen-Hallesby, Øyvind Sævig og Liisa Anderson er gründerne bak og partnerne i Beta Mobility. Lars Christian Grødem-Olsen (t.h.) er selskapets første ansatte. Alle har bred bransjeerfaring med ny mobilitet. Henrik Hatlebrække (ikke i bildet) er styreleder i Beta Mobility.

Fant suksessformel etter 200 møter: Slik skal profilene få fart på ny mobilitet sammen

– Vi er så glade i den «en person sitter og hacker prototype og får funding fra garasjen», at vi glemmer at selskaper også blir til på andre måter, sier Johan Høgåsen-Hallesby om Beta Mobility, seriegründerens nye storsatsing.

Publisert Sist oppdatert

Omtrent ett år etter hans overraskende Urban Sharing-exit, avslører gründer Johan Høgåsen-Hallesby resultatet av den likevel kalkulerte tenkepausen.

Allerede ved juletider i fjor startet drodlingen på Beta Mobility, et selskap som i høst lanseres som et europeisk konsulenthus og startupstudio for ny mobilitet.

Høgåsen-Hallesby har i prosjektet samlet Liisa Andersson, også en av gründerne bak Urban Sharing, Henrik Hatlebrekke, initiativtakeren til Mobilitylab, og Øyvind Sævig, nåværende leder av Startuplabs mobilitetsarena, under samme tak i Oslo.

Lars Christian Grødem-Olsen, som tidligere har jobbet med vekst i Tier Mobility, er også ansatt i det nye selskapet som offisielt vrir om tenningen 1. november i år.

– Det vi skal gjøre er basert på erfaringer vi alle sitter på. Det handler mye om at mobilitet har en litt høyere kompleksitet enn om du bare skal lage en app eller en digital tjeneste, sier Høgåsen-Hallesby og nevner noen faktorer, blant flere.

– Å rulle ut ting innenfor mobilitet krever at du forstår alt fra kjøretøysgodkjennelser, reguleringer i det europeiske markedet og dynamikken mellom de ulike verdikjedene. Du må ha en enorm dybdeforståelse, sier han.

Johan Høgåsen-Hallesby, en av frontfigurene i den norske mobilitetsrevolusjonen, blant annet gjennom Urban Sharing.
Johan Høgåsen-Hallesby, en av frontfigurene i den norske mobilitetsrevolusjonen, blant annet gjennom Urban Sharing.

Den perfekte modellen

Høgåsen-Hallesby sier han har hatt mellom 150 og 200 møter det siste året, herunder med norske så vel som utlandske aktører, for å finne svar på hvilken modell som kan være den mest hensiktsmessige for å bygge fremtidens mobilitet.

– Vi har gjort det man alltid bør gjøre; snakket med mange folk som har gjort det samme, og funnet ut hva de ville gjort annerledes. En klassisk research, sier han.

– Vi har også sett på mulighetene for å bygge et fond, men da fått tilbakemeldinger på at det allerede finnes kapital. Det finnes derimot ikke et spesialisert miljø på mobilitet, som samler initiativ og skaper nye ting ut ifra det, sier gründeren.

Han understreker at det er mange som har forsøkt å lage et konsulentselskap og startupstudio i parallell. Det unike ved Beta Mobility er imidlertid at de går i dybden på én vertikal og ikke prøver å være generelle konsulenter på alle ting.

– Vi har alle spesialkompetanse fra bransjen, og alle vi samler her er utelukkende folk som har jobbet med mobilitet og som kjenner området godt, sier Høgåsen-Hallesby som i disse dager jobber med å rekruttere flere spesialister til teamet.

– Jeg tror vi øker sjansene for å lykkes på denne måten, sier han.

Øyvind Sævig leder Startuplabs Mobilitylab frem til 1. november i år. Han er partner og en av gründerne bak Beta Mobility.
Øyvind Sævig leder Startuplabs Mobilitylab frem til 1. november i år. Han er partner og en av gründerne bak Beta Mobility.

Må samarbeide

Gründeren mener bestemt at mobilitet også er en industri der nye produkter best blir til gjennom samarbeid og i allianse med andre selskaper i samme segment.

– Vi er så glade i den "en person sitter og hacker en prototype og får funding fra garasjen", at vi glemmer at selskaper også blir til på andre måter, sier Høgåsen-Hallesby og nevner blant andre Hyre som ble bygget på toppen av Møllers bilpark.

– Jeg tror vi i Norge også har større sjanse for å lykkes på denne måten, fordi vi tradisjonelt ikke har et like modent økosystem for startups som i andre land.

Bedre forutsetninger

Målet er å stable på beina to til tre selskaper i året, men i første omgang skal Beta Mobility bruke god tid i eksisterende industri, forteller gründeren. Det innebærer blant annet jobbe med regulering i et samarbeid med det offentlige apparatet - og på den måten bidra til å bedre forutsetningene for utvikle nye mobilitetsprodukter.

Høgåsen-Hallesby viser til den pågående striden om elsparkesykler i Oslo.

Oslo tingrett avgjorde på sensommeren at antall elsparkesykler ikke skal overstige 8.000. Det norske elsparkesykkel-selskapet Ryde anket avgjørelsen i oktober.

– Dette er noe av det som gjør mobilitet komplekst å jobbe med, sier han.

– Det er ikke denne type regulering som gjelder når vi for eksempel diskuterer Tiktok og andre digitale tjenester. I mobilitet har vi å gjøre med en offentlig regulering som over natten kan ta livet av en hel bransje, sier gründeren.

– Kompleksiteten ligger på systemnivå, ikke produktnivå, supplerer han.

Rask internasjonalisering

Høgåsen-Hallesby har en viden kjent forkjærlighet for «alt som handler om mobilitetsdata». En annen førsteprioritert blir derfor å legge til rette for at data som allerede produseres på mobilitet, er gode nok til å kunne skape nyttige produkter med dette som utgangspunkt, enten i selskaper eller for en tredjepart.

– Når vi snakker om mobilitet, trekkes det ofte frem klassiske a til b-transportmetoder, men de tingene som foregår i periferien, eller det som påvirker mobiliteten, er vel så spennende, sier han og nevner alt fra smart lading til «ghost kitchens».

– Ting vi tidligere dro ut for å gjøre som nå kommer hjem til oss, er eksempler på ting som bedrer mobilitetsbildet. Det er kjempeviktig, sier gründeren.

Foruten målet om å bygge to til tre selskaper i året, er et personlig mål å ha et europeisk perspektiv fra dag én, forteller Høgåsen-Hallesby.

– Vi vil ikke bare å sitte og pusle med dette i Norge, men raskt nok bli en aktør som blir regnet med i Europa, sier han og forteller om en rekke henvendelser allerede.

Blant annet fra Sør-Amerika.

– Det var noe jeg ikke var forberedt på i det hele tatt. Jeg har jo hatt et veldig europeisk fokus, men opplever nå at det er mange enkeltpersoner som jobber med mobilitet, ikke har et sted de hører til, sier Høgåsen-Hallesby.

Lars Christian Grødem-Olsen har tidligere jobbet med vekst i det tyske elsparkesykkel-selskapet Tier Mobility.
Lars Christian Grødem-Olsen har tidligere jobbet med vekst i det tyske elsparkesykkel-selskapet Tier Mobility.

Umodne investorer

Gründeren mener Beta Mobility også har lykkes med prosjektet hvis de klarer å forbli i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige - «og ikke havner i lomma på en eller annen tysk bilprodusent og blir liggende der».

På spørsmål om hva som kan bli krevende på veien dit, nevner han særlig to ting, blant annet rask nok internasjonalisering fra hovedbasen i Oslo.

– Ideelt sett hadde jeg startet dette fra Berlin, men vi har alle lyst til å bo i Oslo.

– Det kan også bli krevende å få med norske investorer, og det kan hende vi lander på at vi primært vil jobbe mot de utenlandske, sier Høgåsen-Hallesby og utdyper:

– Norske investorer er mindre modne når det kommer til startupstudio-modellen. I USA er det mer vanlig. De ser på det som en måte å minimere risikoen, men her i Norge er vi fortsatt veldig glade i "single founder"-modellen, gjentar han.

Liisa Andersson har tidligere jobbet som COO i Urban Sharing. Hun er partner og en av gründerne bak Beta Mobility
Liisa Andersson har tidligere jobbet som COO i Urban Sharing. Hun er partner og en av gründerne bak Beta Mobility

Bedre rigget

Kort tid etter at Høgåsen-Hallesby forlot Urban Sharing i fjor, rapporterte Shifter om et stort millionunderskudd i teknologiselskapet, blant flere utfordringer.

Høgåsen-Hallesby sier erfaringene fra Urban Sharing var en «strålende skole i mobilitet», men at det også er noen nøkkelpunkter han har reflektert rundt.

– Urban Sharing var et produkt-selskap, og vi måtte si nei til alle mulighetene som kom. Det vi nå gjør er basert på den erfaringen, og vi har snudd det helt på hodet. Vi bygger både teknologien og gjør det på en måte der vi kan jobbe med flere prosjekter samtidig, sier han.

– Disse erfaringene gjør at vi er bedre rigget denne gangen.

Powered by Labrador CMS