KOMPETANSEKARUSELLEN

Ledet den første investeringen for åtte år siden: Nå skal Alexander Woxen stille inn fokus for kamerastartupen Huddly

Tidligere Startuplab-sjef Alexander Woxen tenkte som en investor da han ble tilbudt sjefsstolen i Huddly.

Alexander Woxen.
Alexander Woxen.
Publisert Sist oppdatert

Som leder av Norges fremste oppstartsfabrikk og gjennom en rekke roller som investor, rådgiver og i styrer, har Alexander Woxen hjulpet mer enn 300 norske selskaper med å vokse.

Fremover skal den tidligere Startuplab-sjefen konsentrere seg om kun ett: videokonferanseselskapet Huddly.

Mandag ble det kjent at Woxen erstatter gründer Stein Ove Eriksen som daglig leder i det børsnoterte videokonferanseselskapet.

– Jeg har levd veldig behagelig før Stein Ove og Huddly banket på døren. Jeg hadde landet i en tilværelse som jeg tenkte jeg kunne ha en stund. Jeg måtte ikke gjøre dette, sier Woxen.

Det uunngåelige veivalget

Mens tilbydere av videokonferanse-software har levd glade dager under pandemien, har det haltet litt for Huddly. Det norske selskaper leverer nemlig også maskinvare til B2B-segmentet, og tar sikte på å levere hele infrastrukturen som skal til for å binde store organisasjoner sammen med videokommunikasjon. Den globale komponentmangelen har rammet også dem.

Som en konsekvens har kursen på Huddly-aksjen omtrent halvert seg siden noteringen på Euronext Growth i februar.

Dette har imidlertid ingenting med lederskiftet å gjøre, ifølge Woxen og Eriksen.

– Overgangen hadde vi gjort selv om kursen hadde doblet seg. Vi girer opp og jobber for å innfri potensialet, sier avtroppende leder Eriksen.

Han levner ingen tvil om at han blir værende i selskapet. I en ny rolle skal Eriksen jobbe med «produkt, strategi, og strategiske partnerskap», fremgår det av børsmeldingen. Planen er også at han skal tre inn i styret til Huddly etter hvert.

– Man kommer til et uunngåelig veivalg, der man er avhengig av å flytte mer kompetanse ut der verdiskapningen er størst, sier Woxen om Eriksens nye rolle.

– Selskapet har flere perioder, og dette er bare nok et skylag, og en mulighet til å reposisjonere selskapet. Jeg skal ikke jobbe med noe dysfunksjonelt, bare noe som er fanget av sin kontekst. Selskapet er høyst funksjonelt, og har stort potensiale, mener han.

Ingen ny tanke

Da Woxen hoppet av jobben som daglig leder for Startuplab etter 10 år i fjor, kastet han seg først inn i risikoinvestorenes verden.

Partnerskapet med Norselab ble derimot kortlivet, grunnet uenigheter om hvilken investeringsstrategi som skapte mest verdi. «Det ville vært urimelig av meg å dra de inn i mitt spor og tankesett,» sa Woxen da han forlot det ferske ventureselskapet etter mindre enn et år. Siden har han brukt tid på å rådgi oppstartsselskaper og investere privat.

– Hvorfor ikke prøve den ruten på nytt?

– I starten var motivasjonen at noen måtte ta det ansvaret. Nå er det mange flinke mennesker som fyller det gapet i Norge, og gjør det godt.

Visjonen til Woxen passer derimot som hånd i hanske med Huddly, skal man tro hovedpersonen selv og mannen han erstatter.

De to kjenner hverandre godt. Woxen var leder for Startuplab da Huddly flyttet inn der, den gangen selskapet het Kubicam. Startupen ble sammen med Remarkable den første investeringen til fondssatsingen til Startuplab, Founders Fund.

– Det var en viktig faktor. Folk vil nok si at jeg er den mest pessimistiske optimisten de kjenner, og de jeg jobber med må kjenne meg fullt ut, på godt og vondt, sier Woxen.

Samtidig er ikke tanken om han i sjefsstolen til Huddly helt ny, forteller han.

– Det har ikke vært riktig tidligere, for jeg måtte gjøre meg ferdig med noen ting. Nå klaffet det, sier Woxen.

Det var styret i Huddly som tok initiativet til lederskiftet, og kontaktet Woxen om muligheten. Litt forarbeid har det likevel vært, og forventningsstyring har vært en nøkkel, mener den påtroppende kamerasjefen.

– Man må forstå rollen og muligheten. For Huddly representerer i høyeste grad en mulighet, selv om det ser ut som en utfordring på børskursen. Jeg tenker fortsatt litt som en investor, og vil si at vi er i første kapittel av ti.

Det uforløste potensialet

Woxen mener at mye av kompetansen og erfaringen han har opparbeidet seg som rådgiver, vil bli nyttig i sin nye og mer operative stilling.

– Det viktigste jeg bringer inn, er verdiskapingsperspektivet; tanker om hva som skal til for å gjøre det fem ganger større, sier han.

Den rådgivende rollen Woxen har hatt for mange gründere i ulike bedrifter, vil han fremover ha for mange mennesker i samme selskap.

– Det er potensialet i dem vi må forløse. Det må jeg tenke på hele tiden. De er ekstremt kompetente mennesker som ikke trenger å gjetes. De vet hva som må til for å få det sveitsiske uret til å tikke.

– Det som endrer seg, er at kompleksiteten jeg har håndtert i mange forskjellige selskaper, må jeg nå håndtere i ett. Litt som en orkesterleder.

Det uforløste potensialet i Huddly handler i stor grad om produktinnovasjon, mener Woxen, men får ikke si så mye mer om det ennå.

– Og så er det et åpenbart uforløst potensiale i at etterspørselen etter produktet er vesentlig høyere enn det vi klarer å levere. Det finnes ingen oppgave som er hyggeligere å ta fatt på.

Respekt for hverdagen

Samtidig legger Woxen ikke skjul på at han tror det er sunt for rådgiverkorpset; styregrossister og tidligere næringslivsledere, å friske opp den operative kompetansen - han selv inkludert.

– Det er velidg lett i eier- og styrerollen å ha tanker om hvordan ting burde være. Jeg har vært opptatt av å være ekstremt ydmyk overfor hverdagen folk og gründere har. Man skal ikke synse og dra inn en irrelevant kontekst. Så den operative erfaringen er utrolig viktig, ut ifra respekt.

«Ekstremt målstyrt»

Woxen har ikke fastsatt en tidshorisont på sin nye rolle, men tenker alltid i «start» og «stopp».

– Men, med fare for å være for klisjefylt, tenker jeg likevel at det ikke er viktig om kapittelet er fem eller ti år. Det handler ikke om endestasjonen, men reisen. Jeg vil sette pris på situasjonen mens jeg står i den. Så det handler ikke bare om å nå målet og hoppe videre.

Når det er sagt, omtaler Woxen seg selv om «ekstremt målstyrt».

– Jeg har jobbet med talent de siste 10 årene. Oppgaven min blir å balansere autonomi og målstyring, samt å bidra til å attrahere de beste talentene. Det er mye verdiskaping i det.

Hva disse målsetningene innebærer, vil han foreløpig ikke gå i detalj på.

– Denne organisasjonen fortjener at jeg bruker tid på å gjøre meg kjent med den først.

Powered by Labrador CMS